Wystarczy opłacić pierwszy przelew do ZUS na kwotę minimum 250 zł by odebrać 100 zł zwrotu na konto.

Gwarantujemy 0 zł za najważniejsze usługi
w mBiznes Koncie Standard przez 24 miesiące

0

0

0

0

0

za otwarcie i prowadzenie rachunku

za internetowe przelewy krajowe w PLN (Elixir)

za wypłatę gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A.

za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu

za kartę debetową

 

Najczęściej zadawane pytania 

Na jaki okres jestem zobowiązany umową?

Nie ma wymaganego okresu na który umowa musi być podpisana. Możesz zrezygnować i zamknąć firmowe konto bankowe w każdym momencie.

Czy będę musiał płacić za prowadzenie konta i przelewy jeżeli nie zapłacę ZUS?

Oferta konta jest prosta: nie ma opłat za prowadzenie, przelewy oraz kartę do rachunku. Przelew do ZUS w wysokości minimum 250zł, w przeciągu miesiąca jest warunkiem otrzymania zwrotu 100 zł.

Czy jak zamknę konto w ciągu pierwszego roku zwroty zostaną mi „zabrane”?

Nie, wypłacone zwroty nie są zabierane.

Jak otworzyć konto firmowe w promocji?

  • potwierdź umowę kodem autoryzacyjnym SMS (konto aktywne nawet w 5 minut) lub

  • podpisz umowę, którą otrzymasz od kuriera lub udaj się do wybranej placówki

Jeżeli nie jesteś klientem mBanku wypełnij wniosek online i podpisz umowę, która otrzymasz od kuriera lub w placówce

Otwórz konto firmowe

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Proste konto za 0 zł” są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „Proste konto za 0 zł”, dostępnych na https://www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-standard-100-pln/.
Promocja trwa od 11.08.2017 r. do 31.10.2017 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie zwane dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem „Proste konto za 0 zł”, które znajdować się będą na stronie www.mbank.pl, na stronach partnerów, a także w placówkach Banku, Punktach Obsługi mFinanse S.A. oraz za pomocą operatora mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800,
b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego,
c) w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dokonają płatności składki ZUS na kwotę minimum 250 zł z nowo otwartego rachunku bieżącego. Z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek rachunek bieżący firmowy dla danego numeru PESEL lub NIP do dnia 10.08.2017 r. Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
a) prowadzenie rachunku za 0 zł,
b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (Elixir),
c) kartę debetową za 0 zł,
d) 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów własnych Planet Cash, Euronetu i BZ WBK S.A. na terenie Polski,
e) 0 zł prowizji za wpłaty w PLN w wpłatomatach mBanku i Euronetu na terenie Polski.
Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Dodatkowo Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki, otrzyma 100 zł jednorazowej premii za otwarcie rachunku bieżącego pod warunkiem dokonania płatności ZUS na kwotę min. 250 zł z tego rachunku bieżącego w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego. Premia będzie wypłacona Uczestnikowi Promocji do 30 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik Promocji spełnił warunki do jej otrzymania. Premia zostanie przelana na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji. Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. mBank zajął I miejsce w rankingu Forbesa 2016 w kategorii „Najlepszy bank dla firm”.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat