Program stypendialny
"Mistrzowie matematyki"

 

 

„Mistrzowie matematyki” to stypendia przyznawane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz studentom wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie nauk ścisłych, jaką jest matematyka. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy stypendialne oraz posiadają stosowną wiedzę. Nabór do drugiej edycji  programu trwa od 23 marca do 22 kwietnia 2015 r.