Zamień konto na mKonto Intensive i odbierz

100zł

na zakupy w 

Pozostało jeszcze 2 292 sztuk

Elektroniczna karta podarunkowa zostanie wysłana smsem na Twój numer telefonu w ciągu 60 dni roboczych od zamiany konta. Promocja „Zyskaj z mKontem Intensive” trwa do 28.02.2020 r. lub do wyczerpania kart podarunkowych.

Dodatkowo z mKontem Intensive możesz zamówić
 

Kartę wielowalutową Visa Świat Intensive

 

 •  

  atrakcyjne kursy dla ponad 180 walut

 •  

  brak prowizji za przewalutowanie transakcji

 •  

  brak limitów i opłat za wypłaty z bankomatów na całym świecie

   

  Miesięczna opłata za kartę Visa Świat Intensive wynosi 10 zł.

Konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,7%

 

 •  

  oprocentowanie nominalne 2,7% w skali roku

 •  

  przez pierwsze 4 miesiące

 •  

  na nowe środki do 500 000 zł

   

  Promocja „eKonto oszczędnościowe na nowe środki – edycja II” trwa do 3.02.2020 r.

mKonto Intensive jest bezpłatne jeśli:

Jeżeli nie spełniasz warunków opłata za mKonto Intensive wynosi 49,50 zł miesięcznie.

Nota prawna

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konto i kartę, znajdziesz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych oraz Regulaminie promocji „Zyskaj z mKontem Intensive” dostępnych na stronie www.mBank.pl/lp/zyskaj-z-mkontem-intensive/
Promocja „Zyskaj z mKontem Intensive” trwa od 12.12.2019 r. do 28.02.2020 r lub do wyczerpania puli 2500 Elektronicznych kart podarunkowych. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych zwana dalej Uczestnikiem Promocji, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy inny niż mKonto Intensive,
2) w okresie obowiązywania Promocji złoży wniosek o przekształcenie swojego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na mKonto Intensive,
3) przystąpi do Promocji poprzez zaznaczenie na wniosku oświadczenia wskazanego w treści regulaminu Promocji,
4) w przypadku przekształcenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z kredytem odnawialnym podpisze aneks do umowy kredytu na podstawie, której nastąpiło uruchomienie kredytu odnawialnego, o ile aneks jest wymagany,
5) obecny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zostanie przekształcony na mKonto Intensive,
6) do Promocji można przystąpić tylko raz przez serwis transakcyjny (www oraz aplikacja mobilna).

Nagrodą dla Uczestników Promocji, którzy spełnią ww. warunki jest Elektroniczna karta podarunkowa o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepach INTERSPORT. Elektroniczna karta podarunkowa zostanie wysłana smsem na numer telefonu zarejestrowany w Banku Uczestnika Promocji w ciągu 60 dni roboczych od spełnienia warunku przekształcenia rachunku. Elektroniczna karta podarunkowa jest ważna do: 30.09.2020 r. Liczba Elektronicznych kart podarunkowych dostępna w czasie trwania Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 2 500 dla wszystkich Uczestników Promocji. O aktualnie dostępnej liczbie Elektronicznych kart podarunkowych Uczestnik Promocji będzie informowany na stronie internetowej: www.mBank.pl/lp/zyskaj-z-mkontem-intensive/, aktualizowanej każdego dnia roboczego do wyczerpania liczby Elektronicznych kart podarunkowych. W przypadku wyczerpania puli dostępnych Elektronicznych kart podarunkowych oferowanych w ramach Promocji, Rachunki przekształcone w dniu publikacji tej informacji na stronie internetowej zostaną otwarte na zasadach wskazanych w Regulaminie Promocji i ten dzień będzie ostatnim dniem obowiązywania Promocji.

 

Promocja „eKonto oszczędnościowe na nowe środki – edycja II” trwa od 17.10.2019 r. do 3.02.2020 r. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 4 miesiące od daty otwarcia rachunku. Promocja skierowana jest do Klientów Banku, którzy w okresie trwania promocji spełnią poniższe warunki:
1. Złożą wniosek i zaakceptują treść Regulaminu Promocji „eKonta oszczędnościowego na nowe środki – edycja II” na wniosku o otwarcie lub modyfikację konta
2. Zasilą rachunek nowymi środkami w okresie trwania Promocji.
Nowe środki to różnica pomiędzy kwotami A i B (nowe środki=A-B)
A – to suma Twoich pieniędzy w dniu, w którym składasz wniosek
B – to suma Twoich pieniędzy w dniu 30.09.2019.
W kwotach A i B uwzględniamy saldo własne, czyli pieniądze w złotych polskich na rachunkach indywidualnych, których klient jest posiadaczem lub współposiadaczem, rachunki oszczędnościowe oraz lokaty, w tym lokaty na nowe środki. W powyższych kwotach nie zostają uwzględnione linie kredytowe. Informacja o kwocie Nowych środków znajduje się we wniosku o otwarcie Rachunku oraz w szczegółach Rachunku w serwisie transakcyjnym po uruchomieniu promocji i obrazuje ona ich stan na ostatni dzień roboczy. Kwota Nowych środków liczona jest codziennie. Każda transakcja (np.: przelew zewnętrzny, uznanie, płatność kartą, spłata zobowiązań) zmniejsza lub zwiększa kwotę Nowych środków, które obejmowane są promocyjnym oprocentowanie. Na koniec każdego dnia wyliczmy aktualną wysokość Nowych środków na Rachunku oraz przyporządkujemy właściwe oprocentowanie do zgromadzonych środków.
W okresie Promocji można dopłacać wielorazowo Nowe środku z tym, że oprocentowanie promocyjne dla kolejnych uznań Nowych środków będzie obowiązywało do ostatniego dnia Promocji włączenie licząc od dnia przystąpienia do Promocji. Datę zakończenia obowiązywania promocyjnego oprocentowania znajdziesz w szczegółach Rachunku w serwisie transakcyjnym.
Dla wszystkich Uczestników Promocji, z wyłączeniem Uczestników Promocji z mKontem Intensive oprocentowanie nominalne w skali roku wynosić będzie:
- Nowe środki – 2,3% do 500.000,00 zł
- Pozostałe środki – 0,40% od 500.000,01 zł do 600.000,00 zł oraz 0,07% powyżej 600.000,00 zł
przez okres 4 miesięcy od daty otwarcia lub modyfikacji rachunku

Dla uczestników Promocji mKonto Intensive oprocentowanie nominalne w skali roku wynosić będzie:
- Nowe środki – 2,7% do 500.000,00 zł
- Pozostałe środki – 0,40% od 500.000,01 zł do 600.000,00 zł oraz 0,07% powyżej 600.000,00 zł
przez okres 4 miesięcy od daty otwarcia lub modyfikacji rachunku

Maksymalna łączna kwota oprocentowania promocyjnego na Rachunku to suma Nowych środków nie więcej niż 500.000,00 zł łączenie.
Środki wpłacone na Rachunek i niespełniające definicji Nowych środków będą oprocentowane według standardowego dla eKonta oszczędnościowego, zgodnie z obowiązującą Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Po zakończeniu 4 miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania, oprocentowania na Rachunku będzie zgodne z obowiązującą Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Jeżeli Uczestnik Promocji jest posiadaczem minimum jednego eKonta oszczędnościowego, może skorzystać z Promocji modyfikując jeden z nich. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko na jednym eKoncie oszczędnościowym w tym samym okresie trwania Promocji. Jeżeli na dzień badania salda Uczestnik Promocji nie posiadał żadnych produktów oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku, to saldo z dania badania przyjmie wartość 0,00 zł.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki otrzymania nagrody opisaliśmy w Regulaminie Promocji „eKonto oszczędnościowe na nowe środki – edycja II”, zamieszczonym na stronie www.mBank.pl/indywidualny/konta/promocje/ekonto-oszczednosciowe-na-nowe-srodki-intensive/

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.