Energetyka jest wyjątkową branżą w gospodarce. Nie tylko ma istotny, wynoszący 3,6% udział w PKB, ale przede wszystkim pełni strategiczną rolę w sprawnym funkcjonowaniu państwa. Od dobrze działającego sektora energetycznego uzależnione jest zarówno bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i konkurencyjność przemysłu. Energetyka jest także silnie powiązana z branżą wydobywczą, ponieważ dostęp do surowców przekłada się na bezpieczeństwo energetyczne.

 

Powiązanie z takimi obszarami jak: dostawy surowców, stabilność systemu energetycznego, regulacje państwowe i międzynarodowe, konkurencyjność przemysłu, konsumpcja indywidualna, ochrona środowiska i innowacyjne technologie powoduje, że jest to branża o niespotykanej złożoności, której towarzyszą ciągle nowe wyzwania.

Profesjonalna obsługa sektora energetyki

 •  

  doświadczenie we współpracy z przedstawicielami branży energetycznej i gotowość dostarczania rozwiązań, odpowiadających złożoności otoczenia rynkowego sektora

 •  

  bogate doświadczenie w finansowaniu projektów odnawialnych źródeł energii

 •  

  kompleksowe wsparcie ekspertów, m.in. z zakresu bankowości transakcyjnej, finansowania strukturalnego i z wykorzystaniem środków unijnych oraz zarządzania ryzykiem cen surowców

 •  

  innowacyjne narzędzia wspierające zarządzanie finansami, a także pomagające optymalizować procesy wewnętrzne, czy też spełniać wymagania zewnętrzne dotyczące ochrony środowiska, w tym emisji CO2

 •  

  szeroki wachlarz usług usprawniających rozliczenia między dostawcami i odbiorcami

Dla kogo?

Oferta mBanku skierowana jest do wszystkich segmentów przedsiębiorstw działających na rynku energetyki, niezależnie od ich roli w sektorze - od wytwarzania, przez przesył i dystrybucję, do obrotu.