Dzięki Visa do wygrania tysiące nagród:

kody rabatowe o wartości 5 USD do wykorzystania na AliExpress oraz przekąski marki Haps do odebrania w sklepach Żabka

 
Mechanizm jest bardzo prosty

 

Zarejestruj swoją kartę w loterii na stronie www.visa.pl

Płać kartą Visa tak jak chcesz - również w sklepach online.

Graj o nagrody

Rejestrujesz swoją kartę tylko raz. Każda płatność Visa to nowy los w loterii.

Dodatkowo każda płatność dokonana na AliExpress oraz w sklepach Żabka to podwójny los w loterii. Każda transakcja kartą Visa to nowy los w Loterii.

 

W loterii będzie można wziąć udział od 27 maja do 30 czerwca 2020 r. Szczegóły i regulamin są dostępne na stronie www.visa.pl.

Nota prawna

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa.

Loteria trwa od 27 maja 2020 r. do 27 października 2020 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym). Okres sprzedaży towarów uprawniających do udziału w Loterii oraz przyjmowania zgłoszeń w Loterii rozpoczyna się 27 maja 2020 r. o godz. 12:00:00 i kończy się 30 czerwca 2020 r. o godz. 23:59:59 (dalej „Okres Promocyjny”).

Udział w „Loterii Visa 2020” mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie Loterii.

 

Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie Okresu Promocyjnego musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii poprzez wejście na stronę internetową https://www.visa.pl (dalej: „Strona internetowa”) i kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”,
b) Dokonać transakcji kupna towaru lub usługi przy użyciu karty Visa wydanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która to karta jest przypisana do konta bankowego, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest Uczestnik o wartości minimum 0,01 zł - Transakcja kartą Visa polega na dokonaniu płatności przy użyciu jednego z opisanych w Regulaminie Loterii sposobów.

 

Po zarejestrowaniu karty, za każdą dokonaną płatność przy jej użyciu, do dnia 30 czerwca 2020 r. Uczestnik otrzymuje 1 los w loterii. Za każdą płatność w sklepach sieci Żabka oraz na https://pl.aliexpress.com uczestnik otrzymuje 2 losy w loterii. Każdy Los bierze udział w losowaniu Nagród Tygodniowych. W Loterii nie biorą udziału transakcje money transfer, to jest m.in. zasilenia kart Revolut czy konta SkyCash, Płatności Kartą Visa dokonane przez Uczestnika znajdującego się fizycznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Nagrodami w Loterii są:
a) Nagroda Tygodniowa III Stopnia w postaci e-vouchera uprawniającego do odbioru wybranej przez Zwycięzcę przekąski marki Haps w sklepach sieci Żabka o wartości 0,83 USD. Organizator przewidział 35.000 Nagród Tygodniowych III Stopnia w Loterii. Lista przekąsek jest określona w Regulaminie Loterii.
b) Nagroda Tygodniowa II Stopnia w postaci e-kodu rabatowego o wartości 5,00 USD do serwisu AliExpress pod adresem https://pl.aliexpress.com. Organizator przewidział 17.500 Nagród II Stopnia w Loterii. Kody rabatowe do serwisu AliExpress są ważne do 31 sierpnia 2020 r., kodów nie można ze sobą łączyć, a minimalna wartość zakupu (bez ceny przesyłki) niezbędna, aby zrealizować kod to 30 USD (słownie: trzydzieści dolarów amerykańskich i 00/100).
c) Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci samochodu Toyota Corolla TS Kombi o wartości 16 445,29 USD z dodatkową nagrodą pieniężną pobieraną i wpłacaną przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy tytułem podatku od nagrody w wysokości 1 827,33 USD. Organizator przewidział w Loterii łącznie 5 Nagród Tygodniowych I Stopnia.

 

Regulamin loterii dostępny jest na stronie internetowej www.visa.pl oraz na stronie internetowej www.uniqueone.pl zakładka „Regulaminy”.