Systematyczne inwestycje - w co inwestować małe kwoty

30
.
06
.
2020
Systematyczne inwestycje - w co inwestować małe kwoty

Poradnik inwestora

Inwestycje wcale nie muszą się zaczynać od dużej jednorazowej  wpłaty. Więcej korzyści mogą przynieść nawet nieduże, ale regularne wpłaty, np. 100 zł co miesiąc.

Pieniądze pracują efektywniej i możesz ograniczyć ryzyko

Jak już wiesz, notowania inwestycji to coś zmiennego. Kiedy wpłacasz dużą kwotę jednorazowo, Twoje pieniądze cierpliwie czekają na moment, gdy ich wartość będzie wyższa niż na starcie.

Wpłacając pieniądze regularnie, pozwalasz im pracować efektywnie. Kiedy cena będzie wysoka, kupisz więcej jednostek funduszy. Kiedy cena będzie wysoka, kupisz ich mniej.

Spójrz na przykład w poniższej tabeli. Zdecydowałeś się zainwestować 1000 zł i wpłacać po 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Kiedy cena jednostki spadała do 9 zł, mogłeś pozwolić sobie na kupno jednej więcej, a kiedy rosła do 11 zł, kupowałeś jedną mniej.

                                                                       

Cena jednostki                               Ile jednostek kupiłeś                  
Miesiąc 1 10 PLN 10
Miesiąc 2 9 PLN 11
Miesiąc 3 9 PLN 11
Miesiąc 4 10 PLN 10
Miesiąc 5 11 PLN 9
Miesiąc 6 9 PLN 11
Miesiąc 7 9 PLN 11
Miesiąc 8 10 PLN 10
Miesiąc 9 9 PLN 11
Miesiąc 10 10 PLN 10
Razem 104

 
Łącznie kupiłeś 104 jednostki. W efekcie masz 4 jednostki więcej, niż miałbyś, kupując za 1000 zł 100 jednostek w pierwszym miesiącu.


Oczywiście to tylko przykład. W świecie inwestycji nic nie można gwarantować i sytuacja mogłaby być również odwrotna.

Zgromadzisz duży kapitał w długim terminie

Pamiętaj, że o inwestycjach powinno się myśleć długoterminowo. Dzięki regularnym wpłatom na przestrzeni kilkunastu lat jesteś w stanie zgromadzić niezłą sumę pieniędzy. Po 20 latach miesięcznych wpłat po 100 zł możesz zgromadzić na swoim koncie sumę aż 24 000 zł.

Jeśli zainwestujesz te pieniądze rozsądnie i zdywersyfikujesz swoją inwestycję, dodatkowo zminimalizujesz ryzyko i będziesz miał szansę na pomnożenie tej kwoty.

Nauczy Cię cierpliwości i systematyczności

Czyli dwóch cech wyróżniających osoby, które skutecznie inwestują pieniądze. Po pierwsze, nie będziesz się spodziewał natychmiastowego efektu. Po drugie, niezależnie od sytuacji i ceny będziesz inwestował bez niepotrzebnego stresu i impulsywności, które mogą mieć negatywny wpływ na Twoje decyzje.


 

Nota prawna

 

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług przez mBank S.A. znajdujących się na stronie: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ i https://www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/, oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową. Aby skorzystać z usługi eMakler w Biurze maklerskim mBanku lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A. W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych. Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną -Biuro Maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie. To nie jest oferta.