Kredyty i limity w rachunku bieżącym

 • split payment nie spowoduje obniżenia wpływów na rachunek bieżący, jednak będzie miał wpływ na saldo rachunku (bez VAT)
 • kwota udzielonego intra-day limitu będzie weryfikowana pod kątem codziennej spłaty debetu po wejściu w życie podziału płatności
 • ustanawianie zabezpieczeń na rachunku VAT, z tytułu innych zobowiązań niż VAT, nie będzie możliwe
 • umowy limitów w rachunku bieżącym (overdraft, intra-day limit, umbrella) pozostaną bez zmian

 

Kredyty inwestycyjne, obrotowe, odnawialne

 • wypłaty z kredytów, w przypadku gdy w umowie przewidziana jest płatność w oparciu o przedstawione faktury, bank będzie realizować zgodnie z umową w wysokości:
  • kwota netto
  • % kwoty netto
  • kwota podatku VAT
  • kwota brutto
 • ostateczna decyzja czy dany przelew realizowany w ciężar kredytu będzie płatny w formule split payment będzie należała do kredytobiorcy

W przypadku dodatkowych potrzeb płynnościowych, wynikających z zastosowania mechanizmu split payment, zapraszamy do kontaktu z doradcą mBanku.