Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego

 

 

 

Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego S.A. jest spółką funduszu mAccelerator, który inwestuje w najnowocześniejsze technologie i najbardziej perspektywiczne startup’y w obszarach budujących wartość dla klientów instytucji finansowych. Obecnie Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego oferuje dwie usługi:

  • CyberRescue czyli kompleksowe usługi wsparcia w świecie wirtualnym, między innymi w sytuacji przejęcia tożsamości internetowej, ataku hakerskiego, czy utraty dostępu do serwisów internetowych. CyberRescue służy swoją wiedzą 24/7. Pomaga jak najszybciej rozwiązać problem i załatwia w imieniu klienta czasochłonne formalności. Wystarczy, że klient skontaktuje z się z CyberRescue i zgłosi zdarzenie.
  • Digital Fingerprints to usługa opierająca się na biometrii behawioralnej, czyli technologii analizującej zachowania użytkowników, takie jak dynamika i sposób naciskania przycisków na klawiaturze oraz analiza ruchów myszy. Na podstawie zebranych danych tworzony jest unikatowy profil biometryczny, który pozwala określić poziom pewności, że użytkownik używający serwisu jest tą osobą, za którą się podaje. Usługa przeznaczona jest dla instytucji finansowych, w szczególności dla banków.

Zarząd Spółki

Prezes zarządu

Członek zarządu

 

Członek zarządu

 

Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Członek Rady Nadzorczej

Adres do korespondencji
Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego Spółka Akcyjna
Ul. Modlińska 129/U10
03-186 Warszawa

email: kontakt@cyberrescue.me

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000543443, NIP: 5252609329, Kapitał zakładowy: 1 491 781,00 ZŁ