mBank

Zostań klientem

Aktualne stawki bazowe są dostępne tutaj

Plan Finansowania Biznesu

Plan Finansowania Biznesu to zabezpieczony hipoteką kredyt w formie linii kredytowej, przeznaczony dla posiadaczy rachunków bieżących MultiKonto Business Class, Medicus i First Class, rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

 • Z kredytu nie mogą skorzystać osoby rozliczające zryczałtowany podatek dochodowy w formie Karty Podatkowej.
 • Zabezpieczeniem kredytu może być:

  • nieruchomość mieszkalna,
  • nieruchomość komercyjna.

Aby uzyskać kredyt w ramach Planu Finansowania Biznesu wystarczy:

 • prowadzić działalność gospodarczą (lub wykonywać wolny zawód) od 12 miesięcy,
 • kredyt udzielany jest na 5, 10, 15 lub 20 lat,
 • istnieje możliwość spłaty kapitału w okresach 3, 6 lub 12 miesięcy.

Środki z Planu Finansowania Biznesu mogą być przeznaczone tylko na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 • zakup nieruchomości,
 • inne cele, zaakceptowane przez mBank, związane z prowadzoną z działalnością gospodarczą,
 • na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek lub przyznanych limitów kredytowych, udzielonych na działalność gospodarczą
 • refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 • cele wymienione w powyższych punktach mogą być realizowane łącznie.

Kontakt z Doradcą


Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank - dawny MultiBank) - obowiązuje od 18 sierpnia 2015r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank–dawny MultiBank) - obowiązujące od 18 sierpnia 2015 r.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki "cookies".

Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki - więcej

X