Kredyty i limity w rachunku bieżącym

  • split payment nie obniża wpływów na rachunek bieżący, wpływa jednak na saldo rachunku (bez VAT)
  • kwotę udzielonego intra-day limitu sprawdzamy pod kątem codziennej spłaty debetu, gdy wejdzie w życie podział płatności
  • na rachunku VAT nie można ustanawiać zabezpieczeń dla innych zobowiązań niż VAT

 

Kredyty inwestycyjne, obrotowe, odnawialne

  • wypłaty z kredytów, gdy w umowie przewidziano płatność z przedstawionych faktur, bank realizuje zgodnie z umową w wysokości:

- kwota netto

- % kwoty netto

- kwota podatku VAT

- kwota brutto

  • ostateczna decyzja, czy przelew realizowany w ciężar kredytu, jest płatny w formule split payment, należy do kredytobiorcy. Uwaga! Od 1 listopada 2019 r. split payment jest obowiązowy dla wybranych branż.