Pakiet aktualizacyjny do systemu BRESOK

Uaktualnienie do systemu BRESOK, które zawiera wiele istotnych usprawnień oraz wzbogaca oprogramowanie o nowe składniki.

Poniżej znajduje się najnowszy pakiet aktualizacyjny systemu BRESOK wersji od 4.6xx do 4.860.

W celu rozpoczęcia aktualizacji systemu należy pobrać pakiet aktualizacyjny:

 •  

  Sposób aktualizacji systemu BRESOK:

  • 1. Należy upewnić się, że żaden z użytkowników nie jest zalogowany do systemu BRESOK.

   2. Należy upewnić się, że na dysku gdzie zlokalizowany jest system BRESOK jest wystarczająco miejsca do wykonania kopii systemu.

   3. Należy uruchomić program UPGRADE.EXE.

   4. Po uruchomieniu UPGRADE.EXE należy wybrać odpowiednią wersję językową oraz wskazać lokalizację aktualizowanej instalacji systemu BRESOK.

   5. Pakiet aktualizacyjny automatycznie wykona kopię systemu BRESOK, a następnie przeprowadzi aktualizację do wersji 4.858 (wersja oprogramowania powinna być widoczna w lewej górnej części okna po zalogowaniu się do systemu BRESOK).

   6. Po aktualizacji systemu BRESOK należy połączyć się z Bankiem w celu aktualizacji niezbędnych elementów systemu. Zalecane jest również pobranie z Banku aktualizacji bazy kodów SWIFT (menu Transmisja/ Informacje bieżące/ Aktualizacja bazy kodów SWIFT).