Program stypendialny
"Mistrzowie matematyki"

 

 

„Mistrzowie matematyki” to zainaugurowany w 2014 roku program, skierowany do organizacji pozarządowych, które w obszarze swojej działalności statutowej realizują programy stypendialne.
Organizacje te mogą ubiegać się o dofinansowanie stypendiów na rzecz uczniów i studentów wybitnie utalentowanych w określonej dziedzinie nauk ścisłych, jaką jest matematyka.

W pierwszej i drugiej edycji programu, mFundacja przyznała blisko 750 tys. zł na 220 stypendiów przekazanych w ramach 15 programów stypendialnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Nabór wniosków w III edycji programu trwał od 21 marca do 22 kwietnia 2016 roku.

W tegorocznej edycji do programu zgłosiło się 16 organizacji pozarządowych z całego kraju. Decyzją zarządu fundacji, dofinansowanie do stypendiów otrzyma:

1. Fundacja Pro Akademika (Warszawa) – 10 stypendiów
2. Fundacja Szalony Krasnolud (Olsztyn) – 10 stypendiów
3. Stowarzyszenie Nasza Szansa (Nagoszewka Druga, woj. mazowieckie) – 20 stypendiów
4. Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Zespołu Szkół w Otrębusach „Nasze dzieci” (woj. mazowieckie) – 3 stypendia
5. Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego – 30 stypendiów
6. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (Łódź) – 10 stypendiów
7. Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (woj. łódzkie) – 10 stypendiów
8. Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka – 10 stypendiów
9. Fundacja Ziemi Biłgorajskiej – 20 stypendiów
10. Stowarzyszenie Sądecki Elektryk (Nowy Sącz) – 10 stypendiów
11. Stowarzyszenie Gminy Łagów (woj. świętokrzyskie) – 20 stypendiów
12. Fundacja VIVE „Serce dziecka” (Kielce) – 20 stypendiów