W czym możemy Ci pomóc?

Porozmawiamy i dobierzemy sposób finansowania dopasowany do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa:

  • kredyt w rachunku bieżącym

  • kredyt obrotowy lub ciągnienia terminowe

  • gwarancje

  • akredytywy własne bez pokrycia z góry

W ramach jednej umowy zyskujesz limit na różne formy finansowania, także w obcych walutach.

Dzięki tym produktom sfinansujesz rozwój swojego przedsiębiorstwa, zachowasz płynność finansową i zabezpieczysz transakcje z odbiorcami. Doradzimy najbardziej optymalne rozwiązanie.

Oferta dla przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość.

Zatory płatnicze i opóźnienia w płatności faktur są największymi hamulcami rozwoju firm. Dlatego zapewniamy wsparcie dla Twojego przedsiębiorstwa w szerokim zakresie:

  • finansowanie bieżącej działalności

  • profesjonalne zarządzanie należnościami

  • przejęcie ryzyka wypłacalności

Oferta dla przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość.