Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego S.A.

Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego S.A. jest spółką funduszu mAccelerator, który inwestuje w najnowocześniejsze technologie i najbardziej perspektywiczne startup’y w obszarach budujących wartość dla klientów instytucji finansowych.

Obecnie Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego oferuje usługę Digital Fingerprints. Usługa opiera się na biometrii behawioralnej, czyli technologii analizującej zachowania użytkowników, takie jak dynamika i sposób naciskania przycisków na klawiaturze oraz analiza ruchów myszy. Na podstawie zebranych danych tworzony jest unikatowy profil biometryczny, który pozwala określić poziom pewności, że użytkownik używający serwisu jest tą osobą, za którą się podaje. Usługa przeznaczona jest dla instytucji finansowych, w szczególności dla banków.

 

 

Zarząd Spółki

Prezes zarządu

Członek zarządu

Członek zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Adres do korespondencji

Ul. Modlińska 129/U10
03-186 Warszawa

email: contact@fingerprints.digital