KALENDARZ PRZEDSIĘBIORCY – o tym musisz pamiętać, gdy prowadzisz własny biznes

28
.
03
.
2023
KALENDARZ PRZEDSIĘBIORCY – o tym musisz pamiętać, gdy prowadzisz własny biznes

Autor: Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)

 

Aby ułatwić Ci zaplanowanie urzędowych formalności w 2023 roku, przygotowaliśmy
kalendarz przedsiębiorcy. Dzięki niemu z wyprzedzeniem możesz zaplanować płatności, dopełnienie formalności i ewentualne zmiany.

 

 

 KLIKNIJ I SPRAWDŹ

O jakich płatnościach musisz pamiętać co miesiąc?

Pamiętaj o comiesięcznym płaceniu składek ZUS i podatków. W zależności od wybranej formy opodatkowania czy prowadzenia działalności, terminy płatności mogą się różnić. W większości przypadków obowiązuje zasada, jeżeli termin płatności wypada w dzień wolny, to zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy.

 

Karta podatkowa – od 2022 roku nie można już wybrać tej formy opodatkowania. Jednak, jeśli jej nie zmienisz, to możesz ją kontynuować. Pamiętaj, żeby do 7. dnia każdego miesiąca zapłacić podatek określony w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego do Urzędu Skarbowego.

W przypadku pozostałych form opodatkowania termin zapłaty podatku dochodowego i CIT-u przypada na 20. dzień każdego miesiąca. Również do 20. dnia każdego miesiąca trzeba zapłacić ZUS własny i pracownika. Wyjątek stanowią płatnicy posiadający osobowość prawną – oni muszą opłacić ZUS do 15. dnia miesiąca. Do  25. dnia każdego miesiąca trzeba zapłacić VAT. Na ten dzień przypada również wysyłka pliku JPK i ewentualnie deklaracji VATUE, VAT-8 oraz VAT 9M.

 

Oprócz comiesięcznych płatności musisz pamiętać również o innych zobowiązaniach, które mogą pojawić się w ciągu roku

 

Styczeń

Na początku 2023 roku należy pamiętać o wycenie remanentu do 14 stycznia – a dokładniej, jest na to 14 dni od zrobienia inwentaryzacji, którą trzeba wykonać do 31.12 poprzedniego roku.

Do 16 stycznia ZUS muszą opłacić działalności, które posiadają osobowość prawną. Natomiast pozostali do 20 stycznia (ZUS własny i pracownika).

20 stycznia przypada termin na zapłatę podatków – dotyczy to PIT oraz CIT dla spółek prowadzących pełne księgi.

Na 25 stycznia przypada termin płatności VAT, wysyłka pliku JPK i ewentualnie deklaracji VAT-UE, VAT-8 oraz VAT 9M. Do 25 stycznia należy również uregulować zapłatę podatku i VAT za 4 kwartał 2022 roku, w przypadku korzystania z rozliczeń kwartalnych.

Do końca stycznia należy sporządzić i wysłać do Urzędu Skarbowego deklarację PIT-11 i PIT4R za swoich pracowników.

Do 31 stycznia masz prawo złożyć wniosek o Mały ZUS Plus, który będzie uprawniał do wyliczenia składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie dochodów w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Luty

Drugi miesiąc nowego roku zapowiada się bardzo intensywnie.

7 lutego przedsiębiorcy na karcie podatkowej muszą zapłacić podatek. 

15 lutego trzeba zapłacić podatek od środków transportu DT-1 oraz zapłacić ZUS (działalności posiadające osobowość prawną).

20 lutego – jeśli Twój  pierwszy przychód w nowym roku wystąpił w styczniu, to do tego dnia musisz podjąć decyzję czy chcesz zostać na swojej dotychczasowej formie opodatkowania, czy chciałbyś ją zmienić. Dodatkowo musisz zdecydować, w jakim okresie będziesz opłacał podatek. Jeśli chcesz wybrać opcję comiesięczną – podatek należy zapłacić do 20 lutego. Natomiast, jeśli chcesz skorzystać z rozliczeń kwartalnych – należy poczekać z płatnością do kwietnia.

20 lutego przypada termin zapłaty ZUS.

27 lutego należy zapłacić miesięczny VAT i wysyłać plik JPK.

28 lutego wyjątkowo tylko w tym roku należy zapłacić podatek ryczałty za grudzień i IV kwartał 2022 r.
(od przyszłego roku ten termin wyznaczony jest na 20 stycznia)

  

Do 28 lutego musisz dostarczyć pracownikom PIT 11 – za przekroczenie tego terminu mogą grozić surowe kary. W tym samym dniu należy złożyć deklarację PIT-16A dla karty podatkowej.

 

Marzec

Miesiąc rozpoczynamy standardowo:

 • 7 marca trzeba zapłacić podatek dla rozliczających się na karcie podatkowej,
 • 15 marca ZUS dla działalności posiadających osobowość prawną. Na ten dzieńprzypada również złożenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstających oraz wytwarzanych odpadach.
 • 20 marca jest czas na zapłatę własnego ZUS-u i swoich pracowników, a także na podatek dochodowy, ryczałt i CIT dla spółek.
 • 27 marca – zapłata za VAT miesięczny i wysłanie pliku JPK.

Na ostatni dzień pierwszego kwartału 2023 roku przypadają 4 dodatkowe terminy.

31 marca należy złożyć deklarację środowiskową, w przypadku gdy przedsiębiorstwo korzysta w jakikolwiek sposób ze środowiska, np. korzystając z pojazdów wykorzystujących paliwo i uiścić opłatę środowiskową. W tym samym dniu należy złożyć deklarację IFT-2/IFT-2R, jeśli w poprzednim roku wypłacono wynagrodzenie zagranicznemu kontrahentowi.

 

Kwiecień

Pierwszy miesiąc drugiego kwartału zapowiada się nieco spokojniej niż poprzednie. Nie ma żadnych dodatkowych terminów. Comiesięczne płatności wypadają na dni:

 • 7 kwietnia opłacenie podatku na karcie podatkowej,
 • 17 kwietnia ZUS dla płatników posiadających osobowość prawną (15 kwietnia wypada w sobotę, więc termin jest przesunięty na najbliższy dzień roboczy),
 • 20 kwietnia należy zapłacić ZUS własny i pracowników, a także podatek dochodowy, ryczałt i CIT dla spółek. Pamiętaj – tego dnia należy zapłacić pierwszy podatek, jeśli chcesz skorzystać z rozliczeń kwartalnych.
 • 25 kwietnia należy zapłacić należny VAT i wysłać plik JPK – w tym miesiącu również trzeba to zrobić w przypadku rozliczenia VAT kwartalnego.

 

Maj

Do 2 maja jest maksymalny termin złożenia zeznań rocznych dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie ryczałtu, stawki liniowej lub na zasadach ogólnych. Standardowo ten termin przypada na ostatni dzień kwietnia, jednak w tym roku wypada on w niedzielę, a następny 1 maja, również jest dniem wolnym od pracy, dlatego termin został wyznaczony na pierwszy dzień roboczy, czyli 2 maja.

 

Pamiętaj! Złożenie rocznego zeznania jest jedną z najważniejszych czynności w rozliczeniu działalności (oraz własnych zeznań podatkowych za rok ubiegły). Za niedotrzymanie terminu grozi grzywna, dlatego w tym przypadku nie warto czekać z tym na ostatnią chwilę.

 

Kolejne terminy w maju to:

 • 8 maja opłacenie podatku na karcie podatkowej,
 • 15 maja  ZUS dla płatników posiadających osobowość prawną,
 • 22 maja rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. dla ryczałtu, zasad ogólnych i podatku liniowego. Rozliczenie należy złożyć w deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2023 r.
  Opłacenie ZUS własny i pracowników, a także podatek dochodowy, ryczałt i CIT dla spółek,
 • 25 maja należny VAT i wysłać plik JPK.

Z końcem maja jest możliwość wystąpienia o zwrot nadpłaconych składek ZUS za ubiegły rok. Wniosek RZS-P o zwrot nienależnie opłaconych składek można złożyć maksymalnie do 1 czerwca. Jeśli nie chcesz zwrotu środków pieniężnych – nadpłata zostanie zaliczona na poczet bieżących bądź przyszłych składek ZUS, ale również koniecznie należy złożyć wniosek.

 

Czerwiec – Listopad

W kolejnych miesiącach nie ma dodatkowych terminów. Tylko comiesięczne opłaty:

 • 7 czerwca, 7 lipca, 7 sierpnia, 7 września, 9 października oraz 7 listopada – terminy na opłacenie podatku na karcie podatkowej,
 • 15 czerwca, 17 lipca, 16 sierpnia, 15 września, 16 października, 15 listopada – terminy opłacenia ZUS dla płatników posiadających osobowość prawną,
 • 20 czerwca, 20 lipca, 21 sierpnia, 20 września, 20 października, 20 listopada – terminy zapłaty ZUS własnego i pracowników, a także podatku dochodowego, ryczałtu i CIT dla spółek.
 • 26 czerwca, 25 lipca, 25 sierpnia, 25 września, 25 października, 27 listopada – terminy opłacenia należnego VAT-u i wysyłki pliku JPK.
 • Do 30 czerwca wydłużono czas na wysyłanie rocznej deklaracji CIT-8 do Urzędu Skarbowego - termin został przesunięty w tym roku o 3 miesiące względem standardowej daty.

Dodatkowo 20 lipca oraz 20 października przypada termin opłacenia podatku opłacanego kwartalnie, a także na 25 lipca oraz 25 października – kwartalny VAT.

W przypadku firm opłacających podatek od środków transportu 15 września wyznaczono termin płatności drugiej raty, jeśli płatność została podzielona.

 

Grudzień

Rok zakończymy dosyć spokojnie:

 • do 7 grudnia należy opłacić podatek na karcie podatkowej,
 • do 15 grudnia jest czas na zapłacenie ZUS dla płatników posiadających osobowość prawną,
 • do 20 grudnia trzeba zapłacić ZUS – własney i pracowników, a także podatek dochodowy, ryczałt i CIT dla spółek,
 • do 27 grudnia  opłata należnego VAT i wysyłkę pliku JPK.

Termin na opłacenie podatku na karcie podatkowej za ostatni miesiąc w tym roku wyznaczony jest na 28 grudnia. Oznacza to, że rozliczając się w ten sposób, czekają Cię dwie płatności w grudniu, a następna dopiero w lutym.

Do 31 grudnia trzeba przeprowadzić remanent.

 

To nie jest oferta. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Informacje przedstawione w  artykule są aktualne na 28.03.2023 r. i mogą ulec zmianie.

 

Księgowi współpracujący z mBankiem należą do Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych i świadczą usługi w zakresie rejestrowania działalności gospodarczej. Więcej na lokalniksiegowi.pl.

Niniejsza część portalu mBank.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Artykuły nie stanowią porad podatkowych, finansowych ani prawnych. mBank S.A. nie prowadzi działalności polegającej na doradztwie gospodarczym, prawnym ani podatkowym. Dowiedz się więcej