Fundacja mBanku

 

 

 

 

mFundacja jest wyrazem społecznego zaangażowania mBanku. Powstała w 1994 roku jako Fundacja BRE Banku i jedna z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku bankowym. Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.

Aktualne konkursy

na temat Konkurs „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki

Konkurs „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki

Fundacja mBanku rozpoczyna pierwszą edycję dorocznego konkursu „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę z matematyki. Zwycięzca zostanie uhonorowany statuetką STEFCIO i otrzyma 20 tys. zł nagrody. Nabór prac trwa do 30 listopada 2016 r.

Aktualności

10.02.2017 Pierwsze dotacje mFundacji w 2017 roku przyznane

Od 23 listopada 2016 r. do 30 stycznia 2017 roku do mFundacji wpłynęło 13 wniosków o dotacje dla projektów rozwojowych z obszaru edukacji matematycznej.

więcej

01.02.2017 Fundacja mBanku zaprasza organizacje pozarządowe do konkursu o stypendia dla wybitnie uzdolnionych matematycznie

Z początkiem lutego rusza IV edycja programu stypendialnego „Mistrzowie matematyki”. W jego ramach stypendia otrzymać mogą wybitnie uzdolnieni matematycznie uczniowie, studenci a nawet młodzi naukowcy. Jest o co walczyć - w poprzednich edycjach fundacja ufundowała 400 stypendiów, przeznaczając na ten cel ponad 1 mln zł.

więcej

23.12.2016 Grudniowe dotacje mFundacji przyznane

Od 29 listopada do 22 grudnia do mFundacji wpłynęło 16 wniosków o dotacje dla projektów rozwojowych z obszaru edukacji matematycznej.

więcej

Strategia m jak matematyka

Kierunek działań Fundacji wyznaczony przez Radę Fundacji w 2013 roku i realizowany w latach 2014-2016 będzie kontynuowany w latach 2017-2020. W centralnym punkcie strategii znajdują się działania na rzecz edukacji matematycznej.
Wierzymy, że matematyka jest fundamentem logicznego myślenia. Chcemy rozwijać i stymulować myślenie matematyczne, pokazać jak ciekawa i potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia. Strategię realizujemy poprzez dotacje, programy grantowe i stypendialne. Docieramy przez nie do dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli oraz do studentów i młodych pracowników akademickich.
Nasze stypendia to szansa na dalsze kształcenie dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk, zainteresowanych matematyką i osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce. Z kolei dotacje i granty pozwalają zaangażowanym nauczycielom realizować ciekawe projekty edukacyjne. Jesteśmy przekonani, że dzięki strategii naszej fundacji, przyczyniamy się do rozwijania umiejętności matematycznych młodych Polaków.

 •  

  Działalność fundacji w latach ubiegłych

  • 2013 W związku ze zmianą nazwy banku na mBank S.A. Fundacja BRE Banku zmieniła nazwę na Fundację mBanku (mFundacja). Nowy Zarząd Fundacji zaakceptował również nową strategię na kolejne lata działalności mFundacji.
    2006-2013  Fundacja wspierała inicjatywy w 3 kluczowych obszarach:
   • Edukacja, nauka, przedsiębiorczość (seminaria naukowe, konkursy naukowe, stypendia dla uzdolnionej młodzieży)
   • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (pomoc osobom chorym, konferencje naukowe, dofinansowanie rehabilitacji i leczenia)
   • Kultura i sztuka, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego (rozwój kultury, wsparcie finansowe wystaw znanych i cenionych malarzy, opieka nad dziełami sztuki)  
    1994-2005 W latach 1994 – 2005 Fundacja wspierała chore i upośledzone dzieci oraz placówki służby zdrowia i opieki społecznej. Udzielała dofinansowania wybranym szkołom, organizacjom naukowym i wydawnictwom. Fundacja angażowała się również w renowację zabytków i pomników, miała również wkład w finansowaniu wydarzeń kulturalnych, wydawnictw i twórców kultury.
    1994  BRE Bank zarejestrował Fundację BRE Banku.

Działalność Fundacji mBanku

Naszym celem jest wspieranie projektów edukacyjnych, a dzięki temu zwiększanie szans rozwojowych młodych ludzi.

o Dotacje

Zapraszamy do współpracy organizacje wspierające inicjatywy na rzecz podnoszenia poziomu edukacyjnego społeczeństwa.

więcej o Dotacje
o Programy grantowe

Matematyka może być ciekawa! Wykorzystaj środki Fundacji mBanku do szukania kreatywnych sposobów nauki matematyki wśród młodzieży.

więcej o Programy grantowe
o Stypendia

Zapraszamy do udziału w naborze do programów stypendialnych dla uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce.

więcej o Stypendia
o Relacje z projektów

Podobno jeden obraz jest wart więcej niż 1000 słów. Zapraszamy do obejrzenia inspirujących fotorelacji z projektów dofinansowanych przez mFundację.

więcej o Relacje z projektów

Wolontariat w mBanku

Poprzez program wolontariatu pracowniczego "Zróbmy razem coś dobrego" zachęcamy naszych pracowników do działań społecznych, zapewniając wolontariuszom wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe. Wspieramy: domy dziecka, domy spokojnej starości, placówki opiekuńcze, świetlice środowiskowe, szkoły szpitale, przedszkola, schroniska dla zwierząt, fundacje i stowarzyszenia. Akcja wolontariatu odbywa się w cyklu kwartalnym. W każdej z edycji kapituła wybiera od 5 do 10 wniosków.

Inicjatywa powstała w 2013 roku na prośbę naszych pracowników. Chcieli oni połączyć pasję do biegania z pomocą potrzebującym. Każdy przebiegnięty kilometr owocuje przekazaniem przez fundację kolejnych pieniędzy na wsparcie zamierzonego celu.

Biegam bo…. daje mi to poczucie wolności, biegam dla towarzystwa i podróży ;-),  biegam - kiedy tylko mogę…
Dlaczego biegam dla innych ?

Niezależnie od wolontariatu pracowniczego, nasi pracownicy organizują wiele przedsięwzięć pomagając dzieciom z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dla samotnych matek oraz organizując pomoc dla swoich koleżanek i kolegów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Kontakt

Fundacja mBanku
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

fundacja@mbank.pl

+ 48 22 438 23 18

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21.12.2005 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego

KRS  0000087634, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie 
REGON 010691166
NIP 525-15-76-935
Rachunek bankowy  84 1140 1010 0000 2938 0700 1001, mBank/OK Warszawa

 

Zarząd Fundacji mBanku

 •  

  Iwona Ryniewicz - Prezes Zarządu

 •  

  Marzena Nowogródzka - Członek Zarządu

   

Rada Fundacji mBanku

 •  

  Wiesław Thor - Przewodniczący Rady 

 •  

  Paulina Rutkowska - Członek Rady 

 •  

  Beata Mossakowska - Członek Rady 

 •  

  Jarosław Wolak - Członek Rady 

 •  

  Grzegorz Podgórski - Członek Rady 

 •  

  Hubert Pałgan - Członek Rady 

 •  

  Bolesław Rok - Członek Rady

   

 •  

  Marek Kordos - Członek Rady

Organ nadzoru

 •  

  Minister Edukacji Narodowej

   

Fundacja nie rozpatruje wniosków o dofinansowanie składanych przez osoby fizyczne. Wnioski takie, wraz z załącznikami będą niszczone.