Nowa platforma giełdowa eMakler

25
.
09
.
2019
Nowa platforma giełdowa eMakler

Szanowny Inwestorze :)

Już w czwartek udostępnimy nową platformę giełdową eMakler. Zmieniamy się razem z mBankiem: będzie prościej, szybciej i wygodniej. Dodatkowo nowy eMakler skaluje się do wielkości urządzenia, na którym go otwierasz. Dzięki temu skorzystasz z niego również na urządzeniach mobilnych.

Po wejściu do eMaklera (tu bez zmian: Moje Finanse-> Inwestycje-> Giełda) znajdziesz się na nowym ekranie „Pulpit eMaklera”. Zobaczysz tu kompleksowy widok rachunku maklerskiego i sytuacji na giełdzie. Na dole ekranu zawsze będziesz miał przyciski Kupno i Sprzedaż wywołujące formatkę zlecenia.

Ekran „Pulpit eMaklera” składa się z kilku rozwijanych sekcji, w których prezentujemy:

  • sekcja „Portfel” - walory na rachunku oraz ich wartość
  • sekcja „Finanse” – wszystkie dane finansowe, m. in. Środki dostępne dla zleceń, należności, gotówka na rachunku powiązanym 
  • sekcja „Operacje” -  listy zleceń i transakcji bieżących
  • sekcja „Serwis informacyjny” - wykres dnia, nasze rekomendacje i wykres WIG20 online
  • sekcja „Notowania” - umożliwia podgląd bieżących notowań  
  • z lewej strony ekranu Pulpit będziemy przekazywać informacje o ważnych zdarzeniach  np. ofertach publicznych albo zapisach z prawem poboru.


Każda z sekcji Pulpitu umożliwia wejście w głąb serwisu.
Ekran „Portfel” przedstawia walory z wyceną oraz podsumowaniem.

 

Ekran „Finanse” prezentuje wszystkie dane finansowe rachunku.

Ekran „Operacje” przedstawia zlecenia, transakcje i inne operacje oraz umożliwia wyszukiwanie oraz przeglądanie danych w historii rachunku.

Ekran „Notowania” zapewnia możliwość obserwacji notowań w jednym z 3 wybranych wariantów: notowań w tabeli, notowań w kaflach lub w dodatkowym odpiętym oknie.

 

 

 

Na ekranie „Ustawienia i dokumenty” możesz dostosować eMaklera do swoich potrzeb i pobrać dokumenty.
Miło nam zaanonsować, że wkrótce zaoferujemy możliwość założenia rachunków emerytalnych: IKE eMakler oraz IKZE eMakler. Umożliwiają one inwestowanie z wykorzystaniem atrakcyjnych ulg podatkowych.

Życzymy udanych inwestycji z nowym eMaklerem!

 

 


Rachunek maklerski jest prowadzony przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą eMakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi eMakler oraz w Taryfie  Opłat i Prowizji DM w ramach usługi eMakler znajdujących się na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Instrukcja aktywacji eMaklera dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ Usługa eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.