Przebywając poza granicami Polski, możesz korzystać z konta w mBanku. Sprawdź aktualną ofertę kont osobistych i firmowych.


Wykonanie przelewu z zagranicy na rachunek w mBanku

Jeżeli chcesz wykonać taki przelew, podaj:

  • pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu i "PL" przed numerem rachunku /IBAN/
  • imię i nazwisko odbiorcy przelewu lub nazwa firmy w przypadku przelewu na rachunek firmowy (imię i nazwisko/ nazwa firmy odbiorcy musi być zgodne z numerem rachunku, w przeciwnym wypadku przelew będzie wstrzymywany do czasu wprowadzenia przez bank nadawcy korekty danych odbiorcy)
  • adres odbiorcy przelewu
  • tytuł przelewu
  • kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
  • nazwę i adres banku odbiorcy przelewu: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
  • SORT CODE/numer rozliczeniowy - 11402004

IBAN

International Bank Account Number (skrót: IBAN) to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych obowiązujący na terenie UE oraz w Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Zlecając przelew do beneficjenta w krajach Unii Europejskiej i wyżej wymienionych krajów (tzw. płatności transgraniczne) należy podawać numer rachunku beneficjenta w formacie zgodnym ze standardem IBAN oraz kod BIC banku beneficjenta. W przypadku braku tych danych, zleceniodawca zostaje obciążony kosztami związanymi z koniecznością podjęcia dodatkowych czynności przez bank beneficjenta.

Numer IBAN dla polskiego rachunku ma 28 znaków, z czego pierwsze dwie są literami (PL), a pozostałe cyframi (26 cyfrowy numer rachunku, który wpisujemy dokonując dowolny przelew do polskiego odbiorcy). Nie należy kopiować, żadnych gotowych numerów IBAN ze stron internetowych. Numer IBAN tworzymy każdorazowo dla danego rachunku dodając do niego dwie litery symbolizujące kraj - np. PL.

Wykonanie przelewu zagranicznego zlecanego w PLN

W przypadku dokonywania przelewów zagranicznych w złotych zalecamy wcześniejsze skontaktowanie się z mLinią (801 300 800) w celu potwierdzenia możliwości zrealizowania takiej operacji.

 

Potwierdzenie uzyskać można tylko w godzinach 08:00 - 16:00 w dni robocze. W sytuacji braku potwierdzenia istnieje możliwość odrzucenia przelewu z prośbą o ponowne złożenie wniosku - tym razem w innej walucie. Kontakt z mLinią zalecamy również w przypadku złożenia dyspozycji przelewu zagranicznego w walucie innej niż waluta danego kraju (nie dotyczy zleceń składanych w USD, EUR i GBP).

Przy składaniu wniosku o przelew zagraniczny masz do wyboru następujące sposoby pokrywania kosztów operacji:
opcja ZLECENIODAWCA - wszystkie koszty są pokrywane przez Ciebie: prowizję za przelew zagraniczny lub walutowy oraz zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFT. Koszty SWIFT nie dotyczą przelewów w ramach mBanku S.A.

Dodatkowo pokryjesz koszty banku odbiorcy przelewu i banków pośredniczących. Koszty tych Banków będą pobrane z Twojego rachunku dopiero po obciążeniu rachunku mBanku lub odebraniu przez Nas wezwania do zapłaty tych kosztów.

mBank nie może podać dokładnej kwoty kosztów przelewu zagranicznego i walutowego, gdyż zależy ona od wysokości przelewu i opłat banków uczestniczących w przelewie. Opłaty bankowe mogą wynosić od 2,5 euro lub 1 funta szterlinga do kilkudziesięciu euro, a przy bardzo dużych kwotach prowizje są ustalane procentowo od kwoty przelewu. Kwoty progowe przelewów to wewnętrzne ustalenia banków korespondentów.

opcja ODBIORCA I ZLECENIODAWCA - strony dzielą koszty bankowe. Zleceniodawca pokrywa koszty mBanku, czyli prowizję za przelew zagraniczny lub walutowy, oraz zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFT-owym, stosowane wobec zleceniodawców krajowych. Koszty SWIFT nie dotyczą przelewów w ramach BRE Banku S.A. Odbiorca pokrywa koszty banków pośredniczących i swojego banku.

Kurs przeliczania kwot przelewów zagranicznych przychodzących do mBanku

Zamiana waluty obcej na złotówki następuje po kursie kupna mBanku z dnia "daty waluty" podanej na przelewie z banku zagranicznego i z tą samą datą pieniądze trafiają na Twój rachunek. Zasada ta nie dotyczy przelewów, które dotrą do mBanku później niż wskazana "data waluty". Wówczas przeliczenie nastąpi po kursie kupna z dnia wpływu przelewu do mBanku, a pieniądze trafiają na Twój rachunek tego samego dnia. Zagraniczne przelewy przychodzące na Twoje konto w mBanku przeliczane są na walutę rachunku, na który dokonywany jest przelew.

Czas realizacji przelewu z zagranicy wynosi standardowo 2 dni robocze od dnia złożenia wniosku w banku zagranicznym. Jeśli jednak w przekazaniu przelewu bierze udział większa liczba banków, czas może się wydłużyć do tygodnia.

Przelewy walutowe

Są to przelewy wykonywane z konta w mBanku za granicę. Przelewy walutowe można wykonywać z rachunków złotówkowych eKonto, mBiznes konto oraz z rachunków walutowych eMax, mBiznes max. Waluty, w których można wykonać przelewy, to: euro, dolar amerykański, funt szterling, frank szwajcarski oraz dolar australijski, dolar kanadyjski, korona czeska, korona duńska, forint węgierski, korona szwedzka, korona norweska i jen japoński.