2002
od teraz
możesz więcej

Wszystkiego najlepszego!
Zobacz swój prezent.

Odkryj konto dla siebie

Odkryj konto
dla siebie
i zgarnij nawet 140 zł

 • Wybierz kartę zaprojektowaną
  dla rocznika 2002 – lub wrzuć na
  kartę własne foto
 • Nie płać za konto, kartę, przelewy
  i bankomaty i sam ogarniaj swoje
  finanse
 • Płać wygodnie telefonem,
  a ze znajomymi rozliczaj się
  na numer telefonu
 • Otwórz konto na selfie,
  a możesz otrzymać nawet 190 zł – sprawdź >>

To nie jest oferta.
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na  www.mBank.pl/slowniczek.
Do promocji „I możesz więcej – II edycja” można przystąpić od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r. Promocja obowiązuje od 01.07.2020r. do 31.03.2021 r. i jest skierowana do nowych klientów Banku, mających ukończone 18 lat, a nie ukończyły 24 lat, którzy w okresie, w którym można przystąpić do promocji złożą promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto możliwości (konto promocyjne), wraz z wnioskiem o wydanie debetowej karty płatniczej (karta), zaakceptują oświadczenia zawarte na ww. wniosku oraz zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych. Definicję nowego klienta określa Regulamin Promocji. Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki uczestnictwa, może otrzymać premie w wysokości do 140 zł w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym otwarto konto promocyjne. Warunkiem przyznawania premii jest spełnienie warunków od dnia otwarcia konta promocyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego: wykonanie minimum trzech płatności telefonem, wykonanie minimum trzech przelewów na numer telefonu, posiadanie aktywnego celu oszczędnościowego. Za spełnienie powyższych 3 warunków, Uczestnik Promocji otrzymuje dodatkową premię. Szczegółowe zasady przyznania i wypłaty premii zostały opisane w Regulaminie Promocji „I możesz więcej – II edycja” zamieszczonym na: https://www.mbank.pl/indywidualny/m/i-mozesz-wiecej/.
eKonto możliwości to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę, 0 zł za wypłaty kartą na dowolną kwotę ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Szczegółowe informacje dotyczące eKonta możliwości są umieszczone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym na www.mBank.pl/m Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konta osobiste w mBanku S.A., są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na stronie www.mBank.pl/lp/regulaminy-kont/
Aby skorzystać z mOkazji eKonto przez selfie i otrzymać zwrot w wysokości 50 zł, należy dokonać płatności na dowolną kwotę kartą debetową mBanku wydaną do rachunku eKonto możliwości otwartego w ramach promocji „I możesz więcej - II edycja” w ścieżce selfie. Maksymalna wartość zwrotu w ramach tej mOkazji to 50 zł. Z mOkazji można skorzystać 1 raz. Zwrot z mOkazji nastąpi do 60 dni od daty zaksięgowania transakcji spełniającej warunki tej mOkazji na Rachunek klienta, którego jest posiadaczem, i z którego została wykonana płatność za zakupy w mOkazjach. W przypadku pozostałych mOkazji oferowanych klientom w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu nie może przekroczyć kwoty 2 000 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 2 000 zł wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Szczegółowe informacje dotyczące mOkazji określa Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku. Powyższy dokument jest dostępny na www.mBank.pl/mOkazje. Z mOkazji możesz skorzystać do 31.08.2020 r.