Finansowanie na start - komu kredyt a komu pieniądze unijne?

29
.
03
.
2018
Finansowanie na start - komu kredyt a komu pieniądze unijne?

Autor: Firmowi.pl

 

Z tego tekstu dowiesz się:

 • Jak wygląda ubieganie się o kredyt na rozpoczęcie działalności firmy
 • Czym można zabezpieczyć kredyt firmowy
 • Czym jest kredyt z rządową gwarancją?
 • Jakie kroki trzeba przedsięwziąć, by ubiegać się o unijne dofinansowanie

Jednoosobowych działalności gospodarczych jest obecnie ok. 3 mln. Założenie działalności jest coraz łatwiejsze, można to zrobić nawet bez wychodzenia z domu. Dla wielu początkujących przedsiębiorców największy problem stanowi finansowanie startu, czyli środki, które pozwolą uruchomić biznes.

Otwarcie pizzerii to w budżetowej opcji prawie 100 tys. zł, podobną kwotą musi dysponować przyszły właściciel prywatnego żłobka. Aby zostać właścicielem myjni bezdotykowej, trzeba wyłożyć nawet pół miliona złotych. Mało który początkujący przedsiębiorca dysponuje takimi środkami, a biznesów z niską barierą wejścia nie ma wiele. Warto poznać sposoby finansowania startu firmy – w poniższym artykule omawiamy kredyt bankowy i środki unijne.

Generalna zasada działania rynku kredytów firmowych jest taka, że im dłużej firma działa na rynku, tym łatwiej jest jej otrzymać kredyt. Wraz z rosnącym stażem maleje też ilość formalności do spełnienia, a warunki kredytu stają się coraz lepsze.

Jednak nawet przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna przygodę z biznesem, ma szansę na uzyskanie pożyczki bankowej na korzystnych warunkach.

Warto pamiętać, że każdy udzielany kredyt wiąże się z większym lub mniejszym ryzykiem ponoszonym przez bank. Nie ma on pewności, czy kredytobiorca będzie rzetelnym kontrahentem i terminowo zwróci zaciągnięte zobowiązanie. Nic więc dziwnego, że im bardziej stabilna jest sytuacja finansowa przedsiębiorcy i ugruntowana jego pozycja na rynku, tym to ryzyko jest mniejsze, za czym idą ułatwienia ze strony banków. Standardowo wymagają one, by przedsiębiorca starający się o kredyt pochwalił się doświadczeniem w prowadzeniu firmy na poziomie od 12 do 24 miesięcy.

Taki okres pozwala sprawdzić wyniki finansowe z przynajmniej jednego zamkniętego roku podatkowego. Porównując je z danymi z bieżącego okresu, bank może prognozować sytuację firmy w kolejnych latach. Dzięki temu może oszacować ryzyko związane z udzieleniem pożyczki. Młody przedsiębiorca, który dopiero założył firmę albo prowadzi ją dopiero od kilku miesięcy to dla banku biała karta, z której trudno wyczytać prognozy na przyszłość.

To głównie z tego powodu tylko w niektórych bankach znajdziemy oferty produktów kredytowych dla nowych firm, czyli takich, które funkcjonują na rynku krócej niż 12 miesięcy. Rozwiązania kredytowe, dostępne od pierwszego dnia prowadzenia działalności, ciągle są rzadkością i możemy je spotkać przede wszystkim w bankach specjalizujących się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Kilkaset tysięcy złotych na start

Mimo niewielkiej liczby dostępnych produktów, oferty tzw. kredytów na start są i tak zróżnicowane, i w każdym banku wyglądają nieco inaczej. Starając się o kredyt zaraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, możemy wybrać dogodną formę finansowania. Skorzystać można m.in. z limitu kredytowego w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego lub kredytu na finansowanie majątku trwałego. Maksymalna kwota kredytu również jest zwykle elastyczna. Może wynieść od zaledwie 1 tysiąca złotych w ramach limitu debetowego do nawet kilkuset tysięcy złotych, przy czym spłatę rozkłada się wówczas na lata (do 10).

Limit w rachunku bieżącym – to kredyt, który pozostaje do dyspozycji w sytuacji, gdy na koncie nie będzie środków. Z kredytu można korzystać wielokrotnie, ponieważ każda wpłata na rachunek jest przekazywana w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia.

Kredyt obrotowy – to pieniądze pozwalające finansować bieżącą działalność firmy. Jest to jeden ze sposobów na poprawę bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Kredyt na finansowanie majątku trwałego – inaczej kredyt inwestycyjny. Z jego pomocą można zrealizować inwestycje mające na celu powiększenie, odtworzenie lub modernizację majątku trwałego.

 

Hipoteka najlepszym zabezpieczeniem

Na ostateczną wysokość kwoty kredytu wpływ ma kilka czynników. Jednym z nich jest przedstawione zabezpieczenie. Oczywiście w przypadku niewielkiej kwoty zobowiązania bank może odstąpić od tego wymogu lub ograniczy się jedynie do weksla in blanco wystawionego przez przedsiębiorcę. Ale im wyższa kwota kredytu, tym większą rolę odgrywa to, co bank otrzyma w zamian.

Przykładowe zabezpieczenie kredytu bankowego dla nowych firm:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 
 • poręczenie osoby trzeciej
 • przystąpienie do długu współkredytobiorcy
 • blokada środków na rachunku
 • kaucja
 • cesja wierzytelności
 • zastaw ustanowiony na majątku trwałym przedsiębiorstwa
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • hipoteka na nieruchomości

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjno – marketingowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

Niniejsza część portalu mBank.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Artykuły nie stanowią porad podatkowych, finansowych ani prawnych. mBank S.A. nie prowadzi działalności polegającej na doradztwie gospodarczym, prawnym ani podatkowym. Dowiedz się więcej