Z rachunkiem zastrzeżonym zabezpieczysz każdą, nawet najbardziej złożoną transakcję.

Dzięki naszemu innowacyjnemu rozwiązaniu rozliczeniami możesz zarządzać w pełni mobilnie: na laptopie, smartfonie czy tablecie.

Nie musisz podpisywać kolejnej papierowej umowy dla każdej pojedynczej transakcji. Oszczędzasz czas swoich specjalistów i pieniądze – to najtańsza forma zabezpieczenia przepływów finansowych.

Jeśli zdecydujesz się na Escrow online, a Twój kontrahent również jest klientem mBanku, możecie szybko, w dowolnym miejscu i czasie:

 • otwierać rachunki zastrzeżone, definiować warunki wypłaty i zapraszać drugą stronę do rozliczenia kontraktu online,
 • akceptować lub odrzucić warunki transakcji.

 

Jak to działa?

 1. Pieniądze na rachunku escrow deponuje odbiorca towaru czy usługi (lub inna firma/osoba wskazana w umowie).
 2. Jeśli kontrakt przebiegnie zgodnie z umową, wypłacamy pieniądze zgodnie z warunkami umowy (np. z podziałem na kwoty, etapy).
 3. Wszystkie strony transakcji muszą zgodzić się na wypłatę – to zapewnia wszystkim uczestnikom transakcji bezpieczeństwo i kontrolę nad rozliczeniami.
 4. Jeśli strony nie zaakceptują wypłaty, zwracamy pieniądze z rachunku escrow firmie, która je zdeponowała (lub innym stronom, jeśli tak wskazuje umowa).

 
Jakie formy rozliczeń między stronami stosujemy?

Wypłata z potwierdzeniem

Jedna strona transakcji inicjuje przelew środków. Pozostałe strony muszą potwierdzić przelew kodem SMS. tylko wtedy zrealizujemy przelew.

Wypłata bez potwierdzenia (kwotowa lub procentowa)

Strony wcześniej definiują, kto i ile środków ma otrzymać, jeśli kontrakt przebiegnie zgodnie z ustaleniami. We wskazanym terminie system automatycznie rozdzieli środki. Zmiana warunków wymaga zgody wszystkich stron. Podział środków może być ustalony kwotowo lub procentowo.

 

 
Escrow w wersji klasycznej czy online?

Escrow online Papierowy rachunek zastrzeżony
czas zawarcia umowy kilkanaście minut kilka lub kilkanaście dni
wypłata środków automatyczna lub zlecasz ją online musisz dostarczyć nam papierowe dokumenty
rozliczenia system wykonuje wszystko automatycznie manualnie obsługują je nasi pracownicy
koszt od kilkuset złotych od kilku tysięcy złotych

 

 
Dla kogo?

Z rachunku escrow może skorzystać każda firma, która chce zabezpieczyć rozliczenie kontraktu.

 • To popularne rozwiązanie w takich branżach, jak:
 • budownictwo i nieruchomości
 • IT
 • handel, dystrybucja, import, eksport
 • produkcja dóbr i usług luksusowych, szytych na miarę, itp.

Przy Escrow online obie strony transakcji muszą mieć rachunki w mBanku.

 

 

Zastrzeżenia prawne

Rachunki zabezpieczające transakcje, jakimi są elektroniczne rachunki zastrzeżone (escrow online), nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu Art. 49 ust. 1 pkt. 1 Prawa bankowego.

Dlatego też nie obsługujemy w ramach elektronicznych rachunków zastrzeżonych tzw. płatności podzielonej (Split Payment). Oznacza to brak możliwości przyjmowania oraz wysyłania w escrow online przelewów Split Payment.