Gwarancja mBanku to nieodwołalne zobowiązanie do zapłaty wskazanej w nim kwoty, po otrzymaniu od beneficjenta określonych dokumentów, stwierdzających niedopełnienie przez partnera handlowego zabezpieczonych gwarancją zobowiązań.

 •  

  gwarancja bankowa podnosi bezpieczeństwo transakcji, wzmacnia wiarygodność firmy, pozwala spełnić wymogi ustawowe

 •  

  gwarancje mBanku są powszechnie akceptowane przez krajowych i zagranicznych partnerów handlowych klientów mBanku, a także przez banki krajowe i zagraniczne

 •  

  mBank od lat znajduje się w wykazie gwarantów, akceptowanych przez polskie władze celne i podatkowe oraz instytucje i agendy rządowe

Korzyści

 •  

  szansa na zbudowanie lepszych relacji z kontrahentami

 •  

  możliwość negocjowania korzystniejszych warunków handlowych

 •  

  fachowa i obiektywna opinia ekspertów przy ocenie warunków gwarancji i kontraktu

 •  

  dogodne zabezpieczenie zobowiązań, w tym celnych i podatkowych, bez konieczności angażowania własnych środków

Korzyści dla beneficjentów

 •  

  uzyskują pewne i wygodne zabezpieczenie swoich wierzytelności

 •  

  mogą egzekwować należności bez zwłoki i dodatkowych kosztów

 •  

  mają większe możliwości sprzedaży zabezpieczonych wierzytelności

Gwarancja bankowa – Dla kogo?

Gwarancja bankowa mBanku to produkt przeznaczony dla przedsiębiorców i instytucji poszukujących niezawodnego, wiarygodnego zabezpieczenia wzajemnych zobowiązań, w szczególności:

 •  

  zobowiązań kontraktowych i płatniczych

 •  

  zobowiązań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych

 •  

  zobowiązań celnych, podatkowych i innych

Podstawowe warunki udzielania gwarancji

Warunkiem ubiegania się o gwarancję bankową mBanku, jest złożenie przez klienta zlecenia jej udzielenia na formularzu – w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem internetowego systemu bankowości elektronicznej  - mBankCompanyNet

Warunkiem udzielenia gwarancji jest pozytywny wynik oceny zdolności klienta do terminowego wywiązania się ze zobowiązań finansowych, w ciągu całego okresu ważności gwarancji.