Wsparcie na starcie - skąd wziąć pieniądze na rozruch biznesu?

12
.
08
.
2017
Wsparcie na starcie - skąd wziąć pieniądze na rozruch biznesu?

Autor: Firmowi.pl

 

Z tego tekstu dowiesz się:

 

  • skąd wziąć pieniądze na start firmy
  • jakie produkty bankowe mogą cię zainteresować na początku działalności firmy

 

Skąd wziąć pieniądze na rozruch biznesu? To pytanie zadaje sobie wielu młodych przedsiębiorców. Koszty prowadzenia działalności szczególnie na początku są niestety często wysokie. Kredyt? Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Wbrew pozorom możliwości jest sporo, ale trzeba ich poszukać. Dotacje na rozpoczęcie działalności ze środków unijnych, urzędu pracy, a nawet… od internautów. Specjalnie dla ciebie zebraliśmy informacje o najpopularniejszych rozwiązaniach. Dzięki naszemu poradnikowi dowiesz się, dokąd udać się po dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

Jak otrzymać dotację z urzędu pracy?

Dotacja z urzędu pracy to chyba najbardziej oczywista możliwość. W tym jednak przypadku trzeba pamiętać o spełnieniu kilku istotnych warunków.

 

Te w szczegółach zależą od konkretnego urzędu, ale standardowo o dotacje mogą się ubiegać wyłącznie osoby posiadające status bezrobotnego albo absolwenci Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej. Ponadto dotacje na założenie firmy z urzędu pracy mogą składać wyłącznie osoby, które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz nie były karane w ostatnich dwóch latach. Na dofinansowanie mogą liczyć wyłącznie ci, którzy zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nie złożą w tym okresie wniosku o jej zawieszenie.

 

Dotacja z UP nie zostanie przyznana natomiast wtedy, gdy osoba składająca wniosek odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy od urzędu.

 

Jednorazowe dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane m.in. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności. Dotacje mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

 

Podstawą dofinansowania z urzędu pracy na rozwój firmy jest umowa, w której przedsiębiorca zobowiązuje się m.in. do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy, wydatkowania dotacji z urzędu pracy zgodnie z wnioskiem oraz złożenia rozliczenia wydatkowania dofinansowania w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

 

Dotacje z urzędu pracy mogą być zabezpieczone np. poręczeniem, wekslem, gwarancją bankową, zastawem czy blokadą środków na rachunku bankowym.

 Kliknij i sprawdź
.

Jak zdobyć dotacje unijne?

Jeśli nie polski urząd, to może Unia Europejska? Polska otrzymała aż 82,5 miliarda euro na lata 2014-2020 na dofinansowania m.in. dla przedsiębiorców. W kolejnej perspektywie unijnej do Polski również popłyną dziesiątki miliardów euro. Dotacje unijne sprawiły, że powstało kilkadziesiąt programów o różnych wymaganiach i celach. Warto przyjrzeć się im z bliska, bo szansa na dodatkowe (bezzwrotne!) środki jest bardzo duża! 

 

Jak zdobyć dotacje unijne na rozpoczęcie działalności? Kiedy masz już pomysł na biznes albo nawet twoja firma już działa, ale potrzebuje środków na rozwój, musisz znaleźć projekty, jakie są realizowane w twojej okolicy, np. w gminie czy województwie. Dowiesz się tego choćby w swoim urzędzie pracy, ale także w internetowych wyszukiwarkach projektów – na przykład na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Koniecznie sprawdź warunki, jakie musi spełniać firma, aby mieć szanse na dotacje unijne.

 

Potem kluczowe jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie dla firm. Jeśli nie czujesz się z tym pewnie albo chcesz zwiększyć swoje szanse na dotacje unijne, możesz poprosić o wsparcie np. firmę wyspecjalizowaną w pisaniu wniosków. Aby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, konieczne jest także opracowanie przekonującego biznesplanu. Warto też pamiętać, że dotacje unijne są „tylko” wsparciem finansowym dla przedsiębiorcy – czyli musi on także wnieść swój wkład własny. Zwykle trzeba również wskazać zabezpieczenia, na wypadek gdyby okazało się, że musisz zwrócić dotacje. Takie zabezpieczenia to np. blokada środków na rachunku bankowym, zastaw, weksel czy poręczenie.

 

Na koniec będzie konieczne rozliczenie projektu, abyś wykazał, że dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej wydałeś zgodnie z celem.

 

Rozważ też kredyty dla firm i leasing

 

Oczywiście poza dotacjami (bezzwrotnymi pod warunkiem ich wydatkowania zgodnie z celem) przedsiębiorcy mogą też liczyć na finansowanie bankowe. Kredyty dla nowych firm to już nie to samo co dotacja, ponieważ tu środki trzeba będzie zwrócić, ale i je warto rozważyć.

 

Istnieją różne rodzaje kredytów. Na przedsiębiorcę może czekać np. pożyczka na start. Taki kredyt dla nowych firm można przeznaczyć na pierwsze, najpotrzebniejsze wydatki związane z rozkręcaniem biznesu. Mogą to być „drobniejsze” wydatki typu zakup sprzętu czy maszyny albo pojazdu, ale może to być też większy kredyt inwestycyjny dla firm – np. na zakup linii produkcyjnej albo nieruchomości. Pożyczka dla firm na start nie zawsze jest łatwa do uzyskania – banki wolą pożyczać pieniądze „pewnym” firmom z odpowiednim stażem – ale m.in. dobry biznesplan połączony z ewentualnymi zabezpieczeniami (np. poręczenie, weksel czy blokada środków na rachunku) mogą pomóc.

 

Kredyt inwestycyjny to jedno, ale w bankach na przedsiębiorców czeka też kredyt obrotowy dla nowych firm. Jest to produkt, który pozwala zachować płynność finansową (np. linia kredytowa czy limit w koncie). 

 

Przedsiębiorca może też zdecydować się na leasing. Oczywiście pierwsza na myśl przychodzi możliwość wzięcia w tej formie samochodu. Ale w leasing można wziąć mnóstwo innych rzeczy, a nawet… pracowników. Sprzęt czy biuro? Nie ma problemu – wszystkie wydatki można rozłożyć na raty w ramach ofert leasingowych. W zależności m.in. od tego, jaką część rat leasingowych można „wrzucać w koszty”, rozróżnia się leasing finansowy i operacyjny.

 

Crowdfunding, czyli zbiórka w internecie

Co to jest crowdfunding? To finansowanie społecznościowe, zgodnie z którym ty przedstawiasz swój biznesowy pomysł, a internauci wspólnie finansują go w zamian za wcześniej ustaloną korzyść, którą uzyskają po wprowadzeniu pomysłu w życie (np. darmowa próbka produktu, pierwszeństwo w kupnie, zniżki itd. – wszystko zależy od wyobraźni przedsiębiorcy). Crowdfunding oczywiście może być stosowany w wielu sytuacjach, często jest wykorzystywany np. przy realizacji przedsięwzięć artystycznych (wydanie książki, nagranie płyty, nakręcenie filmu itd.), przy tworzeniu aplikacji mobilnych, programów komputerowych czy przy działalności publicystyczno-naukowej (np. kanał na YouTubie, organizacja warsztatów itd.).

 

Crowdfunding w Polsce rozwija się w szybkim tempie i przybiera różne formy. Stosowany jest np. tzw. crowdfunding udziałowy (inaczej: equity crowdfunding oraz crowdfunding inwestycyjny). W tym przypadku fundatorzy w zamian za wsparcie danej firmy otrzymują jej udziały. Czasem crowdfunding polega na tym, że nawet jeśli nie uda się uzyskać pożądanej kwoty, środki trafiają do przedsiębiorcy i realizuje on projekt niższym kosztem albo szuka innych źródeł finansowania. Zdarza się jednak tak, że jeśli nie uzyska się danej kwoty w konkretnym czasie, środki wracają do fundatorów.

 

Jeśli wszystkie sposoby pozyskania pieniędzy na start zawiodą, istnieje jeszcze jedna możliwość: wsparcie rodziny. Twoi bliscy mogą nieodpłatnie pomagać w prowadzeniu biznesu albo pożyczyć środki na rozruch.

Pamiętaj!

Warto jednak pamiętać, że z tym również wiążą się przeróżne zawiłości prawne, np. zapłata 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych, gdy dostajemy pożyczkę od brata czy matki. Aby nie popełnić żadnego błędu, lepiej zapoznać się z przepisami polskiego prawa.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjno – marketingowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

Niniejsza część portalu mBank.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Artykuły nie stanowią porad podatkowych, finansowych ani prawnych. mBank S.A. nie prowadzi działalności polegającej na doradztwie gospodarczym, prawnym ani podatkowym. Dowiedz się więcej