mBank CompanyConnect dla SAP umożliwia realizację operacji bankowych z poziomu systemu FK/ERP firmy SAP bez konieczności logowania się poprzez przeglądarkę internetową do platformy bankowości internetowej mBank CompanyNet.

Autoryzacja zleceń może być dokonywana bezpośrednio z poziomu systemu FK/ERP, jak również poprzez platformę bankowości internetowej mBank CompanyNet.

W ramach usługi, na każdym etapie współpracy mBank zapewnia odpowiedni zespół wdrożeniowy oraz pełne wsparcie Contact Center.

Możliwości

 •  

  wprowadzanie zleceń krajowych i zagranicznych (zlecenia krajowe, do ZUS, do US, przekazy pocztowe, zlecenia zagraniczne, zlecenia SEPA, zlecenia EuroExpress),

 •  

  wprowadzanie zleceń z dodatkowymi trybami realizacji:

  •  

   dla zleceń krajowych SORBNET, EkspresELIXIR

  •  

   dla zleceń zagranicznych Pilny, Ekspres

 •  

  sprawdzenie sald rachunków

 •  

  pobieranie raportów

 •  

  pobieranie kursów walut (mBanku i NBP)

 •  

  pobieranie wyciągów MT940 lub html wraz z możliwością ich uzgodnienia (po uprzedniej konfiguracji w SAP)

 •  

  sprawdzenie sald rachunków

 •  

  pobieranie pliku z obrotami

 •  

  pobieranie i wysyłanie wiadomości z i do banku

 •  

  automatyzację procesu pobierania wyciągów, obrotów, kursów i raportów w oparciu o utworzony przez klienta harmonogram

 •  

  podsumowanie wartości na liście zleceń w płatności

 •  

  pobieranie kursów tylko dla wybranych walut

 •  

  przesunięcie kursu o określoną w konfiguracji liczbę dni

 •  

  zmianę wyświetlania listy płatności – ukrywanie przelewów HRowych (uzależnienie wyświetlania przebiegów od uprawnień)

 •  

  import listy banków do tabeli danych podstawowych banków w SAP

Warunki udostępniania

Warunkiem korzystania przez klienta z rozwiązania mBank CompanyConnect dla SAP jest posiadanie aktywnego dostępu do systemu bankowości internetowej mBank CompanyNet oraz zainstalowanego oprogramowania finansowo-księgowego/ERP firmy SAP w następujących wersjach:

 •  

  SAP R/3 ERP 2004 (ECC 5.0)

 •  

  SAP R/3 ERP 2005 (ECC 6.0)

Udostępnienie produktu odbywa się standardowo na podstawie Zintegrowanej Umowy Rachunku Bankowego lub umowy w sprawie korzystania z mBank CompanyNet oraz po podpisaniu, odpowiednio, aneksu do Zintegrowanej Umowy Rachunku Bankowego albo aneksu do umowy w sprawie korzystania z mBank CompanyNet.

Ponadto, klient musi mieć możliwość połączenia z siecią internet z komputera na którym zainstalowane będzie oprogramowanie finansowo-księgowe/ERP firmy SAP wraz z rozwiązaniem mBank CompanyConnect dla SAP.

Zobacz również

Contact Center 

wsparcie klientów MSP i korporacji w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej - więcej

dla telefonów stacjonarnych, opłata za jeden impuls niezależnie od czasu rozmowy
dla połączeń międzynarodowych i komórkowych, opłata zgodnie z taryfą operatora