• udostępniamy w mBank CompanyNet załącznik nr 15 do ustawy;
    dzięki temu sprawdzisz, czy towar lub usługa wymienione na fakturze podlegają podzielonej płatności
  • z rachunku VAT zapłacisz: podatki VAT, PIT, CIT, akcyzowy i celny oraz składki na ZUS
  • zgodnie z ustawą podatki możesz zapłacić z rachunku VAT mechanizmem podzielonej płatności
  • jeśli środki na rachunku VAT nie wystarczą do realizacji zlecenia, brakującą kwotę pobieramy z rachunku rozliczeniowego