Zielony prąd dla 480 tysięcy domów dzięki inwestycjom w OZE

mBank pozostaje liderem finansowania OZE w Polsce. W pierwszej połowie 2022 roku przeznaczyliśmy na finansowanie budowy nowych farm fotowoltaicznych i wiatrowych 700 mln złotych.

Dotychczas sfinansowaliśmy ponad 2000MW mocy w segmencie dużych inwestycji, zarówno w ramach systemu aukcyjnego jak i poza nim.

  • zapewnimy zielony prąd dla większej liczby odbiorców niż liczba ludności Gdańska (ponad 480 tysięcy)
  • sfinansujemy 250MW mocy w nowych farmach fotowoltaicznych i wiatrowych

Zmniejszymy emisję CO o 268 tysięcy ton, to tak jakby zlikwidować 50 tysięcy starych pieców opalanych węglem.

Finansujemy mniejsze projekty OZE. Przede wszystkim dla autoproducentów i farm fotowoltaicznych o mocy znamionowej do 5MW oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw ⁠–⁠ w formie oferty leasingowej.

Do 2025 roku chcemy zapewnić 10 mld złotych finansowania zielonym branżom. Inwestujemy w OZE, elektromobilność i recykling.

„Wspieramy ekotransformację gospodarki”

Adam Pers, wiceprezes mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej

Chcesz dowiedzieć się więcej o zielonych inwestycjach?