VAT UE - czym jest i kiedy będziesz musiał wystąpić o jego nadanie?

19
.
07
.
2017
VAT UE - czym jest i kiedy będziesz musiał wystąpić o jego nadanie?

Autor: Firmowi.pl

 

Z tego tekstu dowiesz się:

  • czym jest VAT UE
  • kiedy trzeba wystąpić o jego nadanie
  • w jaki sposób dokonać zgłoszenia

VAT UE to potoczna nazwa europejskiego numeru NIP. Musi go posiadać każdy podatnik VAT, który jest stroną w wewnątrzwspólnotowych transakcjach handlowych. Sprawdź, w jakich sytuacjach musisz posługiwać się numerem VAT UE, w jaki sposób o niego zawnioskować i jakich obowiązków trzeba będzie dopełnić. 

Numer VAT UE (lub inaczej VAT PL, NIP UE), to nic innego, jak Twój Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony kodem PL. Numer ten zostanie Ci nadany po tym, jak dokonasz swojej rejestracji jako podatnika VAT na standardowym druku VAT-R. Dokument ten składasz w swoim urzędzie skarbowym.

Numer VAT UE jest weryfikowany w systemie VIES prowadzonym przez Komisję Europejską. Każdy Twój kontrahent z Unii Europejskiej może sprawdzić Twój nr VAT UE na specjalnej platformie internetowej. W ten sam sposób Ty możesz sprawdzić swoich potencjalnych partnerów biznesowych. Tylko za pomocą numeru VAT UE przedsiębiorca może zidentyfikować Ciebie, będącego nabywcą, jako czynnego podatnika VAT UE. W innym przypadku sprzedawca zobowiązany będzie opodatkować transakcję zgodnie ze stawką obowiązującą w jego kraju, co może dla ciebie oznaczać wyższy koszt.

Od momentu, gdy otrzymasz potwierdzenie nadania numeru VAT UE będziesz zobowiązany do posługiwania się nim przy każdej transakcji będącej handlem wewnątrzwspólnotowym (towarowym lub usługowym).

Kto musi dokonać rejestracji?

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE dotyczy wszystkich podatników VAT, którzy dokonują:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Zgłoszenia do naczelnika swojego urzędu skarbowego musisz dokonać przed realizacją pierwszej transakcji.

Jeśli nie jesteś płatnikiem VAT to również możesz podlegać obowiązkowi rejestracji VAT UE w kilku określonych sytuacjach:

  • wartość Twojego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczy 50 tys. złotych

Nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, ale na potrzeby rozwoju swojej firmy dokonujesz za granicą zakupu maszyn. Pierwsza kosztuje Cię 40 tys. złotych, a za drugą musisz zapłacić 30 tys. złotych. Możesz dokonać dobrowolnego zgłoszenia jeszcze przed nabyciem pierwszego urządzenia, natomiast po zakupie drugiej maszyny będziesz objęty obowiązkiem rejestracji.

  • nabywasz usługi, dla których miejscem opodatkowania jest kraj, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania
  • świadczysz usługi:

- dla podatników VAT UE lub osób prawnych niebędących podatnikami, ale zidentyfikowanych na potrzeby VAT UE,

- dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania (świadczysz usługi w kraju nabywcy),

 

- inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0 proc., dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca (świadczysz usługi od których usługobiorca musi zapłacić podatek VAT).

Jeżeli zajmujesz się tworzeniem stron internetowych, to do tej pory świadczyłeś usługi tylko na rzecz krajowych odbiorców. Jeżeli ostatnio zgłosił się do Ciebie kontrahent z terenu Unii Europejskiej, dla którego również będziesz chciał świadczyć usługi, to w takim przypadku będziesz zobowiązany do dokonania rejestracji jako podatnik VAT UE.

Pamiętaj, że niedokonanie rejestracji jako czynnego podatnika VAT UE nie zwalnia Cię z obowiązku opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych związanych z nabyciem usług czy towarów, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjno – marketingowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

Niniejsza część portalu mBank.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Artykuły nie stanowią porad podatkowych, finansowych ani prawnych. mBank S.A. nie prowadzi działalności polegającej na doradztwie gospodarczym, prawnym ani podatkowym. Dowiedz się więcej