Uwaga! W inny sposób wyliczana jest liczba pracowników do określenia kategorii firmy (mikrofirma/MŚP) , a w inny sposób do wyliczenia subwencji. 

 

Przykłady pomocne  na etapie ustalenia przynależności firmy do grupy mikrofirm lub MŚP: 

 

Przykład 1

Jeżeli firma na 31 grudnia 2019 r. zatrudnia 1 osobę w ramach stosunku pracy na 0,5 etatu i 2 osoby na umowę zlecenie (zgłoszoną do ZUS) to na potrzeby ustalenia statusu mikrofirmy przedsiębiorca zatrudnia co najmniej 1 pracownika. Przy założeniu, że obrót/suma bilansowa tej firmy nie przekracza w przeliczeniu na zł 2 mln euro to taka firma będzie mikroprzedsiębiorcą.

 

Przykład 2

Firma na 31 grudnia 2019 r. nie zatrudnia żadnego pracownika, ale zatrudnia 3 osoby na umowę zlecenie (zgłoszone do ZUS). Taka firma nie spełnia warunku zatrudniania co najmniej jednego pracownika, a więc nie jest mikrofirmą.

 

Przykład 3

Jeżeli firma na 31 grudnia 2019 r. zatrudnia 6 osób w ramach stosunku pracy każda na pełen etat i 6 osób na umowę zlecenie (zgłoszone do ZUS) to na potrzeby ustalenia statusu mikrofirmy przedsiębiorca zostanie zakwalifikowany jako mikrofirma (liczba pracowników, bez zleceniobiorców nie przekracza 9).

 

 

Przykłady pomocne na etapie ustalania wysokości subwencji dla mikrofirmy oraz  umorzenia subwencji dla mikrofirmy/MŚP :

 

Przykład 1

Na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję firma zatrudnia:

(i) 3 osoby w ramach stosunku pracy na 0,5 etatu każda (z czego jedna jest na urlopie wychowawczym) oraz

(ii) 2 osoby na umowę zlecenie zgłoszone przez pracodawcę do ZUS oraz jedną osobę na umowę o dzieło niezgłoszoną do ZUS.

W takim przypadku firma może ubiegać się o subwencję dla 4 osób (dwie osoby na 0,5 etatu nie będące na urlopie wychowawczym oraz jedną osobę będącą na urlopie wychowawczym oraz dwie na umowie zlecenie) jako mikrofirma. W konsekwencji w przypadku takiej firmy wysokość subwencji będzie iloczynem liczby zatrudnionych (4) oraz bazowej kwoty subwencji (12.000 zł, 24.000 zł albo 36.000 zł – w zależności od spadku przychodów ze sprzedaży).

 

Przykład 2

Liczba pracowników wyliczona na potrzeby ustalenia kwoty subwencji nie może być wyższa niż:

(i) liczba pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. albo

(ii) liczba pracowników na ostatni dzień miesiąca roku poprzedniego odpowiadającego nazwie miesiącowi, w którym firma składa wniosek o subwencję (wedle swobodnego wyboru firmy).

Liczby pracowników z pkt (i) i (ii) są wyliczane tak jak stan zatrudnienia na wyliczenie kwoty subwencji przy mikrofirmie.

Sprawdź także

 

Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR

więcej na temat Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR
 

Zasady i warunki zwrotu subwencji

więcej na temat Zasady i warunki zwrotu subwencji

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Nota prawna

To nie jest oferta. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie dotyczy produktów i usług mBanku S.A.

Wsparcia finansowego  (subwencji finansowej) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR udziela Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia określa Polski Fundusz Rozwoju S.A.

mBank S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale są kompletne.