Mechanizm Podzielonej Płatności - część II
16
.
05
.
2018
Mechanizm Podzielonej Płatności - część II

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Jakie środki będą mogły być wpłacane na konto VAT
  • Jak mogę wykorzystać środki znajdujące się na koncie VAT
  • Jak wyglądają przelewy w Mechanizmie Podzielonej Płatności

W pierwszym artykule przedstawiliśmy, jak działa Mechanizm Podzielonej Płatności, odpowiedzieliśmy kogo obejmie zmiana, jak będą wyglądać faktury oraz czy Twoja firma będzie musiała prowadzić rachunek VAT.
Przygotowaliśmy kolejną dawkę informacji, aby przybliżyć nową formę przelewu, która będzie dostępna dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca 2018 zgodnie z ustawą.

 

Nie jestem podatnikiem VAT, czy również zostanie otwarty dla mnie dedykowany rachunek VAT?

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku, dla każdego podmiotu, dla którego bank prowadzi co najmniej jeden firmowy rachunek rozliczeniowy (w tym rachunki bieżące i pomocnicze), bank obowiązany jest prowadzić rachunek VAT. Nie ma znaczenia forma prawna podmiotu, dla którego bank prowadzi rachunek rozliczeniowy. Firmy nie będące podatnikiem VAT tj. podmioty które nie wystawiają faktur VAT, zgodnie z ustawą mają również obowiązek posiadania rachunku VAT. W takim przypadku rachunek będzie aktywny lecz nie wykorzystywany (nazwa konta to mBiznes Konto VAT).

 

Jakie środki będą mogły być wpłacane na konto VAT?

Na rachunek VAT mogą być wpłacane środki, które są:

  • zapłatą podatku VAT za faktury opłacone przelewem w MPP
  • przelane między własnymi  rachunkami VAT w obrębie jednego banku
  • zwrotem kwoty VAT, dokonanej przez Urząd Skarbowy.

 

Jak mogę wykorzystać środki znajdujące się na rachunku VAT?

Środki zgormadzone na rachunku VAT można wykorzystać w następujący sposób:

  • płatność za kosztowe faktury VAT wykorzystując przelew w MPP
  • regulowanie zobowiązań podatkowych VAT do Urzędu Skarbowego.

 

Czy wybór zapłaty w MPP będzie wiązał się z dokonaniem dwóch przelewów?

Zapłata w MPP odbywa się w jednym przelewie. Różnica będzie polegać na tym, że płatnik faktury wykonując przelew będzie wskazywał do zapłaty zarówno kwotę brutto oraz zawartą w niej kwotę VAT.

 

Jakie rodzaje przelewów będę mógł zrobić w MPP?

Do dnia wejścia w życie ustawy, banki przygotują odpowiednie formatki przelewów bankowych przewidziane w Mechanizmie Podzielonej Płatności. Poniżej przedstawiamy wygląd formatki przelewu w MPP, która będzie dostępna od 1 lipca 2018 r.

Czerwonymi ramkami zostały zaznaczone pola, które pojawią się na formatce przelewowej w MPP zarówno w systemie transakcyjnym oraz aplikacji mobilnej:

- prezentacja dwóch numerów rachunku wraz z saldami (bieżący i VAT), NIP, kwota VAT, numer faktury.

SYSTEM TRANSAKCYJNY:
Przelew jednorazowy w MPP

 

Mechanizm Płatności Podzielonej - VAT

 

Mechanizm Płatności Podzielonej - VAT

 

Mechanizm Płatności Podzielonej - VAT


W podsumowaniu przelewu zleconego w Mechanizmie Podzielonej Płatności przedsiębiorca będzie miał każdorazowo podgląd księgowania tj. informację o tym co zadziało się na rachunku bieżącym oraz na rachunku VAT.

APLIKACJA MOBILNA:

Przelew jednorazowy w Mechanizmie Podzielonej Platności:

Mechanizm Płatności Podzielonej - VAT

 

Jak będzie wyglądać zlecenie przelewu podatkowego?

Przelew podatkowy realizowany będzie zawsze z rachunku bieżącego. Zlecając płatność do Urzędu Skarbowego na formularzu przelewu pojawią się pary rachunków: rozliczeniowy i powiązany  z nim rachunek VAT wraz z saldami. Wybrane formularze podatkowe (VAT, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAT-23, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-9M, VAT10, VAT12, VAT14, VAT7, VAT7D, VAT7K, VAT8, VAT9, VAT9M) wykorzystywane przy płatność podatku VAT, w pierwszej kolejności wykorzystają środki z rachunku VAT. Jeśli saldo na rachunku VAT nie jest wystarczające, reszta środków automatycznie zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Formularze PIT, CIT i inne niepowiązane z rachunkiem VAT nie pobiorą środków z rachunku VAT.

 

Mechanizm Płatności Podzielonej - VAT

 

Przejdź na stronę dotyczącą Płatności Podzielonej - znajdziesz tu odpowiedzi na wiele pytań związanych z tym tematem.

Materiał niniejszy ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.