Wspólnie z Commerzbankiem, głównym akcjonariuszem i partnerem strategicznym w bankowości korporacyjnej, mBank oferuje specjalistyczną obsługę klientów międzynarodowych - tzw. rynku cross border. Jej kluczowym elementem jest Departament Klientów Międzynarodowych - zespół wyspecjalizowanych ekspertów obsługujących klientów na terenie całego kraju i wspierany przez specjalistów z globalnej sieci Grupy Commerzbanku.

 

Dzięki wieloletnim doświadczeniom we współpracy z firmami międzynarodowymi oraz know-how Grupy Commerzbanku mBank dostarcza szeroką gamę wyspecjalizowanych produktów i rozwiązań finansowych, dopasowanych do specyficznych wymagań tego segmentu. Naszą ofertę kierujemy do firm z kapitałem zagranicznym: zarówno rezydentów, jak i nierezydentów, oraz firm polskich rozwijających działalność na rynkach międzynarodowych.

Profesjonalna obsługa klientów międzynarodowych

 •  

  dostosowanie do specyficznych cech i potrzeb przedsiębiorstw międzynarodowych

 •  

  nowoczesne narzędzia współpracy, pozwalające efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstw międzynarodowych, w tym: finansowanie transgraniczne, zarządzanie płynnością, finansowanie handlu, zarządzanie ryzykiem rynkowym, leasing, faktoring, finansowanie ze środków UE

 •  

  specjaliści z Departamentu Klientów Międzynarodowych z zagranicznym doświadczeniem

 •  

  elastyczny sposób komunikacji w zakresie obsługi bankowej

 •  

  nowoczesna bankowość elektroniczna zintegrowana z systemami księgowo-finansowymi

 •  

  płatności zagraniczne w 17 walutach obcych i w złotówkach

 •  

  kompleksowa i elastyczna oferta w zakresie leasingu i faktoringu dla firm transgranicznych

Finansowanie transgraniczne

mBank - jako operacyjna jednostka Grupy Commerzbanku w Polsce - aktywnie uczestniczy w modelu finansowania grup międzynarodowych. Podmiot międzynarodowy z siedzibą w Polsce może korzystać ze specjalnych produktów i procesów kredytowych, które uwzględniają globalny zasięg Grupy Commerzbanku.

 

Umiejętnie łączymy globalną obsługę grup z know-how produktowym, nie zapominając o lokalnych uwarunkowaniach rynkowych w Polsce. Dlatego udzielenie finansowania transgranicznego w formule cross border credit polskiej spółce córce klienta Commerzbanku możemy przeprowadzać sprawnie, bez zbędnych formalności.

Korzyści cross border credit

 •  

  finansowanie wejścia przedsiębiorstw na rynek polski oraz ich rozwoju

 •  

  finansowanie w postaci kredytów obrotowych, kredytu w rachunku bieżącym, jak również instrumentów zabezpieczających kontrakty (gwarancje) czy rozliczenia (akredytywy)

 •  

  szybkie podjęcie decyzji kredytowej oraz podpisanie umowy produktowej do 10 dni.

Partnerstwo Commerzbanku

Strategicznym partnerem w bankowości korporacyjnej i akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank – jedna z największych instytucji finansowych w Niemczech i jeden z najbardziej liczących się niemieckich banków w Europie. Commerzbank obsługuje łącznie 16 milionów klientów prywatnych, przedsiębiorstw i korporacji. Grupa Commerzbanku jest istotnym na rynku bankowym dostawcą usług i produktów dla klientów międzynarodowych, którzy bezpośrednio lub poprzez sieć zagranicznych oddziałów i spółek powiązanych prowadzą swoją działalność w więcej niż jednym kraju.

 

Oddziały Commerzbanku na świecie

Grupa Commerzbanku osiągnęła znaczącą pozycję na globalnym rynku: zatrudnia ponad 12 000 pracowników w oddziałach zagranicznych, spółkach grupy i przedstawicielstwach w ponad 50 krajach w Europie Zachodniej, Środkowo-Wschodniej, Azji i USA.

.

.

.