powrót

Zmiany nazwy i polityki inwestycyjnej – PZU FIO Parasolowy

Zgodnie z ogłoszoną przez Towarzystwo informacją, 1 stycznia 2023 r. zmieniła się nazwa oraz polityka inwestycyjna funduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących.

Fundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących zmieni nazwę na PZU Akcji Globalnych Trendów. W spektrum inwestycyjnym subfundusz są firmy, które prowadzą działalność w branżach i sektorach najlepiej oddających długoterminowe tendencje zmian światowej gospodarki. Subfundusz inwestuje w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na globalne indeksy akcji.

Na platformie SFI możesz nadal, w ten sam sposób składać zlecenia nabycia, odkupienia czy zamiany tego funduszu. Zlecenia stałe w ramach regularnego realizujemy bez zmian.