Propozycja dla klientów Kompakt Finanse, nieposiadających produktów i usług w mBanku - sprawdź, co zyskasz po przeniesieniu do mBanku

Jeśli w Kompakt Finanse masz:

 

Możesz zyskać nawet 270 zł:

 • 120 zł za przeniesienie konta do mBanku
 • Nawet 150 zł za transakcje kartą płatniczą lub BLIK-iem

Gwarantujemy niezmienność opłat za eKonto Standard z bezpłatnymi usługami do
29.02.2020 r.

 

Regulamin Promocji „eKonto z premią - dla Kompakt Finanse”, obowiązuje do 31.07.2019 r.”

Możesz zyskać nawet 220 zł:

 • 120 zł za przeniesienie konta do mBanku
 • 100 zł premii za przeniesienie Kredytu Gotówkowego; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,09%

Gwarantujemy niezmienność opłat za eKonto Standard z bezpłatnymi usługami do
29.02.2020 r.

 

Regulamin Promocji „eKonto z premią - dla Kompakt Finanse”, obowiązuje do 31.07.2019 r.

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego „Przenieś kredyt do mBanku - dla Kompakt Finanse”, obowiązuje do 31.07.2019 r.

Możesz zyskać nawet 170 zł:

 • 120 zł za przeniesienie konta do mBanku
 • 50 zł premii za przeniesienie Kredytu Odnawialnego oraz 0% oprocentowania przez 90 dni (po tym czasie oprocentowanie nominalne wyniesie 9,99%); Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,53%

Gwarantujemy niezmienność opłat za eKonto Standard z bezpłatnymi usługami do
29.02.2020 r.

 

Regulamin Promocji „eKonto z premią - dla Kompakt Finanse”, obowiązuje do 31.07.2019 r.

Kredyt odnawialny – 90 dni bez odsetek, dla Kompakt Finanse”, obowiązuje do 31.07.2019 r.

Możesz zyskać nawet 220 zł:

 • 120 zł za przeniesienie konta do mBanku
 • 100 zł premii za przeniesienie Karty Kredytowej Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,12%

Gwarantujemy niezmienność opłat za eKonto Standard z bezpłatnymi usługami do
29.02.2020 r.

 

Regulamin Promocji „eKonto z premią - dla Kompakt Finanse”, obowiązuje do 31.07.2019 r.

Regulamin Promocji „Przenieś kartę kredytową do mBanku – dla Kompakt Finanse”, obowiązuje do 31.07.2019 r.

Możesz zyskać nawet 210 zł:

 • 60 zł za przeniesienie rachunku firmowego do mBanku
 • 100 zł za przelew do ZUS w wysokości min 250 zł, który wykonasz w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy oraz zapłać kartą na dowolną kwotę
 • 50 zł za przeniesienie Dopuszczalnego Salda Debetowego

Gwarantujemy niezmienność opłat za konto firmowe z bezpłatnymi usługami przez 24 miesiące.

 

Regulamin Promocji „Proste konto i 60 zł Premii – edycja dla Kompakt Finanse”, obowiązuje do 31.07.2019 r.

 

Aby skorzystać z propozycji przeniesienia do mBanku - skontaktuj się z nami:

 

Jeśli chcesz dalej korzystać z pełnej oferty bankowej zachęcamy do przeniesienia Twoich produktów do mBanku na specjalnych warunkach.

 

 

pod numerem telefonu +48 42 19 300

 

Propozycja dla klientów, którzy posiadają jednocześnie produkty i usługi w Kompakt Finanse i mBanku - sprawdź, co zyskasz po przeniesieniu do mBanku

Jeśli w Kompakt Finanse masz:

 

Otrzymasz 120 zł na konto w mBanku za przeniesienie.

 

Gwarantujemy niezmienność opłat za eKonto Standard z bezpłatnymi usługami do
29.02.2020 r.

 

Regulamin promocji „eKonto z premią – dla Kompakt Finanse – klienci wspólni”, obowiązuje do 31.07.2019 r.

Możesz zyskać nawet 220 zł

 • 120 zł na konto w mBanku za przeniesienie.
 • 100 zł premii za przeniesienie Kredytu Gotówkowego. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,09%.

Gwarantujemy niezmienność opłat za eKonto Standard z bezpłatnymi usługami do
29.02.2020 r.

 

Regulamin promocji „eKonto z premią – dla Kompakt Finanse – klienci wspólni”, obowiązuje do 31.07.2019 r.

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego „Przenieś kredyt do mBanku - klienci wspólni – Kompakt Finanse” obowiązuje do 31.07.2019 r.

Możesz zyskać nawet 170 zł

 • 120 zł za przeniesienie konta do mBanku
 • 50 zł premii za przeniesienie Kredytu Odnawialnego oraz 0% oprocentowania przez 90 dni (po tym czasie oprocentowanie nominalne wyniesie 9,99%); Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,53%

Gwarantujemy niezmienność opłat za eKonto Standard z bezpłatnymi usługami do
29.02.2020 r.

 

Regulamin promocji „eKonto z premią – dla Kompakt Finanse – klienci wspólni”, obowiązuje do 31.07.2019 r.

Regulamin promocji „Kredyt odnawialny – 90 dni bez odsetek dla Kompakt Finanse – klienci wspólni”, obowiązuje do 31.07.2019 r.

Możesz zyskać nawet 220 zł

 • 120 zł za przeniesienie konta do mBanku
 • 100 zł premii za przeniesienie Karty Kredytowej; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,12%

Gwarantujemy niezmienność opłat za eKonto Standard z bezpłatnymi usługami do
29.02.2020 r.

 

Regulamin Promocji „eKonto z premią - dla Kompakt Finanse”, obowiązuje do 31.07.2019 r.

Regulamin Promocji „Przenieś kartę kredytową do mBanku dla Kompakt Finanse - klienci wspólni,” obowiązuje do 31.07.2019 r.

Możesz zyskać nawet 60 zł za przeniesienie rachunku firmowego do mBanku

 

Regulamin Promocji „Proste konto i 60 zł Premii – edycja dla Kompakt Finanse - klienci wspólni”

 

Aby skorzystać z propozycji przeniesienia do mBanku - skontaktuj się z nami:

 

 

pod numerem telefonu 801 300 300

 

Złóż wniosek online w systemie transakcyjnym.

Przydatne dokumenty - klienci, którzy posiadają jednocześnie produkty i usługi w Kompakt Finanse i mBanku

Noty prawne dla klientów Kompakt Finanse

 

Nota prawna do konta indywidualnego

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje na temat promocji, znajdują się w Regulaminie Promocji „eKonto z premią - dla Kompakt Finanse” dostępnym na https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-ekonto-z-premia-dla-kompakt-finanse-31-07-2019.pdf Promocja obowiązuje w okresie 15.04.2019 r. do 29.02.2020 r. , do promocji można przystąpić w dniach 15.04.2019 r. – 31.07.2019 r.
Z Promocji możesz skorzystać, jeśli w dniu, w którym do niej przystępujesz, spełnisz łącznie poniższe warunki:
1) posiadasz konto w Kompakt Finanse i nie posiadasz, ani nie współposiadasz innego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego prowadzonego przez Bank
o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017,
2) w okresie, w którym możesz przystąpić do promocji złożysz wniosek o zmianę warunków rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Kompakt Finanse na eKonto z taryfą standard, zwane regulaminie eKontem promocyjnym, wraz z wnioskiem o wydanie nowej karty debetowej, zwaną dalej kartą promocyjną,
3) na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części „11. Oświadczenia”,
4) podpiszesz Zmienione warunki umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej Umową, przy czym musi to być umowa indywidualna (nie może dotyczyć otwarcia konta razem z drugą osobą), mBank S.A.
5) jesteś Klientem aktywnym, przy czym wymóg ten nie dotyczy nagrody w postaci Gwarancji niezmienności opłat,
6) jeśli przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia eKonta promocyjnego na rachunek wspólny przestaniesz być Uczestnikiem Promocji.
Nagrodą w Promocji jest:
1) Premia za transakcje kartą promocyjną i/lub transakcje BLIK w wysokości max 150 zł.
2) Jednorazowa Premia za zmianę warunków rachunku w wysokości 120 zł.
3) Gwarancja niezmienności opłat od dnia przystąpienia do Promocji do 29.02.2020 r.


Nota prawna do kredytu gotówkowego

To nie jest oferta. Przyznanie kredytu gotówkowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A.
Reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego, sporządzony na podstawie art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim, udzielonego w ramach Promocji Kredytu Gotówkowego „Przenieś kredyt do mBanku – dla Kompakt Finanse”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5,09%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 700 zł, całkowita kwota do zapłaty 2 853,54 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 4,97% w skali roku, całkowity koszt kredytu 153,54 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł – 0%, odsetki 153,54 zł), 26 miesięcznych rat, w tym 25 rat równych w wysokości po 109,75 zł, ostatnia rata: 109,79 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.02.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem gotówkowym, znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Warunkach udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” oraz w Regulaminie Promocji Kredytu Gotówkowego „Przenieś kredyt do mBanku – dla Kompakt Finanse” dostępnych na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-przeniesienie-kg-dla-kompakt-finanse-do-31-07-2019.pdf Promocja „Przenieś kredyt do mBanku – dla Kompakt Finanse” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest złożenie wniosku o zmienione warunki umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych wraz z oświadczeniem o zastąpieniu kredytu gotówkowego z jednoczesnym zaakceptowaniem oświadczenia o zastąpieniu wszystkich kredytów gotówkowych zaciągniętych w ramach Kompakt Finanse niezwiązanych z działalnością gospodarczą, wynikających z kredytów i pożyczek terminowych niezabezpieczonych, i ich zastąpieniu w systemie Banku pod marką mBank oraz zawarcie umowy zastąpienia Kredytu Gotówkowego udzielonego pod marką mBank.
Za zastąpienie Kredytu Gotówkowego udzielonego w ramach Kompakt Finanse na zasadach określonych w Regulaminie Promocji klient otrzyma jednorazową premię w wysokości 100 zł. Promocja trwa od dnia 15.04.2019 r. do 31.07.2019 r. włącznie.

 

Nota prawna do kredytu odnawialnego
To nie jest oferta. Przyznanie kredytu odnawialnego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 7,53 %, całkowita kwota kredytu 11 780 zł, całkowita kwota do zapłaty 12 667,03 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 7,53% w skali roku (na które składa się oprocentowanie nominalne stałe 0% z okresu 90 dni od dnia wypłaty kredytu odnawialnego i oprocentowanie nominalne zmienne 9,99% z okresu 275 dni od dnia zakończenia 90-dniowego okresu od dnia wypłaty kredytu odnawialnego), całkowity koszt kredytu 887,03 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 0% - 0 zł, odsetki 887,03 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.02.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem odnawialnym znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Warunkach udzielania kredytu odnawialnego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „Kredyt odnawialny – 90 dni bez odsetek, dla Kompakt Finanse” dostępnym na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-przeniesienie-ko-dla-kompakt-finanse-do-31-07-2019.pdf Promocja „Kredyt odnawialny – 90 dni bez odsetek, dla Kompakt Finanse” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest złożenie wniosku o zmienione warunki umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych wraz z oświadczeniem o zastąpieniu kredytu odnawialnego zaciągniętego w Kompakt Finanse i zawarciu Umowy zastąpienia kredytu. Uczestnik promocji otrzyma kredyt odnawialny: z oprocentowaniem stałym nominalnym 0% w skali roku przez okres 90 dni od dnia wypłaty przez Bank tego kredytu oraz jednorazową premię w wysokości 50 zł. Promocja trwa od dnia 15.04.2019 r. do 31.07.2019 r. włącznie.

 

Nota prawna do karty kredytowej

To nie jest oferta. Przyznanie karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Reprezentatywny przykład sporządzony na podstawie art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim dla karty kredytowej mBanku MasterCard Standard wydanej w ramach Promocji „Przenieś kartę kredytową do mBanku – dla Kompakt Finanse”. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 5,12%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 400 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 536,08 zł oprocentowanie nominalne zmienne 4,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 136,08 zł (w tym opłata za wydanie karty 0 zł, odsetki 136,08 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.02.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegółowe warunki i opłaty związane z kartą kredytową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na www.mbank.pl oraz w Regulaminie Promocji „Przenieś kartę kredytową do mBanku – dla Kompakt Finanse” dostępnym na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/karty/przenies-karte-kredytowa-do-mbanku-dla-kompakt-finanse-do-31-07-2019.pdf Promocja „Przenieś kartę kredytową do mBanku – dla Kompakt Finanse” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Promocja trwa od dnia 15.04.2019 r. do 31.07.2019 r. włącznie. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest złożenie w okresie trwania Promocji wniosku o Zmienione warunki umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych wraz z oświadczeniem o zastąpieniu karty kredytowej w Kompakt Finanse i zawarciu Umowy zastąpienia karty kredytowej. Za zastąpienie karty kredytowej udzielonej w ramach Kompakt Finanse na zasadach określonych w Regulaminie Promocji Uczestnik Promocji otrzyma jednorazową premię w wysokości 100 zł. Premia, wypłacana jest w postaci zasilenia kwotą 100 zł rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku otwartego najpóźniej w dniu uruchomienia karty kredytowej na mocy Umowy zastąpienia karty kredytowej. Premia, wypłacana jest do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym została uruchomiona karta kredytowa. Bank wyda kartę kredytową bez ponoszenia przez Uczestnika Promocji opłaty za wydanie karty kredytowej (dotyczy pierwszej opłaty za wydanie karty). Kredyt w Karcie oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, której wysokość przez pierwszych 12 miesięcy wynosi 4.99% w stosunku rocznym. Z promocji można skorzysta jeden raz.

 

Nota prawna do konta firmowego

To nie jest oferta. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Szczegółowe informacje na temat Promocji znajdują się w Regulamin Promocji „Proste konto i 60 zł Premii – edycja dla Kompakt Finanse” dostępnym na https://www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-przeniesienie-bc-kompakt-finanse-31-07-2019.pdf Promocja obowiązuje w okresie od 15.04.2019 r. do 31.07.2019 r. Promocja rachunku bieżącego mBiznes konto Standard, przeznaczona jest dla przedsiębiorców których rozumie się jako osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zwanych dalej Uczestnikiem Promocji, której roczny obrót i całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów złotych, a który spełnią łącznie następujące warunki:
1) na dzień 01.10.2018 r.: posiadali konto firmowe w Kompakt Finanse i na dzień składania wniosku nie posiadali innego konta firmowego prowadzonego przez Bank o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017;
2) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o Zmienione warunki Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla firm;
3) zaakceptują oraz podpiszą Zmienione warunki Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla firm;
4) byli aktywni na koncie firmowym w Kompakt Finanse, czyli:
- na jednym ze swoich rachunków bieżących w Kompakt Finanse w ciągu co najmniej jednego z 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc startu Promocji wykonali przelew wychodzący lub płatność kartową lub wypłatę lub otrzymali przelew przychodzący lub wpłatę gotówkową lub
- w miesiącu poprzedzającym start Promocji utrzymywali średnie saldo na dowolnym z kont firmowych w Kompakt Finanse na poziomie co najmniej 1000 zł lub
- w miesiącu poprzedzającym start Promocji posiadali w Kompakt Finanse produkt kredytowy dla firm wykazujący regularność w spłacie zadłużenia do 30 dni, przez którą rozumie się brak zaległości w spłacie powyżej 30 dni w trakcie trwania umowy o ten produkt kredytowy.
Nagrodą w Promocji są: 1) jednorazowa premia 60 zł za podpisanie Zmienionych warunków Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla firm; 2) jednorazowa premia 100 zł za dokonanie płatności ZUS na kwotę min. 250 zł z rachunku bieżącego oraz za dokonanie płatności kartą debetową na dowolną kwotę z tego rachunku bieżącego (w obu przypadkach dokonanie płatności powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia podpisania Zmienionych warunków Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla firm; 3) prowadzenie rachunku bieżącego za 0 zł przez okres 24 m-cy; 4) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie na okres 24 m-cy; 5) zwolnienie z opłaty za kartę debetową na okres 24 m-cy; 6) zwolnienie z prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska SA (dawniej BZ WBK S.A.) na terenie Polski na okres 24 m-cy; 7) zwolnienie z prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku lub Euronetu na terenie Polski na okres 24 m-cy; 8) 50 zł jednorazowej premii za zastąpienie Dopuszczalnego Salda Debetowego zwanego także Limitem w Koncie dla Firm. Okres 24 miesięcy liczony jest od dnia podpisania Zmienionych warunków Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla firm. Uczestnikom Promocji, Organizator przyznaje prawo do uzyskania Dopuszczalnego Salda Debetowego w mBanku S.A. z prowizją 0% za podpisanie Zmienionych warunków Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla firm, którzy posiadali Dopuszczalnego Salda Debetowego w Kompakt Finanse.
Po zakończeniu okresu promocyjnego opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku SA.
Szczegółowe informacje o produktach bankowych znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku SA.; Tabelach stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Taryfie opłat i prowizji bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

 

 

Noty prawne dla klientów Kompakt Finanse i mBanku

 

Nota prawna do konta indywidualnego

To nie jest oferta. Szczegółowe informację na temat promocji znajdują się w Regulaminie Promocji „eKonto z premią – dla Kompakt Finanse – klienci wspólni” dostępnym na https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-ekonto-z-premia-dla-kompakt-finanse-klienci-wspolni-31-07-2019.pdf Promocja obowiązuje w okresie od 15.04.2019 r. do 29.02.2020 r., do promocji można przystąpić w dniach od 15.04.2019 r. do 31.07.2019 r. Z Promocji możesz skorzystać jeśli w dniu, w którym do niej przystępujesz, spełnisz łącznie poniższe warunki:
1) na dzień przystąpienia do promocji posiadasz konto w Kompakt Finanse i posiadasz/współposiadasz inne produkty prowadzone przez Bank o numerach rozliczeniowych 11402004 lub 11402017,
2) w okresie, w którym możesz przystąpić do promocji złożysz wniosek o zmianę warunków rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Kompakt Finanse na eKonto z taryfą standard wraz z wnioskiem o wydanie nowej karty debetowej lub złożysz wniosek o przekazanie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Kompakt Finanse na wskazany rachunek w Banku,
3) na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części „X. Oświadczenia”,
4) podpiszesz Zmienione warunki umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, przy czym musi to być umowa indywidualna (nie może dotyczyć otwarcia konta razem z drugą osobą), mBank S.A. oraz zlecisz zamknięcie rachunku w Kompakt Finanse,
5) jesteś Klientem aktywnym.
Nagrodą w Promocji jest: 1) Jednorazowa Premia za zmianę warunków rachunku lub przekazanie środków na rachunek w mBanku w wysokości 120 zł. 2) Gwarancja niezmienności opłat od dnia przystąpienia do Promocji do 29.02.2020 r. Gwarancja niezmienności opłat nie dotyczy Uczestników Promocji, którzy wybrali tylko przekazanie środków na wskazany rachunek w Banku.

 

Nota prawna do kredytu gotówkowego

To nie jest oferta. Przyznanie kredytu gotówkowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego, udzielonego w ramach Promocji Kredytu Gotówkowego ”Przenieś kredyt do mBanku i zyskaj- klienci wspólni”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5,09%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 700 zł, całkowita kwota do zapłaty 2 853,54 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 4,97% w skali roku, całkowity koszt kredytu 153,54 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł – 0%, odsetki 153,54 zł), 26 miesięcznych rat, w tym 25 rat równych w wysokości po 109,75 zł, ostatnia rata: 109,79 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.03.2019 r. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem gotówkowym, znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Warunkach udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” oraz w Regulaminie Promocji Kredytu Gotówkowego „Przenieś kredyt do mBanku - klienci wspólni – Kompakt Finanse” dostępnych na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-przeniesienie-wspolni-kredyt-gotowkowy-do-31-07-2019.pdf Promocja „Przenieś kredyt do mBanku - klienci wspólni – Kompakt Finanse” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest złożenie wniosku o zmienione warunki umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych wraz z oświadczeniem o zastąpieniu kredytu gotówkowego z jednoczesnym zaakceptowaniem oświadczenia o zastąpieniu wszystkich kredytów gotówkowych zaciągniętych w ramach Kompakt Finanse niezwiązanych z działalnością gospodarczą, wynikających z kredytów i pożyczek terminowych niezabezpieczonych. Za zastąpienie Kredytu Gotówkowego (bez względu na liczbę przeniesionych Kredytów Gotówkowych) udzielonego w ramach Kompakt Finanse na zasadach określonych w Regulaminie Promocji klient otrzyma jednorazową premię w wysokości 100 zł. Promocja trwa od dnia 15.04.2019 r. do 31.07.2019 r. włącznie.

 

Nota prawna do kredytu odnawialnego

To nie jest oferta. Przyznanie kredytu odnawialnego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 7,53 %, całkowita kwota kredytu 11 780 zł, całkowita kwota do zapłaty 12 667,03 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 7,53% w skali roku (na które składa się oprocentowanie nominalne stałe 0% z okresu 90 dni od dnia wypłaty kredytu odnawialnego i oprocentowanie nominalne zmienne 9,99% z okresu 275 dni od dnia zakończenia 90-dniowego okresu od dnia wypłaty kredytu odnawialnego), całkowity koszt kredytu 887,03 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 0% - 0 zł, odsetki 887,03 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.03.2019 r. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem odnawialnym znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Warunkach udzielania kredytu odnawialnego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” oraz w Regulaminie Promocji „Kredyt odnawialny – 90 dni bez odsetek dla Kompakt Finanse – klienci wspólni” dostępnym na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-przeniesienie-wspolni-kredyt-odnawialny-do-31-07-2019.pdf Promocja „Kredyt odnawialny – 90 dni bez odsetek dla Kompakt Finanse – klienci wspólni”” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest złożenie wniosku o zmienione warunki umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych wraz z oświadczeniem o zastąpieniu kredytu odnawialnego zaciągniętego w Kompakt Finanse i zawarciu Umowy zastąpienia kredytu odnawialnego, wraz z oświadczeniem o zastąpieniu kredytu odnawialnego zaciągniętego w Kompakt Finanse i zawarciu Umowy zastąpienia kredytu odnawialnego. Uczestnik promocji otrzyma kredyt odnawialny: z oprocentowaniem stałym nominalnym 0% w skali roku przez okres 90 dni od dnia podpisania Umowy zastąpienia Kredytu Odnawialnego udzielonego przez Kompakt Finanse. Dodatkowo klient otrzyma jednorazową premię w wysokości 50 zł. Promocja trwa od dnia 15.04.2019 r. do 31.07.2019 r. włącznie.

 

Nota prawna do karty kredytowej

To nie jest oferta. Przyznanie karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Przyznanie karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank SA. Reprezentatywny przykład sporządzony na podstawie art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim dla karty kredytowej mBanku MasterCard Standard wydanej w ramach Promocji „Przenieś kartę kredytową do mBanku dla Kompakt Finanse - klienci wspólni”. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 5,12%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 400 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 536,08 zł oprocentowanie nominalne zmienne 4,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 136,08 zł (w tym opłata za wydanie karty 0 zł, odsetki 136,08 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.03.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegółowe warunki i opłaty związane z kartą kredytową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na www.mbank.pl oraz w Regulaminie Promocji „Przenieś kartę kredytową do mBanku dla Kompakt Finanse - klienci wspólni” https://www.mbank.pl/pdf/promocje/karty/przenies-karte-kredytowa-do-mbanku-dla-kompakt-finanse-klienci-wspolni-do-31-07-2019.pdf Promocja „Przenieś kartę kredytową do mBanku dla Kompakt Finanse - klienci wspólni” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Promocja trwa od dnia 15.04.2019 r. do 31.07.2019 r. włącznie. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest złożenie w okresie trwania Promocji wniosku o Zmienione warunki umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych wraz z oświadczeniem o zastąpieniu karty kredytowej zaciągniętej w Kompakt Finanse i zawarciu Umowy zastąpienia karty kredytowej. Za zastąpienie karty kredytowej udzielonej w ramach Kompakt Finanse na zasadach określonych w Regulaminie Promocji Uczestnik Promocji otrzyma jednorazową premię w wysokości 100 zł. Bank wyda kartę kredytową bez ponoszenia przez Uczestnika Promocji opłaty za wydanie karty kredytowej (dotyczy pierwszej opłaty za wydanie karty).
Kredyt w Karcie oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, której wysokość przez pierwszych 12 miesięcy wynosi 4.99% w stosunku rocznym.

 

Nota prawna do konta firmowego

To nie jest oferta. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Szczegółowe informację na temat Promocji znajdują się w Regulamin Promocji „Proste konto i 60 zł Premii – edycja dla Kompakt Finanse – klienci wspólni” dostępnym na https://www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-przeniesienie-bc-kompakt-finanse-wspolni-31-07-2019.pdf Promocja obowiązuje w okresie od 15.04.2019 r. do 31.07.2019 r. Promocja rachunku bieżącego mBiznes konto Standard, przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których rozumie się jako osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zwanych dalej Uczestnikiem Promocji, których roczny obrót i całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów złotych, a który spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadali rachunek bieżący w Kompakt Finanse i na dzień składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, nie posiadali innego konta firmowego prowadzonego przez Bank o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017;
2) w okresie Promocji złożą wniosek o przekazanie środków z rachunku bieżącego w Kompakt Finanse na wskazany rachunek bieżący w Banku;
3) byli aktywni na rachunku bieżącym w Kompakt Finanse, czyli:
-na jednym ze swoich rachunków bieżących w Kompakt Finanse w ciągu co najmniej jednego z 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc startu Promocji wykonali przelew wychodzący lub płatność kartową lub wypłatę lub otrzymali przelew przychodzący lub wpłatę gotówkową lub
- w miesiącu poprzedzającym start Promocji utrzymywali średnie saldo na dowolnym z rachunków bieżących w Kompakt Finanse na poziomie co najmniej 1000 zł lub
- w miesiącu poprzedzającym start Promocji posiadali w Kompakt Finanse produkt kredytowy dla firm wykazujący regularność w spłacie zadłużenia do 30 dni, przez którą rozumie się brak zaległości w spłacie powyżej 30 dni w trakcie trwania umowy o ten produkt kredytowy.
4) zlecą zamknięcie rachunku bieżącego w Kompakt Finanse.
Nagrodą w Promocji jest jednorazowa premia 60 zł, którą Uczestnik Promocji otrzyma po spełnieniu warunków, określonych w pkt 1-4 i po przekazaniu środków z rachunku bieżącego w Kompakt Finanse na wskazany rachunek bieżący w Banku.
Szczegółowe informacje o produktach bankowych znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku SA.; Tabelach stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Taryfie opłat i prowizji bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.