mBank

Lokaty rentierskie

Terminowe lokaty rentierskie przeznaczone są dla posiadaczy MultiKonta Business w mBanku. Warto wiedzieć o lokatach rentierskich:

 • mogą być indywidualne lub wspólne
 • minimalna kwota wpłaty na lokatę rentierską wynosi 5.000 zł
 • prowadzone w dwóch terminach: 6 miesięczna i 12 miesięczna
 • przewidziane dwa okresy odsetkowe, do wyboru:
  - po miesiącu
  - po trzech miesiącach
 • oprocentowanie jest zmienne
 • oprocentowanie uzależnione jest od kwoty lokaty,
 • progi dla lokat rentierskich są następujące:
  - od 5.000 do 19.999,99 zł
  - od 20.000 do 49.999,99 zł
  - powyżej 50.000 zł
 • naliczanie odsetek następuje na koniec okresu odsetkowego (miesięcznego lub po trzech miesiącach)
 • należne odsetki zawsze przekazywane są na rachunek powiązany z lokatą rentierską, tzn. rachunek bieżący
 • lokata terminowa rentierska może wygasać po upływie okresu umownego lub może być automatycznie odnawialna

Aby uruchomić lokaty:


Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank - dawny MultiBank) - obowiązuje od 2 października 2015r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank–dawny MultiBank) - obowiązujące od 18 sierpnia 2015 r.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki "cookies".

Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki - więcej

X