Komisja Europejska wskazała wskaźniki SARON Compound jako zamienniki zastępcze dla LIBOR CHF.

 

Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. wskaźniki SARON Compound z odpowiednią korektą (tzw. spreadem korygującym) zastąpią odniesienia do LIBOR CHF w umowach kredytowych.

 

Zmiana wskaźnika w umowie kredytowej nie wymaga aneksu do Twojej umowy. Wszystko nastąpi z mocy prawa, nie musisz nic robić.

 

Możesz sprawdzić, jaki wskaźnik masz zapisany w umowie. Znajdziesz go w paragrafie opisującym oprocentowanie Twojego kredytu. Z tabeli dowiesz się, co go zastąpi:

LIBOR

Termin zapadalnosci
(w miesiącach, M)

Zamiennik

Wartość spreadu korygującego (%)

CHF

1M

1-miesięczna stopa składana SARON (SAR1MC)

SARON 1 month Compound Rate (SAR1MC)

ISIN CH0477123886

-0,0571

CHF

3M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

SARON 3 months Compound Rate (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0031

 

Zamienniki zostały wprowadzone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1847 z 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR).
Link do rozporządzenia znajdziesz tutaj.

 

Wskaźniki SARON Compound:

 • są opracowywane przez licencjonowanego administratora SIX Financial Information AG. Stronę administratora znajdziesz tutaj.
 • są wpisane do rejestru wskaźników referencyjnych prowadzonego przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
 • spełniają wymogi prawa europejskiego dotyczące jakości opracowywania wskaźnika referencyjnego.

 

W regulaminie kredytowym Twojego produktu firmowego opisaliśmy jak będziemy postępować, gdyby wskazany przez Komisję Europejską wskaźnik SARON Compound miał zniknąć w przyszłości. Wymaga tego od nas rozporządzenie BMR w sprawie wskaźników referencyjnych (opisujemy je na stronie)

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Dlaczego Komisja Europejska wyznaczyła zamiennik dla wskaźnika LIBOR CHF?

  • Komisja Europejska wprowadziła ustawowy zamiennik, bo uznała że zaprzestanie opracowywania wskaźnika mogłoby znacząco zakłócić lub zwiększyć ryzyko funkcjonowania rynków i systemów finansowych w UE. Komisja zdecydowała się wyznaczyć wskaźniki z  grupy SARON na podstawie informacji, że w kilku państwach członkowskich występuje duża liczba umów, których nie będzie można renegocjować przed końcem 2021 r.

 •  

  Dlaczego Komisja Europejska wybrała właśnie ten zamiennik?

  • Komisja Europejska wzięła pod uwagę przede wszystkim rekomendacje Krajowej Grupy Roboczej ds. stóp referencyjnych franka szwajcarskiego (National Working Group on Swiss Franc reference rates). Jej członkowie zalecili zastosowanie:

   • wskaźnika SARON jako podstawy dla zamiennika,
   • korekty spreadu (aby ograniczyć różnice wartości).

    

   Czynniki, które Komisja Europejska musi uwzględnić, określa unijne rozporządzenie BMR w sprawie wskaźników referencyjnych (opisujemy je na stronie).

    

   Na podstawie wstępnej propozycji grupy roboczej Komisja Europejska przeprowadziła dwie rundy konsultacji publicznych oraz uznała wskaźnik SARON Compound, który powstaje w oparciu o wskaźnik SARON, za najbardziej odpowiedni zamiennik dla CHF LIBOR.

    

   Jednocześnie Komisja Europejska zdecydowała zastosować korektę (spread korygujący) w celu ograniczenia skutków zamiany wskaźników.

 •  

  Od kiedy zmieni się sposób ustalania mojej raty?

  • Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie referencje w Twojej umowie kredytu do LIBOR CHF zostaną zastąpione referencjami do odpowiedniego wskaźnika SARON Compound i spreadu korygującego.


   Wysokość raty Twojego kredytu zostanie zaktualizowana zgodnie z umową. Zaczynając od pierwszej aktualizacji oprocentowania Twojego kredytu, która będzie miała miejsce zgodnie z umową na podstawie danych z 2022 r, do aktualizacji oprocentowania będzie stosowany wskaźnik SARON Compound.

 •  

  Jak zmieni się kwota mojej raty?

  • Aby obliczyć wysokość raty, użyjemy wskaźnika SARON Compound, do którego dodamy korektę tzw. spead korygujący. Zmianę zastosujemy od pierwszej aktualizacji stopy oprocentowania na podstawie danych z 2022 r.

    

   Zachowamy okres wyznaczania wskaźnika – 1M albo 3M. Tę informację znajdziesz w paragrafie opisującym oprocentowanie Twojego kredytu.

   Jeśli Twój kredyt oparty jest o:

    

   • LIBOR 1M – zastąpi go SARON 1 month Compound Rate (SAR1MC) pomniejszone o 0,0571 punktu procentowego.
    Dotyczy to umów klientów korzystających z usług Private Banking
   • LIBOR 3M – zastąpi go SARON 3 months Compound Rate (SAR3MC) powiększone o 0,0031 punktu procentowego.
    Dotyczy to umów zawartych przez klientów bankowości detalicznej.

    

   Zmiana wskaźnika LIBOR CHF na odpowiedni wskaźnik SARON Compound z korektą może spowodować, że rata Twojego kredytu się zmieni. Nie możemy obecnie określić tej zmiany bo SARON Compound, tak jak LIBOR CHF, podlega zmianom i nie wiemy jaka będzie jego wartość w 2022 r.

    

   Korekta wskaźnika SARON Compound tzw. spread korygujący ma ograniczać skutki ekonomiczne zmiany wskaźnika z LIBOR CHF na odpowiedni wskaźnik z grupy SARON. Oznacza to, że po zmianie wskaźnika oprocentowanie Twojego kredytu będziemy naliczać w sposób najbardziej zbliżony do obecnego, ale Twoja rata może się zmienić.


Jeśli masz pytania, chętnie na nie odpowiemy. Możesz porozmawiać z nami:

O wyznaczeniu przez Komisję Europejską zamiennika dla LIBOR CHF poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Przeczytaj komunikat.


O wskaźnikach referencyjnych możesz poczytać tutaj.