Jest to poręczenie za importera, udzielone do wysokości uzgodnionego limitu.

Korzyści

Gwarancja importowa pozwala importerowi:

 • korzystać z odroczonych terminów płatności – do 120 dni

 • korzystać ze wsparcia ze strony mFaktoring w kontaktach z dostawcą (eksporterem)

 • poprawić swoją wiarygodność i pozycję negocjacyjną wobec eksportera

Produkt zapewnia eksporterowi:

 • gwarancję wypłacalności importera

 • poprawę płynności finansowej

 • możliwość zaoferowania importerowi korzystnych terminów płatności

 • elastyczne finansowanie bieżącej działalności

 • możliwość zwiększenia poziomu obrotów

Dla kogo?

Gwarancja importowa to produkt dla firm o dobrej kondycji finansowej, które chcą:

 •  

  importować towary/usługi z odroczonym terminem płatności

 •  

  poprawić swoją pozycję wobec eksportera

 •  

  uzyskać wsparcie na rynku eksportera

Warunkiem koniecznym udzielenia gwarancji importowej jest podpisanie przez dostawcę/importera umowy z faktorem eksportowym zrzeszonym w Factors Chain International.

Kontakt

tel. 22 526 79 41

kom. 728 327 668
Agnieszka Kozłowska
Specjalista ds. Zarządzania Należnościami

tel. 22 826 14 91

Katarzyna Socha
Starszy Inspektor ds. Zarządzania Niezależnościami