• zgodnie z wymogami ustawy, przed 1 lipca 2018 r. otworzymy jeden rachunek VAT.
 • na Państwa życzenie, uruchomimy tych rachunków więcej
 • numer rachunku VAT przekażemy Państwu przed 1 lipca 2018 r.
 • nie będzie możliwości wysyłania przelewów uznających bezpośrednio rachunek VAT, nie powinni Państwo przekazywać numeru rachunku VAT swoim kontrahentom
 • rachunki VAT i płatności podzielone dostępne będą w oferowanych przez mBank systemach bankowości elektronicznej: mBank CompanyNet, BRESOK oraz Multicash
 • w systemach bankowości elektronicznej udostępnimy:
  • saldo rachunków VAT
  • pełną historię rachunków VAT
  • wyciągi bankowe z rachunków VAT (również w formacie MT940)
  • składanie przelewów krajowych w formule płatności podzielonej
  • składanie poleceń zapłaty w formule płatności podzielonej
  • import zleceń w formule płatności podzielonej
  • elektroniczną dyspozycję otwarcia rachunków bieżących, pomocniczych i VAT
 • dostęp do informacji z rachunków VAT oraz możliwość składania płatności podzielonych w systemie mBank CompanyNet nie będzie wymagać zmiany uprawnień użytkowników tego systemu
 • chcąc udostępnić rachunki VAT w systemach BRESOK i Multicash wystarczy wprowadzić odpowiednią parametryzację, bez konieczności składania do banku dodatkowej dyspozycji
 • w systemach mBank CompanyNet, BRESOK oraz Multicash każdy użytkownik automatycznie otrzyma uprawnienia do składania zleceń w formule split payment (w mBank CompanyNet i BRESOK na podstawie uprawnień do przelewów krajowych, w systemie Multicash wystarczy aktualizacja do najnowszej wersji)
 • w opisie transakcji podzielonej będziemy udostępniać Państwu pełny opis (w tym kwotę podatku i nr faktury)