Dlaczego regularne inwestowanie ma sens?

04
.
03
.
2019
Dlaczego regularne inwestowanie ma sens?

Poradnik inwestora cz. 4

Inwestycje wcale nie muszą się zaczynać od dużej jednorazowej  wpłaty. Więcej korzyści mogą przynieść nawet nieduże, ale regularne wpłaty, np. 100 złotych co miesiąc.

Pieniądze pracują efektywniej i możesz ograniczyć ryzyko

Jak już wiesz, notowania inwestycji to coś zmiennego. Kiedy wpłacasz dużą kwotę jednorazowo, Twoje pieniądze cierpliwie czekają na moment, gdy ich wartość będzie wyższa niż na starcie.

Wpłacając pieniądze regularnie, pozwalasz im pracować efektywnie. Kiedy warunki będą odpowiednie (niska cena), kupisz więcej jednostek funduszy. Kiedy warunki będą gorsze (wysoka cena), kupisz ich mniej.

Spójrz na przykład w poniższej tabeli. Zdecydowałeś się zainwestować 1000 PLN i dokonywać wpłaty po 100 złotych miesięcznie przez 10 miesięcy. Kiedy cena jednostki spadała do 9 PLN, mogłeś pozwolić sobie na kupno jednej więcej, a kiedy rosła do 11 PLN, kupowałeś jedną mniej.

 

                                                                       

Cena jednostki                               Ile jednostek kupiłeś                  
Miesiąc 1 10 PLN 10
Miesiąc 2 9 PLN 11
Miesiąc 3 9 PLN 11
Miesiąc 4 10 PLN 10
Miesiąc 5 11 PLN 9
Miesiąc 6 9 PLN 11
Miesiąc 7 9 PLN 11
Miesiąc 8 10 PLN 10
Miesiąc 9 9 PLN 11
Miesiąc 10 10 PLN 10
Razem 104

 
Łącznie kupiłeś 104 jednostki. W efekcie masz 4 jednostki więcej, niż miałbyś, kupując za 1000 PLN 100 jednostek w pierwszym miesiącu.

Oczywiście to tylko przykład. W świecie inwestycji nic nie można gwarantować i sytuacja mogłaby być również odwrotna.

Zgromadzisz duży kapitał w długim terminie

Pamiętaj, że o inwestycjach powinno się myśleć długoterminowo. Dzięki regularnym wpłatom na przestrzeni kilkunastu
lat jesteś w stanie zgromadzić niezłą sumę pieniędzy. Po 20 latach miesięcznych wpłat po 100 złotych możesz zgromadzić na swoim koncie sumę aż 24 000 PLN.

Jeśli zainwestujesz te pieniądze rozsądnie i zdywersyfikujesz swoją inwestycję, dodatkowo zminimalizujesz ryzyko i będziesz miał szansę na pomnożenie tej kwoty.

Nauczy Cię cierpliwości i systematyczności

Czyli dwóch cech wyróżniających osoby, które skutecznie inwestują pieniądze. Po pierwsze, nie będziesz się spodziewał natychmiastowego efektu. Po drugie, niezależnie od sytuacji i ceny będziesz inwestował bez niepotrzebnego stresu i impulsywności, które mogą mieć negatywny wpływ na Twoje decyzje.

Ustaw zlecenie stałe w SFI

Na platformie inwestycyjnej mBanku możesz zautomatyzować proces regularnych wpłat na swoją inwestycję. Wystarczy, że ustawisz zlecenie stałe. Zobacz, jak to zrobić.

Nota prawna
Wszystkie dane prezentowane w artykule są fikcyjne i mają charakter demonstracyjny. To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/ .Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.