Przechowaj swoje rzeczy w bezpiecznym miejscu

i baw się swobodnie na festiwalu

Nie musisz się martwić np. o:

 

Przyjdź do strefy mBanku w pasażu handlowym na festiwalu Pol’and’Rock i oddaj swoje rzeczy do depozytu.

Szukaj nas obok SiemaShopu


Depozyt jest otwarty w dniach 1-5 sierpnia.

Pamiętaj, że w depozycie nie można przechowywać m.in. zakazanych substancji, przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem, regulaminem imprez masowych, w tym festiwalu, żywności i napojów, wyrobów pożarowo niebezpiecznych, produktów leczniczych, fauny i flory, pieniędzy, dokumentów tożsamości oraz innych przedmiotów określonych szczegółowo w regulaminie.


A jeśli chcesz zachować festiwalowe wspomnienia na dłużej:

Organizatorem Depozytu jest Jacek Stachera, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Boscata Jacek Stachera, identyfikujący się numerem REGON 141880204 oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 527- 234-12-84, z siedzibą w Warszawie (02-793) przy ul. Przy Bażantarni 13, (zwany dalej: Organizatorem). Depozyt jest zlokalizowany w pasażu handlowym na terenie „24. Pol'and'Rock Festival – Kostrzyn n/Odrą 2018” w Kostrzynie nad Odrą.

To nie jest oferta. Promocja trwa od 18.06.2018 r. do 31.10.2018 r. Promocja „Konto, które dobrze rokuje” obowiązuje dla nowych klientów mBanku, którzy w okresie od 18.06.2018 r. do 14.08.2018 r. zawrą umowę o prowadzenie indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto z taryfą standard (zwanego dalej eKontem promocyjnym) wraz z debetową kartą płatniczą do rachunku (karta promocyjna). Przez Nowego Klienta rozumiemy osobę, która od 1.01.2016 r. nie była lub nadal nie jest Posiadaczem lub Współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Premię w wysokości 100 zł wypłacamy w postaci zwrotu na rachunek eKonto promocyjne, jeżeli w terminie do 3 dni kalendarzowych włącznie, licząc od dnia następującego po dniu podpisania Umowy, Uczestnik Promocji zasili konto jednorazową kwotą min. 500 zł oraz w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu podpisania Umowy wykona min. 5 płatności kartą. Za płatność kartą uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet za pomocą karty wydanej do eKonta promocyjnego. Premia zostanie wypłacona na eKonto promocyjne Uczestnika Promocji najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia spełnienia ww. warunków. Liczba Uczestników Promocji jest ograniczona limitem kart i wynosi 3 tys. O udziale decyduje kolejność złożenia wniosku o rachunek i kartę. Informacja o aktualnej liczbie Uczestników Promocji, którzy mogą jeszcze przystąpić do Promocji, będzie publikowana na stronie, pod adresem: www.mBank.pl/polandrock i aktualizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 16:00. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz uzyskania premii określone są w Regulaminie Promocji „Konto, które dobrze rokuje”, dostępnym na stronie www.mBank.pl/polandrock, u operatorów mLinii oraz w placówkach mBanku. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową oraz warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na www.mBank.pl/pomoc/oplaty/osoby-fizyczne i www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta