mBank CompanyConnect Partner dla Sage umożliwia autoryzację operacji bankowych z poziomu systemu FK/ERP firmy Sage bez konieczności logowania się do platformy bankowości internetowej mBank CompanyNet.

Realizacja zleceń może być dokonywana bezpośrednio z poziomu systemu FK/ERP, jak również poprzez platformę bankowości internetowej mBank CompanyNet.

Możliwości

 •  

  rozwiązanie umożliwia dokonanie płatności przy pomocy systemu bankowego mBank CompanyNet na podstawie istniejących rozrachunków

 •  

  obsługiwane typy płatności to „Przelew krajowy”, „Przelew zagraniczny”, „Przelew do ZUS”, „Przelew do US”, „Przekaz pocztowy” i „Polecenie zapłaty"

 •  

  w ramach jednej płatności można zrealizować jedno lub więcej zleceń, przy czym każde zlecenie jest tworzone na podstawie jednego rozrachunku

 •  

  wystawienie dokumentu prostego rozliczającego dany rozrachunek (nie dotyczy „Polecenia zapłaty”)

 •  

  wymianę wiadomości z systemem mBank CompanyNet

 •  

  pobieranie sald rachunków

 •  

  pobieranie wyciągów MT940 za podany okres

 •  

  pobieranie obrotów rachunków za podany okres

 •  

  pobieranie aktualnych kursów walut z tabeli kursów mBanku oraz NBP

Warunki udostępniania

Warunkiem korzystania przez klienta z rozwiązania mBank CompanyConnect dla Sage jest posiadanie przez klienta aktywnego dostępu do systemu bankowości internetowej mBank CompanyNet oraz zainstalowanego oprogramowania Symfonia Finanse i Księgowość lub Finanse i Księgowość Forte firmy Sage w wersji 2008 lub nowszej.

Udostępnienie produktu odbywa się standardowo na podstawie Zintegrowanej Umowy Rachunku Bankowego lub Umowy w sprawie korzystania z mBank CompanyNet oraz po podpisaniu, odpowiednio, aneksu do Zintegrowanej Umowy Rachunku Bankowego albo aneksu do umowy w sprawie korzystania z mBank CompanyNet.

Ponadto, klient musi mieć możliwość połączenia z internetem z komputera na którym zainstalowane będzie oprogramowanie finansowo-księgowe/ERP firmy Sage wraz z rozwiązaniem mBank CompanyConnect dla Sage.

Zobacz również

Contact Center 

wsparcie klientów MSP i korporacji w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej - więcej

dla telefonów stacjonarnych, opłata za jeden impuls niezależnie od czasu rozmowy
dla połączeń międzynarodowych i komórkowych, opłata zgodnie z taryfą operatora