Nie przegap. Już są wrześniowe nowości w aplikacji mobilnej!

02
.
10
.
2020
Nie przegap. Już są wrześniowe nowości w aplikacji mobilnej!

Chcemy opowiedzieć Ci o kolejnych nowościach w aplikacji mobilnej. Jest już dostępna najnowsza wersja aplikacji mobilnej. Znajdziesz w niej ciekawe nowości: inwestycje, reklamacje, a nawet reklamacje transakcji na twojej karcie. By nie przedłużać – zaczynamy.Złóż reklamację w aplikacji mobilnej


Teraz w szybki i prosty sposób złożysz reklamację w aplikacji mobilnej. To szczególnie ważne, kiedy chcesz zgłosić problem tu i teraz, np. stojąc przy wpłatomacie lub bankomacie. Nie potrzebujesz już komputera (naturalne, że nie zawsze masz go przy sobie), nie musisz czekać na pomoc konsultanta mLinii. Wystarczy Twój smartfon z dostępem do internetu.
Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wybierz kolejno Profil -> Kontakt -> Reklamacje.

 

 

Możesz tutaj złożyć reklamacje dotyczące nieudanej wpłaty we wpłatomacie lub bankomacie oraz reklamacje dotyczące transakcji kartowych. Oczywiście, tak jak było do tej pory, możesz napisać na czacie lub zadzwonić na mLinię.


Widzisz zrealizowaną transakcję Twoją kartą i chcesz złożyć reklamację dotyczącą właśnie tej transakcji?
Niestety, zdarzają się sytuacje, że na koncie pojawia się transakcja kartowa, której być tam nie powinno. Co wtedy? Jeśli chcesz złożyć w aplikacji mobilnej reklamację, która dotyczy konkretnej transakcji zakupu kartą w Internecie lub w sklepie, możesz ją po prostu zaznaczyć w historii operacji. Następnie wybierz Reklamuj transakcję.

 

 

Fundusze inwestycyjne w aplikacji mobilnej


Chcesz wygodnie zarządzać swoimi funduszami inwestycyjnymi? Zaktualizuj aplikację do wersji 3.39.
Teraz z poziomu aplikacji sprawdzisz aktualną wartości portfela, osiągnięty zysk, oraz listę funduszy. Udostępniliśmy również wyszukiwarkę funduszy, za pomocą której znajdziesz i kupisz fundusze zgodne z Twoim profilem inwestycyjnym.
W aplikacji oczywiście:

  • złożysz pierwsze zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa  (otwarcie rejestru),
  • kupisz jednostki uczestnictwa, jeśli masz już otwarty rejestr (nabycie), 
  • sprzedasz jednostki uczestnictwa (odkupienie),
  • zmienisz jednostki uczestnictwa na inny fundusz (konwersja).

 

Pobierz za darmo aplikację mBanku

 

 

 

Sprawdź jak połączyć aplikację ze swoim rachunkiem

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że mBank udostępnia aplikacjię tylko za pomocą autoryzowanych sklepów – App Store (iOS - Apple), Google Play (Android). Do pobrania oraz aktualizacji aplikacji używaj zawsze tych sklepów, ponieważ znajdujące się tam programy są cyfrowo podpisane i przechodzą proces weryfikacji, a więc gwarantują Ci bezpieczeństwo. Nigdy nie pobieraj aplikacji z niezaufanych źródeł! Nową aplikację możesz pobrać jeśli Twoje urządzenie ma system operacyjny w wersji minimum Android 7.0 lub iOS 12.0 (lub nowsze). Zapoznaj się z polityka prywatności aplikacji mobilnych. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.


To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na:https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/ .Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.