Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu dotacji unijnych?

12
.
08
.
2017
Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu dotacji unijnych?

Autor: Firmowi.pl

 

Z tego tekstu dowiesz się:

 • gdzie znaleźć darmowe porady dotyczące składania wniosków o unijne dofinansowanie
 • w jakich sytuacjach warto sięgnąć po pomoc konsultanta
 • jakimi cechami charakteryzuje się dobry konsultant

Ogromne zainteresowanie tematem unijnych dopłat sprawiło, że na rynku pojawiło się wiele firm doradczych, które oferują płatną pomoc w pozyskaniu środków. Czy na pewno warto z nich korzystać?

Zanim odpowiesz sobie na to pytanie, warto, byś najpierw samodzielnie zorientował się, jakie dotacje mogą być dla ciebie interesujące i sprecyzował, jakiej dokładnie pomocy będziesz potrzebował.

W tym celu twoim pierwszym i podstawowym źródłem wiedzy będzie internet. Jak wiadomo, w sieci krąży cała masa wskazówek, porad, które nie zawsze są wiarygodne. Dlatego, jeżeli nie masz „zielonego pojęcia” o unijnych dotacjach, warto zacząć od podstawowego serwisu rządowego: funduszeeuropejskie.gov.pl.

Znajdziesz tam specjalną wyszukiwarkę. Odpowiadając w niej na kilka pytań dotyczących twojego pomysłu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny, dowiesz się, z którego programu prawdopodobnie będziesz mógł się ubiegać o pomoc unijną.

Warto pójść do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Jeżeli pomoc dostępna w sieci jest dla ciebie niewystarczająca, zawsze możesz skorzystać z bezpłatnej porady specjalisty. Aby to zrobić, musisz zadzwonić bądź udać się do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (listę takich punków znaleźć można na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl).

Wykwalifikowany pracownik w zakresie unijnych dotacji udzieli ci porady na temat możliwych źródeł finansowania. Warto pamiętać, że najlepszym wyborem punktu informacyjnego będzie ten w miejscu realizacji twojego projektu. Pracownicy tych punktów z reguły mają dobrą wiedzę na temat lokalnego rynku i mogą zwrócić ci uwagę na szczegóły z nim związane.

Jeżeli jakiś konkretny rodzaj dotacji wzbudzi twoje zainteresowanie, wówczas pracownik punktu informacji powinien też pokazać ci odpowiednie wnioski dla ubiegających się o wsparcie wraz z instrukcją ich wypełnienia.

Większość wniosków należy przygotować w tzw. generatorach wniosków, czyli specjalnych programach, które w pewnym (dość ograniczonym) zakresie kontrolują także poprawność wniosku. Jednak z całą pewnością nie należy na takiej weryfikacji wniosku polegać bezgranicznie. W kolejnej części znajdziesz przykłady częstych błędów popełnianych przez wnioskodawców.

Te błędy łatwo popełnić, wypełniając wniosek

Na samym początku, podczas oceny formalnej, wniosek jest wstępnie sprawdzany pod kątem poprawności danych, wypełnienia wszystkich pól, dołączenia koniecznych załączników itp. Przejście tej oceny jest konieczne do tego, aby wniosek został poddany ocenie merytorycznej, podczas której uzyskuje on ostateczną punktację i podejmowana jest decyzja o przyznaniu dotacji.

Najczęstsze błędy mogą być wykryte właśnie podczas oceny formalnej wniosku. Są to m.in.:

 • niewypełnienie wszystkich obowiązkowych do wypełnienia pól wniosku
 • brakujące podpisy w wyznaczonych miejscach wniosku
 • podpisanie wniosku przez osoby nieuprawnione
 • brak poszczególnych załączników lub nieprawidłowe ich wypełnienie
 • niezgodność danych liczbowych umieszczonych we wniosku z liczbami w biznesplanie
 • nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku do kosztów kwalifikowanych
 • błędy w obliczeniach – częstym błędem jest np. ignorowanie zmian tzw. sumy kontrolnej, jeżeli wniosek jest wypełniany elektronicznie (w generatorze wniosków). Trzeba pamiętać o tym, że każda zmiana w dokumencie elektronicznym powoduje zmianę „sumy kontrolnej” i należy wydrukować w całości dopiero ostateczną wersję wniosku. Inaczej mówiąc, „sumy kontrolne” wniosku w wersji elektronicznej i papierowej powinny się ze sobą zgadzać


Odpowiednie instrukcje dotyczące wypełniania wniosku zamieszczone są na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za przydzielenie dotacji.  Przed złożeniem dokumentów instrukcje należy dokładnie przeczytać, aby tego rodzaju niedociągnięcie nie przekreśliło twojej szansy na powodzenie.

A jeżeli sobie z tym nie poradzisz…

I właściwie dopiero tutaj przychodzi moment, w którym warto rozważyć opcję skorzystania z płatnej pomocy firmy zewnętrznej. Jeśli zdobyte wcześniej informacje nie okażą się wystarczające, to płatny konsultant może rozwiać twoje wątpliwości. Zatrudnienie firmy doradczej gwarantuje przede wszystkim zaoszczędzenie czasu w walce z biurokracją. Zwykle pracy nad projektem przybywa proporcjonalnie do wielkości inwestycji, dlatego przy mniejszych projektach barierę stanowić będą koszty - kwota, jaką trzeba zapłacić firmie doradczej stanowić będzie znaczną część inwestycji. Czasami jednak lepiej nie ryzykować i zlecić wykonanie zadania specjaliście.

Jak podkreśla specjalistka ds. pozyskiwania funduszy Karolina Nicewicz, taka pomoc może być niezbędna już przy pisaniu wniosku. Konsultant powinien zweryfikować informacje o naszym pomyśle, sprawdzać projekt od strony finansowej, księgowej.

Ile i jak płaci się konsultantowi?

Najczęściej wynagrodzenie dzielone jest na dwie części. Pierwsza to opłata wstępna za przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku. Druga to procent od uzyskanego dofinansowania, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Owa premia zwykle wynosi kilka procent wartości uzyskanego dofinansowania (najczęściej od 1 do około 5 proc.). Zdarza się, że firmy stosują różne kombinacje tych składników, czyli np. niższą opłatę wstępną, ale wyższą premię lub odwrotnie.

Opłaty można próbować negocjować. Zdarza się, że negocjowana jest wysokość prowizji płaconej po decyzji o otrzymaniu dopłaty oraz moment jej wypłaty. Wysokość premii dla firmy doradczej szacowana jest w zależności od wartości i stopnia skomplikowania projektu, wysokości przyznanej pomocy, ponieważ to wszystko przekłada się na liczbę osób zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji.

Pamiętaj, że wyjątkowo niskie ceny powinny wzbudzić twój niepokój. Tak jak w każdej branży – jakość kosztuje. Musisz też oszacować, czy opłaca ci się korzystać z płatnej konsultacji, biorąc pod uwagę wysokość dofinansowania, o jakie się starasz.

Skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy to jednak zawsze kwestia bardzo indywidualna. Zestaw niezbędnych do złożenia wniosku narzędzi jest bowiem dostępny dla każdego. Krótko mówiąc, płatny doradca jest dla osób, które nie potrafią z tych narzędzi skorzystać. Albo zwyczajnie nie mają na to czasu.

- Przedsiębiorcy często narzekają na brak czasu i brak wiedzy w tym zakresie. Każdy zna się na swoim biznesie, więc warto skorzystać z konsultantów - dodaje Karolina Nicewicz.

W internecie na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl znajdziesz wzory dokumentów i instrukcje ich wypełniania. Dobrze napisany i udokumentowany wniosek ma większe szanse na powodzenie. Dlatego duże znaczenie może w tej sytuacji mieć nie tylko wiedza teoretyczna, ale i doświadczenie doradców we współpracy z instytucjami przyznającymi dotacje. Po kilkudziesięciu czy kilkuset wypełnionych wnioskach, które przyniosły przedsiębiorcy dotacje, doskonale powinni oni wiedzieć, jak je pisać, by „się przebić”.

Z jakich powodów wnioski są odrzucane?

Nawet dokładne przestudiowanie instrukcji dotyczących wypełniania dokumentów przy staraniu się o dotację nie gwarantuje sukcesu. Dlaczego? Bo braki formalne stanowią niewielki procent wniosków odrzuconych. Znacznie częściej wnioski nie spełniają kryteriów oceny merytorycznej.

A podczas oceny merytorycznej wnioski bywają odrzucane m.in. z powodu: niewystarczających opisów, braku lub niedostatecznego uzasadnienia wydatków, niespójności pomiędzy informacjami przedstawionymi w poszczególnych punktach wniosku. Wniosek musi zawierać wymagane informacje niezbędne do jego oceny. Jeśli przedstawione są w sposób niespójny, bardzo zdawkowy – lakoniczny, niepozwalający na ocenę, któregoś z kryteriów lub wnioskodawca powołuje się na nierealne i niedające się uzasadnić założenia – wniosek zostaje odrzucony na etapie oceny merytorycznej. Treść wniosku musi stanowić spójną całość.

 

Pamiętaj!

Warto wspomnieć przy tej okazji, jakie błędy merytoryczne najczęściej popełniają wnioskodawcy. Są to m.in.:

 • niezgodność z założeniami programu
 • błędy rachunkowe (w tym np. źle wyliczona wartość dofinansowania, nieprawidłowo wyliczone koszty w harmonogramie rzeczowo-finansowym)
 • błędnie sklasyfikowane koszty związane z projektem (niezgodnie z katalogiem kosztów obowiązującym dla instrumentu wsparcia)
 • niewystarczające uzasadnienie konieczności poniesienia wskazanych w projekcie wydatków

Treściwy zestaw najczęstszych bolączek, z którymi zmagają się przedsiębiorcy starający się o dotację unijną przygotowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do najczęstszych błędów podczas wypełniania wniosku o dotację należą więc:

 • zbytnia ogólnikowość i rozwlekłość opisów (im zwięźlej, konkretniej, krócej, tym lepiej)
 • nadgorliwość np. w celach/wskaźnikach (tam, gdzie nie jest to konieczne, wystarczy spełnić minimalne wymogi)
 • brak podstawowych danych (np. jednej niewinnej cyferki)
 • naciąganie projektu pod kryteria  - należy pamiętać, że pozytywna decyzja i umowa o dofinansowanie to w praktyce nadal mniej niż połowa sukcesu

 
Projekt musi zostać rozpisany na tyle „z głową", żeby był w pełni zrealizowany i rozliczony, bez nerwów i stresu. Ustawienie poprzeczki zbyt wysoko tylko po to, żeby zdobyć pozytywną ocenę i decyzję, potem często kończy się płaczem przedsiębiorcy, ponieważ niespełnienie celów projektu skutkuje zwrotem dotacji),

 •  brak dobrego opisu modelu biznesowego i przekonującego uzasadnienia opłacalności biznesu.


Zatem nie wystarczy, że wypełnimy wszystkie rubryki. Liczy się to, jak je wypełnimy. Bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na treści opisowe, spójność treści, wiarygodność przedstawionych danych oraz ich uzasadnienie. I tu ponownie doświadczenie skutecznego doradcy może się okazać kluczem do sukcesu.


Warto pamiętać, że dobry doradca jest kreatywny, nie mówi, że się nie da, ale szuka rozwiązań, czasami nietuzinkowych, na które ty sam byś nie wpadł. To właśnie przewaga doświadczenia. Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że potem projekt musi dać się zrealizować.

W jaki sposób wybrać dobrego doradcę?

Rosnąca popularność dotacji unijnych sprawiła, że także firm doradczych i konsultantów oferujących swoje usługi jest na rynku coraz więcej. Czym zatem warto się kierować przy ich wyborze? Można sprawdzić referencje i informacje o zdobytych dotacjach, na stronach internetowych danych firm. Warto też poszukać opinii na ich temat w internecie.

Zawsze jednak musisz pamiętać, że dobry doradca to taki, który mówi do ciebie zrozumiałym językiem, jest kontaktowy i rzeczowy. To on ma cię przeprowadzić przez gąszcz niezrozumiałych przepisów, więc sam nie może być źródłem zagadek i niejasności. Powinien dokładnie poinformować cię o tym, jak wypełnić wniosek, aby nie został odrzucony z powodu braków formalnych i aby został jak najwyżej oceniony w części opisowej.

Wniosek to dopiero początek twojej drogi w świecie unijnych dotacji. Konsultant może też towarzyszyć ci na etapie późniejszego wdrożenia projektu, podczas jego realizacji i rozliczania.

Zawsze musisz jednak pamiętać, że dobry konsultant to taki, który nie zwalnia cię z odpowiedzialności za przeczytanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Bez względu na to, co ci doradzi, to wyłącznie na ciebie spada odpowiedzialność za realizację i przeprowadzenie projektu.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjno – marketingowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

Niniejsza część portalu mBank.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Artykuły nie stanowią porad podatkowych, finansowych ani prawnych. mBank S.A. nie prowadzi działalności polegającej na doradztwie gospodarczym, prawnym ani podatkowym. Dowiedz się więcej