Sektor instytucji finansowych w Polsce jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Wzrost branży jest bezpośrednio skorelowany z procesem bogacenia się Polaków i rozwojem polskiego rynku finansowego.

 

Polski rynek finansowy jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem w Europie Środkowej. Działają na nim największe instytucje finansowe w regionie. Rynek ten nadal pozostaje atrakcyjny dla szerokiego grona inwestorów.

 

Podmioty finansowe są dziś jednymi z najszybciej rozwijających się firm a ich udział w PKB w ostatnich latach znacząco wzrósł. Pomimo coraz bardziej wymagającego i dynamicznie zmieniającego się środowiska regulacyjnego, trend ten powinien utrzymać się również w perspektywie najbliższych lat.

„Bycie pionierem na polskim rynku finansowym zobowiązuje. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych i zaufanie, którym klienci nas obdarzyli motywują nas do ciągłego szukania nowych rozwiązań. Mamy ambicje bycia liderami na rynku w oparciu o wiedzę i doświadczenie. W codziennych relacjach jesteśmy partnerami; tworzymy wspólne produkty, konstruujemy innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby, dynamicznie zmieniający się rynek, jak i równie dynamicznie zmieniające się środowisko regulacyjne.” 

 

 

Łukasz Stępień, Dyrektor Biura Klientów Instytucjonalnych

Profesjonalna obsługa instytucji finansowych

 •  

  pełna integracja produktów i usług bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz rynków finansowych, co decyduje o kompleksowym podejściu,pozwalającym zaadresować wszystkie potrzeby klienta

 •  

  zespół wyspecjalizowanych ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze i finansowaniu klientów z rynków finansowych

 •  

  zespół wyspecjalizowanych analityków i wydzielony serwis dealerski dla klientów

 •  

  bogate doświadczeniu zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznych, dające podstawy do przygotowania rozwiązań szytych na miarę dla każdego klienta

 •  

  proaktywne projektowanie rozwiązań,dzięki doskonałemu zrozumieniu specyfiki działalności instytucji finansowych, szczególnie w zakresie zmieniającego się środowiska regulacyjnego

 •  

  polityka ryzyka dostosowana do klientów profesjonalnych

Dla kogo?

mBank kieruje swoją ofertę do instytucji finansowych, w szczególności:

 •  

  zakładów ubezpieczeń

 •  

  towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych

 •  

  towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych

 •  

  domów maklerskich

 •  

  innych podmiotów zarządzających aktywami inwestycyjnymi