Z mSaverem Twoje marzenia staną się rzeczywistoscią

Jak działa mSaver?

Po każdej transakcji jaką wykonasz, na mSaverze odłoży się wybrana przez Ciebie kwota. Wybierz swój sposób na oszczędzanie:

 •  

  zaokrąglenie kwot do pełnych 10 zł

  • Zaokrąglenia kwot transakcji to jeden z trybów odkładania środków na konto oszczędnościowe mSaver. Po wykonaniu operacji (przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów, płatności kartami kredytowymi i debetowymi do eKONTA) wartość transakcji zostaje zwiększona (zaokrąglona do góry) do pełnych dziesiątek złotych. Przykładowo: dla transakcji za 176, 20 zł, zaokrąglenie do 180 zł wynosi 3, 80 zł. W tym przypadku kwota która zostanie przekazana na rachunek mSaver z eKonta wynosi 3,80 zł. Dodatkowo dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł.

 •  

  stała kwota od każdej transakcji (3 - 10 zł)

  • Stała kwota oszczędzana miesięcznie to jeden z trybów odkładania środków na konto oszczędnościowe mSaver. Po wykonaniu operacji (przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów, płatności kartami kredytowymi i debetowymi do eKonta) wartość transakcji zostaje każdorazowo zwiększona o wybraną kwotę z przedziału 3 – 10 zł. Kwota ta zostanie pobrana automatycznie z Twojego eKonta i przelana na rachunek mSaver. Dodatkowo dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł.

 •  

  wybrany procent wydanej kwoty z przedziału 1 - 15%

  • Procent wartości transakcji to jeden z trybów odkładania środków na konto oszczędnościowe mSaver. Po wykonaniu operacji (przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów, płatności kartami kredytowymi i debetowymi do eKonta) na Twoje konto mSaver wpłynie z eKonta wybrana przez Ciebie wartość procentowa od 1% do 15% wartości transakcji. Dodatkowo dla transakcji mniejszych lub równych 10 zł, zaokrąglenie wynosi 0 zł. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 zł, zaokrąglenie wynosi 5 zł.

lub inna, wskazana przez Ciebie kwota, która co miesiąc powiększy Twoje oszczędności.

 • oprocentowanie nominalne w skali roku: do 1%
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • możliwość zmiany ustawień w dowolnym momencie
 • dostęp do środków 24h
mSaver (rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie) Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa)
premium/do 19 999,99 zł1 1,00%
standard/od 20 000,00 PLN 0,50%

1 Oprocentowanie premium naliczane jest, gdy różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego jest większa lub równa 100 PLN oraz gdy całkowite saldo rachunku jest mniejsze bądź równe 19999,99 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego). Dla nowo otwartych rachunków mSaver w pierwszym miesiącu naliczane jest oprocentowanie premium.

 

mSaver (rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie) - dotyczy rachunków założonych od 09.03.2015 do 30.03.2015. Oprocentowanie obowiązuje od dnia otwarcia rachunku do 31.08.2015. Od 01.09.2015 obowiązuje oprocentowanie jak dla rachunków założonych poza okresem od 09.03.2015 do 30.03.2015 Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa)
Premium2
4,00%
Standard3
0,80%

2 Oprocentowanie premium naliczane jest w danym miesiącu, gdy łącznie spełnione są poniższe warunki:
1) różnica pomiędzy średnim saldem rachunku mSaver ustalonym w ostatnim dniu miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc naliczania oprocentowania z średnim saldem z miesiąca poprzedzającego ten miesiąc jest większa lub równa 100 PLN (warunek ten nie dotyczy marca 2015 r.) oraz
2) gdy saldo w miesiącu naliczania oprocentowania nie przekracza progu maksymalnego. Próg maksymalny salda zależy od liczby miesięcy kalendarzowych prowadzenia rachunku przy czym za każdy miesiąc kalendarzowy próg powiększa się o 3000 PLN i wynosi on w marcu 3000 PLN, w kwietniu 6000 PLN, w maju 9000 PLN, w czerwcu 12000 PLN, w lipcu 15000 PLN a w sierpniu 18000 PLN

3 Oprocentowanie standardowe naliczane jest w przypadku gy nie zostaną spełnione warunki do naliczenia oprocentowania premium.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem mSaver znajdują się na stronie www.mBank.pl/indywidualny/oszczednosci/regularne-oszczedzanie/msaver/ oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku.