Dzięki dokumentacji technicznej przekazanej przez bank, klienci mogą za pomocą swoich działów IT przygotować aplikację pozwalającą na wysyłanie plików ze zleceniami bezpośrednio z systemu klienta. Mogą je też podpisywać certyfikatem kwalifikowanym (klient zaopatruje się w certyfikaty we własnym zakresie) lub tokenem mBanku. CompanyConnect Developer pozwala również na pobieranie z banku informacji o stanie rachunku (wyciągi HTML, wyciągi elektroniczne MT940, pliki sald i obrotów MT942 oraz obroty z mBank CompanyNet), oraz różnych raportów dostępnych również w CompanyNet.

mBank CompanyConnect Developer, pozwala również na korzystanie z mPlatformy walutowej, z której można pobierać zarówno informacje jak i dokonywać transakcji kupna i sprzedaży.

Wszelkie czynności wykonywane są w systemie klienta bez przełączania się między środowiskami (klient – bank). Wszelkie katalogi, w których system klienta zapisuje pliki ze zleceniami oraz do których są pobierane pliki z banku, są definiowane przez programistów klienta piszących oprogramowanie na podstawie dokumentacji przesłanej przez pracowników mBank.

Zobacz również

Contact Center 

wsparcie klientów MSP i korporacji w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej - więcej

dla telefonów stacjonarnych, opłata za jeden impuls niezależnie od czasu rozmowy
dla połączeń międzynarodowych i komórkowych, opłata zgodnie z taryfą operatora