Chcę zaktualizować dane dowodu osobistego

 

Chcę zaktualizować adres e-mail

 

Chcę zaktualizować numer telefonu

a

Tak zaktualizujesz dane dowodu osobistego w serwisie transakcyjnym:

 


1. Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Użyj swojego IDENTYFIKATORA i HASŁA, a następnie wybierz opcję ZALOGUJ SIĘ

 


2. Po zalogowaniu, w prawym górnym rogu, wybierz USTAWIENIA („koło zębate”)

 


3. Następnie wybierz DANE KONTAKTOWE

 


4. Wybierz opcję MODYFIKUJ przy DOKUMENCIE TOŻSAMOŚCI (jeśli inne Twoje dane uległy zmianie, również możesz je zmienić w ten sam sposób)

 


5. Wprowadź aktualne dane, takie jak: Seria i nr dokumentu, data wydania dokumentu, data ważności dokumentu (jeśli dokument wydany jest bezterminowo, zaznacz to przy opcji DOWÓD WAŻNY BEZTERMINOWO). Następnie, wybierz opcję

 


6. W zależności od tego, jak potwierdzasz operacje, otrzymasz SMS lub potwierdzisz zmianę za pomocą mobilnej autoryzacji. Po wpisaniu kodu/zatwierdzeniu mobilną autoryzacją, wybierz opcję ZATWIERDŹ

 7. Zobaczysz komunikat: OPERACJA ZOSTAŁA WYKONANA POPRAWNIE

 


8. Dziękujemy za zmianę danych! Pamiętaj o ich regularnej aktualizacji

a

Tak zaktualizujesz adres e-mail w serwisie transakcyjnym:

 


1.  Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Użyj swojego IDENTYFIKATORA i HASŁA, a następnie wybierz opcję „ZALOGUJ SIĘ”

 

2. Po zalogowaniu, w prawym górnym rogu, wybierz USTAWIENIA („koło zębate”)
 


3. Wybierz DANE KONTAKTOWE

 


4. Kliknij EDYTUJ

 


5. Wybierz opcję MODYFIKUJ, a następnie edytuj adres e-mail.

 


6. Zaakceptuj oświadczenia i WYŚLIJ

 


7. W zależności od tego, jak potwierdzasz operacje, otrzymasz SMS lub potwierdzisz zmianę za pomocą mobilnej autoryzacji. Po wpisaniu kodu/zatwierdzeniu mobilną autoryzacją, ZAAKCEPTUJ OPERACJĘ.

 


8. Dziękujemy za zmianę danych! Pamiętaj o ich regularnej aktualizacji

Tak zaktualizujesz adres e-mail w aplikacji mobilnej:

 


1. ZALOGUJ SIĘ do serwisu transakcyjnego dzięki aplikacji mobilnej. Następnie wybierz opcję menu (3 paski z lewej, górnej strony na Twoim ekranie)

 


2. Kliknij USTAWIENIA

 


3. Następnie wybierz DANE OSOBOWE

 


4. Kliknij ZMIEŃ DANE

 


5. Następnie kliknij MODYFIKUJ

 


6. Wpisz Twój aktualny adres e-mail

 


7. W zależności od tego, jak potwierdzasz operacje, otrzymasz SMS lub potwierdzisz zmianę za pomocą mobilnej autoryzacji

 


8. Po wpisaniu kodu/zatwierdzeniu mobilną autoryzacją, ZAAKCEPTUJ OPERACJĘ.

 


9. Dziękujemy za zmianę danych! Pamiętaj o ich regularnej aktualizacji.

a

Tak zaktualizujesz numer telefonu


Numer telefonu możesz zmienić u konsultanta na mLinii. By to zrobić, będą Ci potrzebne . identyfikator i hasło telekod


Nie pamiętasz danych do logowania lub telekodu?
Zajrzyj tutaj


Przy połączeniu z aplikacji mobilnej - mLinia na klik, nie podajesz telekodu. Wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej przy użyciu PINu.
Dowiedz się więcej