Mechanizm Podzielonej Płatności (split payment) – część II

16
.
05
.
2018
Mechanizm Podzielonej Płatności (split payment) – część II

Z tego tekstu dowiesz się:

 

  • jakie środki będą mogły być wpłacane na konto VAT
  • jak mogę wykorzystać środki znajdujące się na koncie VAT
  • jak wyglądają przelewy w Mechanizmie Podzielonej Płatności

 

pierwszym artykule przedstawiliśmy, jak działa Mechanizm Podzielonej Płatności, odpowiedzieliśmy, kogo obejmie zmiana, jak będą wyglądać faktury oraz czy Twoja firma będzie musiała prowadzić rachunek VAT. 
Teraz pokażemy split payment w praktyce. Przygotowaliśmy kolejną dawkę informacji, aby przybliżyć nową formę przelewu.

 

Ustawa o split payment weszła w życie 1 lipca 2018 r. Dla większości firm MPP jest nieobligatoryjny, ale w niektórych branżach należy go stosować. Dla kogo split payment jest obowiązkowy? Od kiedy? Od 1 listopada 2019 r. split payment stanie się obowiązkowy np. w branży stalowej, budowlanej, złomowej czy elektronicznej. Ustawa o VAT wskazuje 150 pozycji, gdy split payment jest obowiązkowy. Przedsiębiorcy z tych branż będą musieli na wystawionej fakturze zamieścić informację „mechanizm podzielonej płatności”.

 

Nie jestem podatnikiem VAT, czy również zostanie otwarty dla mnie dedykowany rachunek VAT?

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku dla każdego podmiotu, dla którego bank prowadzi co najmniej jeden firmowy rachunek rozliczeniowy (w tym rachunki bieżące i pomocnicze), bank obowiązany jest prowadzić rachunek VAT. Nie ma znaczenia forma prawna podmiotu, dla którego bank prowadzi rachunek rozliczeniowy. 

 

Tak naprawdę jednak tylko czynny podatnik VAT będzie korzystał z rachunku VAT – oczywiście jeśli zdecyduje się na mechanizm podzielonej płatności (albo jest do tego zmuszony ustawą).

 

Firmy niebędące płatnikiem VAT, tj. podmioty, które nie wystawiają faktur VAT, zgodnie z ustawą mają również obowiązek posiadania rachunku VAT. W takim przypadku rachunek będzie aktywny, lecz niewykorzystywany (nazwa konta to mBiznes Konto VAT).

 

Co do zasady czynny podatnik VAT to taki, którego roczny obrót przekracza 200 tys. zł. Jeśli ktoś nie osiąga takich przychodów, może korzystać ze zwolnienia z VAT.

.

Jakie środki będą mogły być wpłacane na konto VAT?

Na rachunek VAT mogą być wpłacane środki:

 

  • które są zapłatą podatku VAT za faktury opłacone przelewem w MPP,
  • z jednego konta VAT w banku na drugie – jeśli przedsiębiorca ma kilka rachunków VAT w jednym banku,
  • będące zwrotem kwoty VAT dokonanej przez Urząd Skarbowy.

 

Oczywiście najczęstsza sytuacja to ta pierwsza – gdy na konto VAT w banku wpływa zapłata podatku. Zatem jeśli nabywca stosuje mechanizm podzielonej płatności, to na bieżące konto bankowe odbiorcy przelewa wartość netto towaru czy usługi, a na konto VAT resztę.

 

Jak mogę wykorzystać środki znajdujące się na rachunku VAT?

Środki zgromadzone na rachunku VAT można wykorzystać w następujący sposób:

 

  • do płatności za kosztowe faktury VAT, wykorzystując przelew w MPP,
  • do regulowania zobowiązań podatkowych VAT do Urzędu Skarbowego.

 

Czy wybór zapłaty w MPP będzie wiązał się z dokonaniem dwóch przelewów?

Zapłata w MPP odbywa się w jednym przelewie. Różnica będzie polegać na tym, że płatnik faktury, wykonując przelew, będzie wskazywał do zapłaty zarówno kwotę brutto oraz zawartą w niej kwotę VAT.

 

Jeśli kontrahenci danego przedsiębiorcy stosują mechanizm podzielonej płatności i na jego konto VAT w banku wpływają jakieś środki, których potem nie może wykorzystać w żaden z dwóch głównych sposobów, może on zawnioskować do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na rachunek rozliczeniowy. Urząd na podjęcie takiej decyzji ma 60 dni.

 

Jakie rodzaje przelewów będę mógł zrobić w MPP?

Banki przygotowały odpowiednie formatki przelewów bankowych, które przewiduje Mechanizm Podzielonej Płatności. Poniżej przedstawiamy wygląd formatki przelewu w MPP dostępnej od 1 lipca 2018 r. dla osób posiadających konto w mBanku (a więc także konto VAT w banku).

 

Czerwonymi ramkami zostały zaznaczone pola, które pojawią się na formatce przelewowej w MPP zarówno w systemie transakcyjnym, jak i aplikacji mobilnej: prezentacja dwóch numerów rachunku wraz z saldami (konto bieżące i konto na VAT), NIP, kwota VAT, numer faktury.SYSTEM TRANSAKCYJNY:
Przelew jednorazowy w MPP

 

Mechanizm Płatności Podzielonej - VAT

 

Mechanizm Płatności Podzielonej - VAT

 

Mechanizm Płatności Podzielonej - VAT


W podsumowaniu przelewu zleconego w Mechanizmie Podzielonej Płatności przedsiębiorca będzie miał każdorazowo podgląd księgowania tj. informację o tym co zadziało się na rachunku bieżącym oraz na rachunku VAT.

 

APLIKACJA MOBILNA:

Przelew jednorazowy w Mechanizmie Podzielonej Platności:

Mechanizm Płatności Podzielonej - VAT

 

 

Jak będzie wyglądać zlecenie przelewu podatkowego?

Jak już tłumaczyliśmy, mechanizm podzielonej płatności działa tak, że część zapłaty od nabywcy towaru czy usługi trafia na specjalne konto bankowe VAT i możliwości skorzystania z tych pieniędzy są ograniczone. Jednak jedną z opcji jest regulowanie z tych środków zobowiązań VAT wobec fiskusa.

 

Aby zlecić przelew podatkowy, nie trzeba wchodzić w konto VAT w banku. Przelew realizowany będzie zawsze z rachunku bieżącego. Zlecając płatność do Urzędu Skarbowego, na formularzu przelewu pojawią się pary rachunków: rozliczeniowy i powiązany z nim rachunek VAT wraz z saldami. Wybrane formularze podatkowe (VAT, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAT-23, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-9M, VAT10, VAT12, VAT14, VAT7, VAT7D, VAT7K, VAT8, VAT9, VAT9M) wykorzystywane przy płatności podatku VAT w pierwszej kolejności wykorzystają środki z rachunku VAT. Jeśli saldo na rachunku VAT nie jest wystarczające, reszta środków automatycznie zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Formularze PIT, CIT i inne niepowiązane z rachunkiem VAT nie pobiorą środków z rachunku VAT.

 

Przejdź na stronę dotyczącą Płatności Podzielonej – znajdziesz tu odpowiedzi na wiele pytań związanych z tym tematem.

  

Mechanizm Płatności Podzielonej - VAT

 

Jakie korzyści niesie ze sobą Split Payment?

 

Jednym z przykładów jest tzw. odpowiedzialność solidarna VAT – a konkretnie wyłączenie z niej przedsiębiorców stosujących MPP. Chodzi o ryzyko podatkowe polegające na tym, że dostawca nie wywiąże się z obowiązku zapłaty VAT. Wówczas fiskus może zgłosić się po podatek do nabywcy towaru czy usługi. Jeśli jednak nabywca wykorzysta split payment, solidarna odpowiedzialność go nie obejmie.

 

Stosowany mechanizm podzielonej płatności to także szansa na przyspieszony zwrot VAT – do 25 dni. Zapłata VAT z split payment może też zabezpieczyć przed obowiązkiem zapłaty podwyższonych odsetek za zwłokę czy sprzed sankcjami VAT (np. przy zaniżeniu podatku).

 

Ustawa o split payment

Pierwsza ustawa o split payment została przegłosowania przez parlament pod koniec 2017 r. i weszła w życie 1 lipca 2018 r. Była to zmiana w ustawie o VAT, wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności. Tekst ustawy wdrażającej split payment jest dostępny na stronach sejmowych.

 

Ustawa o split payment miała oczywiście na celu przede wszystkim pomóc z wyłudzeniami VAT. Ma jednak także, jak pisaliśmy, pewne zalety dla przedsiębiorców.

 

Pierwotnie stosowanie split payment było całkowicie dobrowolne, ale po kilkunastu miesiącach zdecydowano się wprowadzić pewną obowiązkowość. Ustawa w tej sprawie mówiła o terminie wdrożenia od listopada 2019 r. Dokument zakłada, że mechanizm podzielonej płatności w VAT jest obowiązkowy np. w branży złomowej, elektronicznej czy stalowej.

Przejdź na stronę dotyczącą Płatności Podzielonej - znajdziesz tu odpowiedzi na wiele pytań związanych z tym tematem.

Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.