Gwarantujemy, że za prowadzenie konta firmowego i jego najważniejsze usługi nie zapłacisz nic przez 24 miesięcy.

otwarcie
i prowadzenie konta

internetowe 
przelewy krajowe
 w PLN

internetowe przelewy w EUR do UE

bankomaty mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander

wpłatomaty mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet

karta debetowa 

(dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit)

 
Jak otworzyć konto firmowe?

 • 1.  

  Dla Klientów mBanku

   • Wypełnij wniosek online:

     

    potwierdź umowę kodem autoryzacyjnym SMS lub

    podpisz umowę, którą otrzymasz od kuriera lub udaj się do wybranej placówki

     

    otwórz konto

   • W placówce mBanku:

     

    Nasze placówki możesz w łatwy sposób znaleźć na mapie. Kliknij tutaj, aby przenieść się do mapy, która wskaże ci też godziny otwarcia danego oddziału

   • Zadzwoń na mLinie:

     

    801 300 800

    Dostęp do mBanku na mLinii masz przez 24h/dobę. Również w dni świąteczne. Więcej o mLinii dowiesz się tutaj

 • 2.  

  Dla pozostałych Klientów

   • Wypełnij wniosek online:

     

    wypełnij wniosek online i podpisz umowę, którą otrzymasz od kuriera lub w placówce.  Jeśli masz e-dowód, umowę zawrzesz całkowicie online.

     

    otwórz konto

   • W placówce mBanku:

     

    Nasze placówki możesz w łatwy sposób znaleźć na mapie. Kliknij tutaj, aby przenieść się do mapy, która wskaże ci też godziny otwarcia danego oddziału

   • Zadzwoń na mLinie:

     

    801 300 800

    Dostęp do mBanku na mLinii masz przez 24h/dobę. Również w dni świąteczne. Więcej o mLinii dowiesz się tutaj

 
Odkryj narzędzia, które pomogą Ci sprawnie prowadzić firmę

 
Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Jakie działalności mogą założyć konto firmowe i wziąć udział w promocji?

  • Promocja skierowana jest do:

   • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
   • wspólników spółek cywilnych,
   • spółek jawnych i partnerskich,
   • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
   • spółek z o.o. w organizacji,
   • spółek komandytowych,
   • fundacji,
   • stowarzyszeń rejestrowych,
   • stowarzyszeń zwykłych,
   • spółdzielni,
   • wspólnot mieszkaniowych,
   • publicznych szkół i przedszkoli,
   • niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez os. fizyczną,
   • publicznych jednostek oświatowych,
   • kościołów i parafii oraz związków wyznaniowych.

 
Tematy pomocy

Przydatne dokumenty

To nie jest oferta.

Konto firmowe:

 

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „0 zł za prowadzenie konta firmowego” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „0 zł za prowadzenie konta firmowego”.

Promocja trwa od 1.10.2020 r. do 31.01.2021 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem strony internetowej www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, w placówkach mBanku, w Punktach Obsługi mFinanse S.A., w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR oraz w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector oraz na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie superksiegowa.pl, u konsultanta mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. z o.o., za pośrednictwem Businessvoice sp. z o.o. oraz u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70.

b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 30.09.2020 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w Banku dla danego numeru NIP.

Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:

a) prowadzenie rachunku za 0 zł,

b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w złotówkach (Elixir) z rachunku podstawowego miesięcznie,

c) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii z rachunku podstawowego miesięcznie,

d) 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit,

e) 0 zł prowizji za wypłaty w złotówkach z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu i Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,

f) 0 zł prowizji za wpłaty w złotówkach we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu na terenie Polski.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. Wyjaśnienie pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na mBank.pl/slowniczek

 

Bramka płatnicza paynow

Szczegółowe warunki dotyczące usługi paynow znajdują się w „Regulaminie usługi Integratora Płatności paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S A.”, który znajdziesz na www.mBank.pl/paynow i na www.paynow.pl. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

Klient może korzystać z usługi paynow, jeśli spełni następujące warunki:
1. ma aktywny rachunek bieżący w banku,
2. ma do niego dostęp za pośrednictwem serwisu transakcyjnego,
3. jest właścicielem sklepu sprzedającego towary i usługi przez internet,
4. złoży wniosek o uruchomienie usługi Integrator Płatności paynow,
5. zawrze umowę o świadczenie usługi Integrator Płatności paynow dla firm oraz,
6. dokona pozytywnej implementacji Integratora do swojego sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Klient nie ponosi żadnych kosztów uruchomienia usługi Integrator Płatności paynow. Przez okres trwania stanu epidemii do 30.09.2020 r. prowizja od transakcji nie będzie pobierana. Od 1.10.2020 r. prowizja wynosić będzie 0,95% od wartości transakcji.

 

Kredyt firmowy

Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać kredyt dla firm. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem obrotowym zabezpieczonym gwarancją BGK de minimis, kredytem w rachunku bieżącym, pożyczką dla firm, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A dostępnych na https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/kredyty-i-pozyczki/

 

Księgowość, fakturowanie, organizer finansów

Wszelkie informacje dotyczące księgowości dostępne są w „Regulaminie serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort????i mKsięgowość Premium”, dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A. oraz usług mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium.

 

Faktoring

Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać faktoring. Szczegółowe informacje, w tym warunki udzielania i finasowania faktoringu oraz opłat związanych z faktoringiem są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Faktoringu dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie www.mbank.pl/firmy/kredyty/faktoring/promocja/

mBank wystawi Ci limit faktoringowy, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i będziesz spełniać następujące warunki:

a) masz otwarty w Banku rachunek bieżący w złotych polskich,

b) twoja działalność gospodarcza jest aktywna i nie jest zawieszona,

c) posiadasz zdolność do spłaty limitu faktoringowego (zdolność kredytową),

d) złożysz kompletny Wniosek o limit faktoringowy,

e) podpiszesz/zaakceptujesz Umowę.

 

Leasing

Leasingodawcą jest mLeasing Sp. z o.o. Przyznanie leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności leasingowej potencjalnego leasingobiorcy przez mLeasing Sp. z o.o. Szczegółowe warunki i usługi są określone w umowie leasingowej zawartej pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą.

 

Zakładanie firmy

Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Załóż firmę, zyskaj 300 zł” są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie Promocji „Załóż firmę, zyskaj 300 zł”, dostępnych na www.mBank.pl/jakzalozycfirme

Promocja trwa od 10.07.2020 r. do 31.08.2020 r. włącznie i jest skierowana do osób fizycznych, które w dniu składania wniosku o otwarcie firmy nie prowadziły jednoosobowej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, które spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem Banku wraz z rachunkiem bieżącym mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem „Załóż firmę, zyskaj 300 zł”, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, a także w placówkach Banku, Punktach Obsługi mFinanse S.A. oraz za pomocą konsultanta mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800 , a także u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70,
b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.

Z Promocji osoba o danym numerze PESEL może skorzystać tylko jeden raz. Uczestnik Promocji, który spełnił ww. warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
a) prowadzenie rachunku za 0 zł,
b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (Elixir) z rachunku podstawowego miesięcznie,
c) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z rachunku podstawowego miesięcznie,
d) 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, dotyczy wszystkich kart oferowanych do rachunku,
e) 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,
f) 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet na terenie Polski.

Dodatkowo Uczestnik Promocji otrzyma 300 zł jednorazowej premii za otwarcie rachunku bieżącego z kartą debetową MasterCard Debit Business do rachunku, jeśli w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy dokona nią transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 1 000 (jednego tysiąca) złotych. Premia będzie wypłacona Uczestnikowi Promocji do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik Promocji spełnił warunki do jej otrzymania. Premia zostanie przelana na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Warunki Promocji „Załóż firmę, zyskaj 300 zł” dotyczą tylko rachunku bieżącego objętego promocją. W przypadku zmiany taryfy rachunku bieżącego związanej z wnioskowaniem o dodatkowe produkty, np. kredyt w rachunku bieżącym lub zmianą typu rachunku, Uczestnik Promocji może utracić te warunki. Wyjaśnienie pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na mBank.pl/slowniczek