BRESOK pozwala na przeprowadzanie elektronicznych płatności krajowych i zagranicznych, SEPA, EuroEkspres, przekazów pocztowych, poleceń zapłaty, płatności podatkowych, wpłat składek ZUS (od 1 stycznia 2018 roku w formie przelewów krajowych lub masowych) oraz umożliwia dysponowanie lokatami. System zapewnia całodobowy dostęp do bieżących informacji o saldach i obrotach na rachunkach, kursach walut banku oraz średnich kursach NBP, prognozach walutowych, stawkach referencyjnych, oprocentowaniu lokat, danych z rynku pieniężnego, notowaniach bonów skarbowych, a także – do podstawowych informacji nt. banku, takich jak adresy placówek, czy katalog oferty.

Wysoki poziom bezpieczeństwa systemu i dokonywanych w nim operacji zagwarantowany jest poprzez zastosowanie najnowocześniejszych algorytmów szyfrowania danych, oraz dzięki wykorzystaniu technologii podpisu elektronicznego przy autoryzacji zleceń.

Korzyści

 •  

  wygodna obsługa rachunków bankowych z każdego komputera z zainstalowanym systemem BRESOK

 •  

  łatwa i bezpieczna wymiana danych między programem finansowo-księgowym firmy a systemem BRESOK, dostępna dzięki funkcjom importu i eksportu

 •  

  możliwość dostosowania uprawnień poszczególnych użytkowników systemu zgodnie ze strukturą organizacyjną firmy

 •  

  zmniejszenie ryzyka operacyjnego w firmie dzięki dwustopniowej autoryzacji zleceń

 •  

  wnikliwy monitoring sytuacji finansowej firmy dzięki możliwości tworzenia różnych zestawień za pomocą generatora raportów

 •  

  pełna kontrola nad danymi dzięki możliwości ich archiwizowania i zabezpieczania przed wprowadzeniem zmian

System BRESOK gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa

Dane w systemie BRESOK zabezpieczone są modułem szyfrowym 3DES, zaś połączenie internetowe zabezpieczone jest protokołem TLS. Zlecenia autoryzowane są przy użyciu podpisu elektronicznego.

BRESOK został wyposażony w elastyczny mechanizm administrowania uprawnieniami użytkowników. Osoba korzystająca z systemu ma dostęp tylko do tych funkcji i danych, do których posiada uprawnienia. Możliwość elastycznego zdefiniowania uprawnień dla poszczególnych użytkowników pozwala na uszczegółowienie roli każdego z nich w systemie, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo najbardziej wrażliwych danych.

System oferuje też możliwość określenia minimalnej długości hasła, okresu ważności hasła, liczby zapamiętywanych historycznie haseł oraz ustawienia opcji informującej o zbliżającym się wygaśnięciu hasła.

Wymagania

Przyszły użytkownik systemu BRESOK powinien:

 •  

  posiadać rachunek firmowy w mBanku

 •  

  podpisać umowę o użytkowanie systemu oraz zainstalować oprogramowanie (instalację może wykonać pracownik banku)

Wymagania sprzętowe związane z użytkowaniem systemu BRESOK są minimalne: wyposażony w modem analogowy, cyfrowy (ISDN) lub łącze internetowe komputer PC minimum klasy Pentium, z zainstalowanym systemem operacyjnym MS WindowsWindows (XP, Vista, 7, 8 lub 10).

Zobacz również

Contact Center 

wsparcie klientów MSP i korporacji w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej - więcej

dla telefonów stacjonarnych, opłata za jeden impuls niezależnie od czasu rozmowy
dla połączeń międzynarodowych i komórkowych, opłata zgodnie z taryfą operatora