Program stypendialny
"Mistrzowie matematyki"

 

 

„Mistrzowie matematyki” to zainaugurowany w 2014 roku program, skierowany do organizacji pozarządowych, które w obszarze swojej działalności statutowej realizują programy stypendialne.
Organizacje te mogą ubiegać się o dofinansowanie stypendiów na rzecz uczniów i studentów wybitnie utalentowanych w określonej dziedzinie nauk ścisłych, jaką jest matematyka.

W pierwszej i drugiej edycji programu, mFundacja przyznała blisko 750 tys. zł na 220 stypendiów przekazanych w ramach 15 programów stypendialnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Nabór wniosków w III edycji programu trwa od 21 marca do 22 kwietnia 2016 roku.