1.  Zaloguj się do serwisu transakcyjnego. Użyj swojego IDENTYFIKATORA i HASŁA, a następnie wybierz opcję
ZALOGUJ SIĘ”:
 
 
2. Po zalogowaniu, w prawym górnym rogu, wybierz USTAWIENIA („koło zębate”):
 
 
3. Następnie wybierz DANE KONTAKTOWE:
 
 
 
4. Wybierz opcję MODYFIKUJ przy DOKUMENCIE TOŻSAMOŚCI (jeśli inne Twoje dane uległy zmianie, również możesz je zmienić w ten sam sposób).
 
 
5. Wprowadź aktualne dane, takie jak:
  • Seria i nr dokumentu
  • Data wydania dokumentu
  • Data ważności dokumentu (jeśli dokument wydany jest bezterminowo, zaznacz to przy opcji DOWÓD WAŻNY BEZTERMINOWO)
Następnie, wybierz opcję ZAPISZ:
 
 
6. W zależności od tego, jak potwierdzasz operacje, otrzymasz SMS lub potwierdzisz zmianę za pomocą mobilnej autoryzacji. Po wpisaniu kodu/zatwierdzeniu mobilną autoryzacją, wybierz opcję ZATWIERDŹ:
 
7. Zobaczysz komunikat: OPERACJA ZOSTAŁA WYKONANA POPRAWNIE.
 
 

 

 Dziękujemy za zmianę danych! Pamiętaj o ich regularnej aktualizacji.