Kredyt posiada wbudowany mechanizm Stopa-stop, pozwalający na ustalenie maksymalnego poziomu kosztów obsługi kredytu o zmiennym oprocentowaniu, bez rezygnacji z korzyści związanych ze spadkiem stóp procentowych lub ich utrzymywaniem się na stałym poziomie.

 

 •  

  kredyt udzielany jest w: złotych, euro, dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich

 •  

  może być wykorzystywany: jednorazowo lub w transzach

 •  

  okres kredytowania: 1 – 10 lat

 •  

  minimalna kwota: 500 tys. zł lub równowartość w walucie obcej

 •  

  maksymalna kwota: do 20 mln zł, jednak nie więcej niż 80 proc. przewidywanych nakładów inwestycyjnych  

Korzyści

 •  

  finansowanie rozwoju lub modernizacji majątku trwałego

 •  

  powiększenie majątku obrotowego na etapie rozruchu firmy przy zapewnieniu:

  •  

   przewidywalności kosztów obsługi kredytu

  •  

   pewności poziomu oprocentowania

  •  

   zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej

  •  

   dokumentacji w formie jednej umowy kredytowej

Dla kogo?

Klienci posiadający bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową, zgłaszający zapotrzebowanie na długotrwałe wsparcie finansowe, w szczególności:

 •  

  małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

 •  

  podmioty sektora publicznego

Powiązane produkty i usługi

na temat Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Długoterminowe wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorstwa, restrukturyzację lub modernizację