Program stypendialny
"Mistrzowie matematyki"

 

 

„Mistrzowie matematyki” to zainaugurowany w 2014 roku program, skierowany do organizacji pozarządowych, które w obszarze swojej działalności statutowej realizują programy stypendialne. 

Organizacje te mogą ubiegać się o dofinansowanie stypendiów na rzecz uczniów i studentów wybitnie utalentowanych w określonej dziedzinie nauk ścisłych, jaką jest matematyka.

W pierwszych trzech latach realizacji strategii pod hasłem „m jak matematyka” tj. do 2016 roku, mFundacja przyznała 400 stypendiów na kwotę ponad 1 miliona zł. Programy dla utalentowanych, młodych matematyków, w których stypendia finansowała mFundacja prowadziło łącznie 17 organizacji pozarządowych.  

Mistrzowie matematyki 2017/18

Nabór wniosków do 4 edycji programu trwa od 1 lutego do 5 marca 2017.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową powyżej 1 roku do składania wniosków. 

Harmonogram programu:

 • 1 lutego 2017 r. – ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych
 • do 5 marca 2017 r. – składanie wniosków przez organizacje stypendialne
 • do 5 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie wyników
 • do 1 sierpnia 2017 r. – podpisanie umów darowizny
 • do 16 lipca 2018 r. – termin składania sprawozdań końcowych

Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych

 •  

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie ("Administrator").

  Rozwiń, aby przeczytać więcej

  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), związany z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu udostępnili Państwo swoje dane osobowe.
   Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z podmiotem realizującym program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora.  

   Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez podmiot realizujący program społeczny, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.
   Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
   w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem;
   w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
   Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo są beneficjentami.
   Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.