Czym jest horyzont inwestycyjny i kiedy jest rozsądny? Czyli jak długo powinna trwać inwestycja

06
.
07
.
2020
Czym jest horyzont inwestycyjny i kiedy jest rozsądny? Czyli jak długo powinna trwać inwestycja

Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest horyzont inwestycyjny
  • jakie są różnice między krótkim i długim horyzontem inwestycyjnym
  • jakie są zasady długoterminowego inwestowania

 

Przeczytanie artykułu zajmie około 3 minut.


Kiedy zaczynasz inwestować powinieneś zadać sobie kilka pytań. Jednym z nich jest to o tzw. horyzont inwestycyjny.  Od odpowiedzi na to pytanie zależeć będzie jakimi formami inwestycji możesz się zainteresować.  

Zobacz również:
Gotowe strategie inwestycyjne czy samodzielne budowanie portfela inwestycyjnego?

Czym jest horyzont inwestycyjny lub horyzont czasowy?


Horyzont inwestycyjny to po prostu czas na jaki inwestujesz swoje pieniądze. Mimo tego, że mogą być do Twojej dyspozycji prawie w każdym momencie, to sam i w swoim interesie  decydujesz się ich nie wypłacać. Dlatego bardzo ważne jest, żebyś określił  kiedy (w jakim horyzoncie) będą Ci potrzebne.  W zależności od niego może się okazać, że nie powinieneś kupować funduszy akcyjnych, lecz skupić się na bezpiecznych obligacjach skarbowych.   

Zasady mówią, że na krótki okres (do 1 roku) sugerowane są rozwiązania o niższym ryzyku, np. obligacje czy fundusze pieniężne.  Dlaczego? Ze względu na niższą zmienność. Z kolei jeśli planujesz „zamrozić” swoje pieniądze na dłużej, bo wiesz, że nie będą Ci potrzebne przez kilka lat, warto rozważyć też inne możliwości. Czyli na przykład fundusze inwestujące w akcje, fundusze ETF, czy też samodzielne inwestowanie na giełdzie. Oczywiście odpowiedź na to czy takie bardziej ryzykowne inwestycje są dla Ciebie odpowiednie uzyskasz wypełniając ankietę przed rozpoczęciem inwestowania.

Pamiętaj, że horyzont inwestycyjny liczymy raczej w miesiącach i latach niż dniach.


Przykład


Załóżmy, że masz 10 tys. złotych, które chcesz wydać na wakacje za 6 miesięcy. Oznacza to, że Twój horyzont inwestycyjny jest bardzo krótki  – 6 miesięcy. W takim wypadku powinieneś brać pod uwagę instrumenty bezpieczniejsze, o mniejszych wahaniach np. krótkoterminowe obligacje skarbowe.

Jeśli zaś masz pieniądze,  które planujesz wydać za 5 lat lub więcej  (np. na opłacenie studiów dziecka lub własną emeryturę) to możesz inwestować z dłuższym horyzontem. Wtedy masz do wyboru dużo więcej możliwości . Możesz inwestować w bezpieczniejsze instrumenty, które dają mniejszy zysk lub w bardziej ryzykowne, które mają większy potencjał. Wydłużając czas inwestycji, ograniczysz ryzyko konieczności wyjścia z inwestycji w niekorzystnym momencie.
Wskazanie horyzontu inwestycyjnego podpowie Ci spośród jakich rodzajów inwestycji wybierać.
Dlaczego tak się dzieje?
Przyjrzyj się poniższym przykładom.  

Krótki horyzont inwestycyjny - kolejka górska


Bardziej ryzykowne instrumenty finansowe (np. akcje, fundusze ETF, fundusze akcji) podlegają znacznym wahaniom nawet w krótkim okresie - kilku miesięcy. Sprawdźmy np. średnie notowania Funduszy Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce, na przestrzeni 4 miesięcy.


Graf. Inwestowanie

 

Widać, że wartość inwestycji zmienia się praktycznie z dnia na dzień. Wpływ na to może mieć bardzo dużo rzeczy. Co na przykład? Dane z największych światowych gospodarek, decyzje banków centralnych, czy też działania polityków.
Jeśli zainwestowałeś w ten fundusz we wrześniu z myślą, że będziesz wypłacał pieniądze w grudniu (po 3 miesiącach – bardzo krótki horyzont) to ryzykujesz, że trafisz akurat w niekorzystny okres spadków i stracisz.  
Historia giełd pokazuje, że w długim okresie (kilku lat) ceny akcji rosły czyli panowała na giełdzie hossa. Te wzrosty były jednak przeplatane właśnie takimi okresami spadków, które nazywamy bessami.
Spójrzmy co mogłoby się wydarzyć, gdybyś wydłużył horyzont inwestycyjny.

Długi horyzont inwestycyjny - więcej pewności i mniej spekulacji


Na wykresie widać te same notowania Funduszy Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce ale już w dłuższym okresie 3 lat (09.2015-09.2018).


Graf. Inwestowanie

 

Załóżmy, że sprawdziłeś jakie ryzyko akceptujesz (duże) i określiłeś swój horyzont inwestycyjny (5 lat) oraz plan (kiedy i za ile kupujesz i sprzedajesz).

Jeśli Twoja inwestycja rozpoczęła się we wrześniu 2015 roku (punkt 1) i w grudniu 2015 roku (punkt 2), przynosi 5% straty to nie wpadasz w panikę, bo wiesz, że:

  • spadki w krótkim okresie mogą się zdarzyć,
  • twój horyzont jest długi (5 lat) i nie jesteś zmuszony do wycofywania się z inwestycji.

Cierpliwie czekasz, co wydarzy się dalej.
Po 3 latach wartość Twojej inwestycji wzrosła o 10% ale zaczęła spadać (punkt 3)

Co możesz zrobić dalej?
Nadal myślisz długoterminowo, zakładałeś inwestycję na 5 lat. Widzisz, że wartość znowu spada, ale wiesz, że to nie musi być nic groźnego. Taka sama sytuacja zdarzyła się przecież gdy zaczynałeś.. Spokojnie podejmujesz więc decyzje zgodnie z  planem, który masz na inwestycję.  

Zobacz również : Jak wystrzegać się pułapek psychologicznych podczas inwestowania

Bądź cierpliwy i przestrzegaj zasad
Cierpliwość to jedna z ważnych cech inwestora.

 

Inwestowanie długoterminowe – zasady:

  • myśl długoterminowo – im dłuższy termin (horyzont), tym teoretycznie większe ryzyko możesz zaakceptować, licząc na większy zysk.
  • nie panikuj, jeśli Twoja inwestycja spada – zaplanuj przed jej rozpoczęciem co zrobisz, jeśli zacznie spadać. Jakie spadki zaakceptujesz, a kiedy zdecydujesz się wyjść z inwestycji.  Najlepsze, co możesz zrobić, to spokojnie czekać, realizując swój plan.
  • nie śledź wyników swoich inwestycji dzień po dniu – naraża Cię to na niepotrzebny stres i impulsywne decyzje.

Najprostszy sposób inwestowania. Każda z 3 strategii inwestuje na całym świecie. W najlepiej rozwijające się spółki, obligacje państw i surowce. W składzie każdej strategii jest nawet kilkanaście funduszy dobieranych przez ekspertów mBanku.

 

Zaangażowanie: 

Poziom wiedzy: 

Koszty: 

Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą funduszy (m.in. fundusze akcji, hybrydowe, obligacji bądź pieniężne). Stwórz swoją strategię i zarządzaj nią.

 

 

 

 

Zaangażowanie:

Poziom wiedzy: 

Koszty: 

Ty decydujesz o tym, kiedy i co kupować w Polsce lub za granicą. Płacisz tylko prowizję od transakcji. My dostarczamy narzędzia i analizy, które pomogą Ci podjąć decyzje.

 

 

 

Zaangażowanie: 

Poziom wiedzy: 

Koszty: 

Nota prawna

To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na:https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/

Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na   https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A.

Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym

Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów

mBank S.A. oświadcza, iż:

1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,

2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,

3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.