mBank

KBC TFI S.A. jest Towarzystwem o uniwersalnym profilu działalności będąc jednocześnie liderem na rynku polskim w Funduszach Inwestycyjnych z ochrona kapitału. Posiada w zarządzaniu pełnen wachlarz produktów inwestycyjnych o pełnym spektrum ryzyka inwestycyjnego

Data rozpoczęcia działalności:  2002 r.


Fundusze w zarządzaniu (dostępne za pośrednictwem mBanku):

KBC TFI S.A.

Akcjonariusz: 100 % KBC Asset Managment N.V

Zarząd: 
Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu, 
Paweł Niemiec, Jarosław Antonik

Dane kontaktowe:
KBC TFI S.A.
00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 
Infolinia: 22 582 88 58, 22 581 23 32, fax 22 581 10 34 
mail: biuro@kbctfi.pl  

 


Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo w warunkach emisji danego funduszu. Dokumenty te dostępne są na podstronach poszczególnych funduszy.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki "cookies".

Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki - więcej

X