Czym jest horyzont inwestycyjny i kiedy jest rozsądny? Czyli jak długo powinna trwać inwestycja

11
.
02
.
2019
Czym jest horyzont inwestycyjny i kiedy jest rozsądny? Czyli jak długo powinna trwać inwestycja

Poradnik inwestora cz. 2

 

Twoja przygoda z inwestowaniem trwa. Znasz już możliwości naszej platformy SFI. Wiesz, jak obserwować swój portfel, potrafisz wykonać kolejne transakcje. Czas na następny krok
i kolejny bardzo ważny element  inwestowania. Mowa o horyzoncie inwestycyjnym. Czyli o tym, jak długo powinna trwać rozsądna inwestycja.

Czym jest horyzont inwestycyjny lub horyzont czasowy? To perspektywa, w jakiej powinieneś rozważać długość swojej inwestycji. Zależy on też od tego, w co inwestujesz. Oczywiście w tym materiale skupimy się na funduszach inwestycyjnych.

Z horyzontem wiąże się dobór funduszy. Co do zasady, na krótki okres (do 1 roku) sugerowane są fundusze pieniężne. Dlaczego? Ze względu na niższą zmienność. Z kolei fundusze akcji wybierają inwestorzy, którzy myślą o inwestowaniu środków przez co najmniej 5 lat.

Krótki horyzont jest jak kolejka górska

Większość wyników na przestrzeni kilku miesięcy ma dużo wzrostów i spadków. Sprawdźmy np. średnie notowania Funduszy Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce, na przestrzeni 4 miesięcy.


Graf. Inwestowanie

 

Widać, że wartość inwestycji zmienia się praktycznie z dnia na dzień. Wpływ na to może mieć bardzo dużo rzeczy. Co na przykład? Wypowiedź jakiegoś polityka w mediach, artykuł w gazecie oraz inne spekulacje.
Codzienne sprawdzanie notowań Twojej inwestycji naraża Cię na niepotrzebny stres, czasami impulsywne decyzje, które nie są dobre:

  • jeśli wycofasz się z inwestycji w momencie dużego spadku – możesz stracić pieniądze,
  • jeśli zdecydujesz się wycofać w momencie nagłego wzrostu – możesz stracić szansę na wyższy zysk w dłuższej perspektywie.


Długi horyzont to więcej pewności i mniej spekulacji

Spójrz na te same średnie notowania Funduszy Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce  na przestrzeni 3 ostatnich lat (09.2015-09.2018). Zobacz przykład optymalnego  inwestowania.
Graf. Inwestowanie

 

1.    Wrzesień 2015 – rozpocząłeś inwestycję

2.    Grudzień 2015 – fundusze spadły i ich wartość jest o mniej więcej 5% niższa niż na początku inwestycji

Co możesz zrobić?
Nie dajesz się ponieść emocjom i myślisz długoterminowo. Wiesz, że takie spadki w krótkim czasie mogą się zdarzyć i często są tylko chwilowe. Cierpliwie czekasz, aż notowania znowu wzrosną.

3.    Wrzesień 2018 – minęły 3 lata od czasu, kiedy zainwestowałeś. Wartość Twojej inwestycji wzrosła o 10%

Co możesz zrobić?
Nadal myślisz długoterminowo. Widzisz, że wartość znowu spada, ale wiesz, że to nie musi być nic groźnego. Taka sama sytuacja zdarzyła się na początku Twojej inwestycji. Czekasz, aż fundusze ponownie wzrosną.

Bądź cierpliwy

Cierpliwość to jedna z ważnych cech inwestora.

Pamiętaj o tym, żeby:

  • myśleć długoterminowo – im dłuższy termin (horyzont), tym większa jest Twoja szansa na zysk.
  • nie panikować, jeśli Twoja inwestycja spada – spadki notowań są naturalne i chociaż czasem może się zdarzyć, że nie nadrobią swojej wartości, najczęściej tak nie jest. Najlepsze, co możesz zrobić, to spokojnie czekać na jej ponowny wzrost.
  • nie śledzić wyników swoich inwestycji dzień po dniu – naraża Cię to na niepotrzebny stres i impulsywne decyzje.  
     

Nota prawna

Wszystkie dane prezentowane w artykule są fikcyjne i mają charakter demonstracyjny. To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/ .Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.