powrót

Zmiany nazwy i polityki inwestycyjnej – Generali Investments

Zgodnie z ogłoszoną przez Towarzystwo informacją, 9 stycznia 2023 r. zmienią się nazwa oraz polityka inwestycyjna funduszu Generali Akcje Wzrostu.

Fundusz Generali Akcje Wzrostu zmieni nazwę na Generali Akcje Value, inwestujący głównie w akcje spółek notowanych na rynku amerykańskim. Po zmianach fundusz będzie inwestował głównie na amerykańskim rynku akcji (w minimum 70%). Będzie mógł także inwestować w instrumenty dłużne (do celów płynnościowych) i instrumenty pochodne aby zabezpieczyć ryzyko walutowe.
Więcej informacji o polityce inwestycyjnej nowego funduszu na stronie od 9 stycznia 2023 r.

Na platformie SFI możesz nadal, w ten sam sposób składać zlecenia nabycia, odkupienia czy zamiany tego funduszu. Zlecenia stałe w ramach regularnego realizujemy bez zmian.