Co to jest?

 

Kredytem finansujesz innowacje w swoim przedsiębiorstwie. Premia technologiczna spłaca Twój kredyt.

Dla kogo?

 

Dla małych i średnich firm, które planują wdrożenie własnej lub kupionej nowej technologii i wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Co zyskujesz?

 

Nawet 6 mln PLN.

Kwota dofinansowania w formie premii technologicznej, nie może przekroczyć 6 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie może być przeznaczone tylko na spłatę kredytu technologicznego

 
Jak to działa?

Kredyt technologiczny w postaci kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej (KFIT) udzielany jest przez mBank. Wsparcie ze środków publicznych w formie premii technologicznej, przyznawane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 
Kredyt technologiczny - korzyści

 • proste i przejrzyste procedury udzielania kredytu na finansowanie inwestycji technologicznej: jeden wniosek kredytowy, jedna umowa oraz jedno zabezpieczenie na kredyt technologiczny oraz kredyt na finansowanie udziału własnego
 • niższe koszty oprocentowania kredytu technologicznego
 • bezpłatne wsparcie w zakresie finansowania projektów z udziałem środków unijnych

 
Kredyt technologiczny wyliczenie premii

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od:

 • miejsca realizacji inwestycji
 • wielkości przedsiębiorstwa
 • wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji
 • 1.  

  Przykład wyliczenia premii technologicznej dla małego przedsiębiorcy

  • Koszt całkowity inwestycji (kwota netto) jest tożsamy z łącznymi kosztami kwalifikowanymi (kwota netto) i stanowi 6,0 mln PLN.

   Przedsiębiorca planuje wkład własny w wysokości 1,2 mln PLN, a pozostałe koszty chce pokryć kredytem na finansowanie inwestycji technologicznej.

    

   Inwestycja realizowana będzie przez małego przedsiębiorcę:

   • Wariant I: w Mielcu (woj. podkarpackie)

   • Wariant II: we Wrocławiu (woj. dolnośląskie)

   • Wariant III: w m.st. Warszawa (woj mazowieckie)

  •  

   Wariant I

   Wariant II

   Wariant III

   Koszt całkowity (netto)

   6 mln PLN

   Łączne koszty kwalifikowane (netto)

   6 mln PLN

   Kwota kredytu na finansowanie Inwestycji Technologicznej, w tym:

   4,8 mln PLN

    I. Kredyt technologiczny

   II. Kredyt na Finansowanie Udziału Własnego

        I.        4,2 mln PLN

       II.        0,6 mln PLN

        I.        2,7 mln PLN

       II.        2,1 mln PLN

        I.        1,8 mln PLN

       II.        3,0 mln PLN

   Wkład własny (wymagany przez bank)

   1,2 mln PLN

   Lokalizacja inwestycji

   Mielec

   woj. podkarpackie

   Wrocław

   woj. dolnośląskie

   Warszawa

   woj. mazowieckie

   Intensywność wsparcia (wg Mapy pomocy regionalnej)

   70% [50%+20%]

   45% [25%+20%]

   30% [10%+20%]

   Kwota premii technologicznej UWAGA: max 6 mln

   4,2 mln PLN [6x70%=4,2]

   2,7 mln PLN [6x45%=2,7]

   1,8 mln PLN [6x30%=1,8]

   Kwota wypłaconej przez BGK premii technologicznej jednorazowo po zakończeniu realizacji projektu

   4,2 mln PLN

   2,7 mln PLN

   1,8 mln PLN

Więcej informacji

 

Kredyt technologiczny dokumentacja konkursowa BGK

 

Szczegółowe informacje o Kredycie technologicznym