Podstawowe informacje

Sprawdź co nowego, po zmianie na mBank

W mBanku udostępnimy wszystko, co najlepsze w MultiBanku

Wysoka jakość zapewnianych usług zawsze była naszym priorytetem. W związku z tym, od 25 listopada 2013 r., po zmianie nazwy MultiBank na mBank, Eksperci, którzy dotychczas służyli profesjonalnym wsparciem przy podejmowaniu decyzji finansowych, wciąż pozostaną do Państwa dyspozycji w tych samych placówkach.

Bez zmian pozostaną również:

  • numer rachunku bankowego,
  • zasady prowadzenia kont, usługi oraz warunki zawartych umów,
  • sposób działania i funkcjonalności systemu transakcyjnego,
  • wszystkie umowy zawarte z bankiem.

Co nowego w mBanku S.A. po 25 listopada 2013 r.?

Nazwa banku i logo

Od 25 listopada 2013 r. marka MultiBank zmieni nazwę na mBank.
Zmianie ulegnie również logo, a jego wymiana na ulotkach, stronie internetowej, umowach i innych materiałach skierowanych do dotychczasowych klientów MultiBanku będzie następować stopniowo.

Aby ułatwić identyfikację produktów i usług skierowanych do obecnych klientów MultiBanku będą one oznaczone logo mBanku z dopiskiem „dawny MultiBank”.

Zmieni się również logo multiTransferu - usługi ułatwiającej realizację płatności przez internet za pomocą przelewu z rachunku osobistego, rachunku firmowego lub karty kredytowej.

Adres strony www

Dotychczasowa strona internetowa MultiBanku będzie dostępna pod nowym adresem www.mbank.pl/multi
Klienci znajdą tu informacje dotyczące „mBanku – dawnego MultiBanku”. Strona ta będzie dostępna także pod dotychczasowym adresem www.multibank.pl, jednak nastąpi z niej automatyczne przekierowanie na adres www.mbank.pl/multi

Sposób logowania

Klienci, chcący przejść do strony logowania z poziomu dotychczasowej strony www.multibank.pl, zostaną automatycznie przekierowani na www.mbank.pl/multi.
Adres strony bezpośredniego dostępu do serwisu transakcyjnego https://moj.multibank.pl pozostanie bez zmian.

Strona do logowania do serwisu transakcyjnego

Logowanie możliwe będzie również poprzez stronę mBanku. Klikając „Zaloguj” w prawym górnym rogu na stronie www.mbank.pl, będzie można wybrać system transakcyjny, do którego chcesz się zalogować. Po wybraniu „mBanku – dawnego MultiBanku” nastąpi przekierowanie na stronę logowania do dotychczasowego serwisu transakcyjnego MultiBanku.

Przelewy

Opis przelewów, dotychczas wychodzących z:
BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej
Zmieni się na:
mBank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej

Kod SWIFT:

Kod SWIFT nie zmieni się. Zmieni się jedynie jego opis.
BREXPLPWMUL mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ

Powiadomienia SMS od banku

Wszystkie SMS wysyłane z Banku będą rozpoczynać się od:
mBank d.MultiBank:

Aplikacja mobilna

Po zaktualizowaniu aplikacji pojawi się nowa ikona z logo mBanku z dopiskiem d.MultiBank (czyli dawny MultiBank). Sposób działania aplikacji nie ulegnie zmianie.

Giełda Papierów Wartościowych

Skrócona nazwa banku zostanie zmieniona na MBANK, a oznaczenie (tzn. ticker) na MBK.

Numery telefonów

Zostaną udostępnione nowe numery mLinii: 42 6300 800 / 801 300 800.
Dotychczasowe numery multilinii: 42 6300 000 / 801 300 000 również pozostają do dyspozycji.

Adresy e-mail Ekspertów

Nastąpi zmiana w adresach e-mail: z @multibank.pl na @mbank.pl
Maile wysyłane na dotychczasowe adresy będą automatycznie przesyłane do odpowiedniego pracownika.

Placówki, bankomaty, wpłatomaty

Logo MultiBanku zostanie zastąpione logo mBanku. Warunki korzystania z sieci bankomatów i wpłatomatów pozostają bez zmian.

Adres korespondencyjny banku

Nowym adresem będzie:

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
skrytka pocztowa 2108
90-959 Łódź 2

Korespondencja kierowana na poprzedni adres będzie nadal odbierana przez bank.

MultiBank, wkrótce mBank

Aby udostępnić klientom w jednym miejscu najlepsze produkty i usługi finansowe oferowane dotychczas w Grupie BRE przez MultiBank, mBank, BRE Bank i BRE Private Banking & Wealth Management, zdecydowaliśmy połączyć je pod wspólnym szyldem. W listopadzie 2013 r. wszystkie wspomniane marki zmienią nazwę na mBank.

Decyzja o wprowadzeniu przez banki z Grupy BRE jednej marki jest efektem przyjęcia przez spółkę nowej strategii i ma na celu lepsze wykorzystane potencjału grupy. Planowane zmiany mają w dużej mierze charakter wizerunkowy, a ich efektem ma być stworzenie kompleksowej oferty bankowej dostępnej w jednym miejscu i pod wspólnym logo. Proces zmiany marki w Grupie BRE rozpoczął się w czerwcu 2013 roku od odświeżenia logotypu internetowego mBanku. 25 listopada 2013 r. marka mBank zastąpi dotychczasowe nazwy BRE Bank, BRE Private Banking & Wealth Management i MultiBank. Zmiany dotyczyć też będą marki MultiBank, która zostanie zastąpiona przez mBank oraz nazw spółek zależnych działających w ramach Grupy BRE Banku.