O programie

Mamy w kraju wiele matematycznych talentów czekających na odkrycie! Dlatego prowadzimy program „Mistrzowie matematyki”, pozwalający wybitnie uzdolnionym matematycznie uczniom i studentom na kontynuację nauki niezależnie od ich sytuacji materialnej.  

„Mistrzowie matematyki” to program skierowany do organizacji pozarządowych, które mogą prowadzić lub już prowadzą programy stypendialne. Organizacje te mogą ubiegać się o dofinansowanie stypendiów na rzecz uczniów i studentów wybitnie utalentowanych matematycznie. 

Przez trzy lata w programie stypendialnym „Mistrzowie Matematyki” wsparliśmy stypendiami 400 uczniów. Programy dla utalentowanych, młodych matematyków, w których stypendia finansowała mFundacja prowadziło łącznie 17 organizacji pozarządowych.

Decyzją zarządu Fundacji mBanku dofinansowanie do programów stypendialnych „Mistrzowie matematyki 2017/18” otrzymuje 5 organizacji pozarządowych:

 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
 • Fundacja VIVE „Serce dzieciom”
 • Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego
 • Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
 • Stowarzyszenie „Nasza Szansa” w Nagoszewce Drugiej 


W tym roku mFundacja przeznaczy 180 tys. zł na ufundowanie 80 stypendiów.

Jak uzyskać pieniądze na stypendia?

Wniosek wyślij na adres e-mail fundacja@mbank.pl lub na adres: Fundacja mBanku uul. Prosta 18, 00-850 Warszawa 

Pobierz wniosek o dofinansowanie

 • 1.  

  Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prosta 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator") - Kliknij, aby przeczytać więcej

   • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu udostępnili Państwo swoje dane osobowe.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z podmiotem realizującym program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora. 
   • Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez podmiot realizujący program społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
    1. w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem;
    2. w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
   • Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo są beneficjentami.
   • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.